ВІТАЄМО!

 

Старшого викладача кафедри фізики металів, к.т.н. І.А. Владимирського із перемогою в конкурсі серед 361 проекта наукових робіт молодих вчених системи МОН України !

 

Його проект "Низькотемпературне формування феромагнітних плівкових високовпорядкованих матеріалів для сучасних високих технологій наноелектроніки та спінтроніки" рекомендовано до фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України з січня 2019 року.

 

 

Тож, успіхів і нових наукових досягнень, шановний Ігоре Анатолійовичу !

 

 

 

ВІТАЄМО!Наукового керівника кафедри фізики металів С.І. Сидоренка

ВІТАЄМО !

 

 

Наукового керівника кафедри фізики металів, член-кореспондента НАН України проф. С.І. Сидоренка з нагородженням медаллю "На честь 100-річчя Національної академії наук України"!

 

Наші молоді вчені на міжнародній конференції в Японії

Наші молоді вчені на міжнародній конференції в Японії

У період з 20 по 25 жовтня 2018 року к.т.н., асистент Бурмак А. П. та аспірант Круглов І. О. приймали участь в 14th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures (ACSIN-14) & 26th International Colloquium on Scanning Probe Microscopy (ICSPM26), яка відбулася у м. Сендай (Японія). Вченими кафедри фізики металів були представленні постерні доповіді за результатами наукових досліджень проведених спільно із вченими з RIKEN SPring-8 Center, Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI) та National Institute for Materials Science (NIMS):

- Formation of Metastable States in V and V/Ag Thin Films.

- The Effect of Low-Energy Ar Ion Bombardment on the Diffusion and Oxidation of Ni/Cu/Cr and Ni/Cu/V Thin Films.

Також А. П. Бурмак на запрошення Інституту фізико-хімічних досліджень «RIKEN» відвідав центр синхротронного випромінювання SPring-8, прийняв участь у науковому семінарі, де зробив доповідь на тему: «Corrosion behavior of the 2024 aluminum alloy surface after mechanical alloying with iron by ultrasonic impact treatment».

 

 
     
                    

 

Вітаємо колегу – старшого викладача, к.т.н. І.А. Владимирського

ПОЗДОРОВЛЯЄМО!

 

 

Вітаємо колегу – старшого викладача, к.т.н. І.А. Владимирського із призначенням стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених!

 

Успіхів і нових наукових досягнень, шановний Ігоре Анатолійовичу !

 

(P.S.Підстава – Постанова президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 05 листопада 2018 року №7.)

 

Відкритий день для школярів, конкурс « Polyteco Україна 2018-2019»

Відкритий день для школярів

Конкурс « Polyteco Україна 2018-2019»

 

18.10.2018 в рамках Відкритого дня для школярів відвідування конкурсу « Polyteco Україна 2018-2019» Балахоновою Н.О. була представлена презентація та проведений майстер-клас «Вимірювання твердості кристалів за шкалою Мооса». Зацікавленим школярам Шаповаловою Н.А. та Балахоновою Н.О. було розказано докладніше про перспективи навчання на кафедрі.

 

   

 

Вітаємо доцента кафедри фізики металів Л.Д. Демченко

 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО!

 

Вітаємо доц. кафедри фізики металів Л.Д. Демченко із перемогою (виходом у фінальну частину) в конкурсі стартап-проектів VІІ Фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2018», що відбувся 16-19 жовтня 2018 року.

 

Доц. Л.Д. Демченко разом із колегами з Інституту магнетизму НАН України, Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України та Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України на конкурсі стартап-проектів представила проект "FLAZ. Глибока переробка рослинної сировини для отримання біоактивних фармацевтичних олій".

 

В дні Фестивалю із Фондом науково-технічного розвитку імені академіка В.С. Михалевича командою проекту було підписано меморандум про інвестування проекту і його підтримку в інших формах.

 

Тож, бажаємо успіхів по впровадженню проекту в "підприємницьке" життя!

 

 

Команда-переможець FLAZ (флюїдне азотування) біля стенду проекту
на «Sikorsky Challenge 2018»

 

 

 

 

 

НАУКОВА ДОПОВІДЬ ВИПУСКНИЦІ КАФЕДРИ ФІЗИКИ МЕТАЛІВ

НАУКОВА ДОПОВІДЬ ВИПУСКНИЦІ КАФЕДРИ ФІЗИКИ МЕТАЛІВ

 

11 жовтня 2018 року випускниця кафедри фізики металів Катерина Сліпченко  представила на міжкафедральному науковому семінарі результати дисертаційної роботи «Закономірності формування структури та властивостей композитів інструментального призначення на основі кубічного нітриду бору зі зв’язками з карбідів і нітридів хрому та ванадію», виконану під керівництвом академіка НАН України д.х.н., професора Туркевича В.З.

 

Пишаємося нашою випускницею. Бажаємо успішного захисту та нових вагомих наукових досягнень!!!

    К.Сліпченко під час своєї доповіді

 

 

 

 

 

 

МЕТАЛОФІЗИКИ КПІ НА "3-й МІЖНАРОДНІЙ ШКОЛІ З МАГНОНІКИ"

МЕТАЛОФІЗИКИ КПІ НА
"3-й МІЖНАРОДНІЙ ШКОЛІ З МАГНОНІКИ"

("3rd International Advanced School on Magnonics 2018")

 

17-21 вересня 2018 року в Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського відбулася "3-тя Міжнародна Школа з магноніки", в роботі якої взяли участь близько 20-ти вчених України та більше 60-ти вчених-фізиків із зарубіжних країн (Німеччини, Великої Британії, Італії, Португалії, Польщі, Індії, США, Нідерландів, Японії).

 

В цій сфері нещодавно розпочали наукові роботи і вчені кафедри фізики металів.

 

Магноніка – нова сфера магнетизму та розділ квантової електроніки, що займається вивченням магнонного перенесення енергії або інформації в твердотільних речовинах та пристроях, що переноситься не електричним струмом, а струмом магнонів (магно́н – квазічастинка, що відповідає елементарному збудженню системи взаємодіючих спінів). На основі досягнень магнонікі, можливе створення нових типів акумуляторів енергії, пристроїв запису і зберігання інформації, магнітних головок запису і т.і.

 

  

 

TOP