Вступ


 

Для забезпечення інформаційно-методичної підтримки студентів у навчанні та наукових дослідженнях на базі комп‘ютерної мережі "PhysMetNet"на кафедрі фізики металів створено віртуальний освітній простір.

 

Значною мірою і мережа, і віртуальний простір підтримуються і розвиваються студентами і аспірантами кафедри, які бажають поглиблено вивчати комп‘ютерні науки і набути досвіду роботи із різноманітними комп‘ютерними технологіями. На сайті представлені демонстраційні версії методичніх розробок– електронних засобів навчання,  створених авторськими колективами викладачів, науковців за активною участю студентів, а також приклади виконання студентами завдань з дисциплін комп’ютерної підготовки. 

 

 

 

 

 


 

TOP