Бакалаври


 ФМ-31

 

Абугре Самюель

"Розрахунок теплового поля на поверхні та в об’ємі сплавів Ті при імпульсному лазерному легуванні"

 

Науковий керівник: к.ф.-м.н., ст. викладач, Балахонова Н.О.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Богомаз Ростислав Дмитрович

"Створення функціональних покриттів на сталі 45 пошаровим електроіскровим легуванням хромом, вольфрамом та графітом"

 

Науковий керівник: к.т.н., ас., Лобачова Г. Г.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Вишнякова Дар’я Миколаївна

"Створення функціональних покриттів багаторазовим електроіскровим легуванням технічного заліза W-, Cu-, Ni-, Al-анодами з залізним прошарком"

 

Науковий керівник: к.т.н., ас., Лобачова Г. Г.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Воробей Богдана Володимирівна

"Фазовий склад та структура вакуумних конденсатів нікелю отриманих з різною швидкістю конденсації"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Котенко І.Є.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Голюк Олексій Володимирович

"Програмне забезпечення для моделювання та обчислення наноструктури графену"

 

Науковий керівник: к.п.н., доц. Холмська Г. Д.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Денисюк Павло Леонідович

"Дослідження триботехнічних властивостей іонно-плазмового покриття з високоентропійного сплаву системи AlCuCrCoNiFe"

 

Науковий керівник: д.т.н., доц. Панарін В.Є.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Коваленко Марина Вадимівна

"Вплив температури та умов навантаження на зносостійкість бейнітного чавуну"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Холявко В.В.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Кожура Віталій Сергійович

"Закономірності впливу плазмової компоненти на формування вуглецевих нанотрубок на установці ННВ-6.6"

 

Науковий керівник: д.т.н., доц. Панарін В.Є.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Макушко Павло Володимирович

"Формування магнітно-твердої фази L10-FePt в нанорозмірних плівкових композиціях Fe50Pt50(15 нм)/Au(15 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) при відпалі у вакуумі"

 

Науковий керівник: д.т.н. проф. Макогон Ю.М.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Могилко Владислав Віталійович

"Підвищення жаростійкості титанового сплаву ВТ6 методом ультразвукової ударної обробки із використанням порошків Al2O3 та Cr2O3"

 

Науковий керівник: к.т.н., ac. Владимирський І.А.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Сиченко Андрій Олександрович

"Фазовий склад тонкоплівкової системи Al-Cu при відпалі у вакуумі"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Котенко І.Є.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Скачко Дмитро Сергійович

"Нанесення жаростійких покриттів (B4C, SiC та їх суміші) на поверхню титанового сплаву ВТ6 методом ультразвукової ударної обробки"

 

Науковий керівник: к.т.н., ac. Владимирський І.А.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Соколенко Олексій Віталійович

"Формування нанокристалічних станів в аморфних сплавах системи Fe–Cu–Si–B–Р, їх термічна стійкість та магнітні властивості"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Іващенко Є.В.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Стаднічук Богдан Валентинович

"Моделювання впливу структурного дефекту Стоуна-Уельса на фізичні властивості нанотрубок"

 

Науковий керівник: к.п.н., доц. Холмська Г. Д.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Хархута Катерина Сергіївна

"Створення функціональних покриттів багаторазовим електроіскровим легуванням заліза W, Ni, Cu, Al з графітовим прошарком"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Іващенко Є.В.

 

Завантажити:     українською       англійською

 


 

Шептуля Андрій Олександрович

"Моделювання в COMSOL 5.2 лазерної модифікації поверхні гідроксиапатиту, створеної на поверхні титану ВТ1-00" 

 

Науковий керівник: к.ф.-м.н., ст. викладач, Балахонова Н.О. 

 

Завантажити:     українською       англійською

 

 


 

 

 

 ФМ-32

 

Безсмертна Ольга Станіславівна

"Особливості мартенситного перетворення у сплавах системи Hf-Nb"

 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Демченко Л.Д.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Вознюк Олександра Володимирівна

"Формування зносостійких покриттів на сталі Ст.3 електроіскровим легуванням хромом та міддю на повітрі та в інертній атмосферах"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Іващенко Є.В.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Гривнак Артем Олександрович

"Структурні зміни в поверхневих шарах Ті під впливом плівки графену"

 

Науковий керівник: ст. викл. Конорев С.І.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Доронін Дмитро Валерійович

"Формування електроіскрових покриттів пошаровим нанесенням титану, алюмінію, заліза на поверхню сталі 50"

 

Науковий керівник: к.т.н., ас., Лобачова Г. Г.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Іващук Тарас Олександрович

"Зміни в механічній поведінці бейнітного чавуну в процесі термо-механічної обробки"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Холявко В.В.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Ішутін Кирило В’ячеславович

"Створення дифузійних бар’єрів на поверхні ВНТ для розробки композиційних покриттів"

 

Науковий керівник: д.т.н., доц. Панарін В.Є.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Копил Григорій Володимирович

"Моделювання в програмному середовищі COMSOLMulthiphysics лазерної закалки нержавіючої сталі марок 40Х і 40Х13"

 

Науковий керівник: к.ф.-м.н., ст. викладач, Балахонова Н.О.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Кузьменко Олександр Володимирович

"Визначення особливостей структури та властивостей вакуумних конденсатів високоентропійних сплавів систем Al-Cu-Fe-Cr-Ni-Co та Cu-Fe-Cr-Ni-Co"

 

Науковий керівник: д.ф.-м.н. проф. Надутов В.М.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Майборода Михайло Михайлович

"Аналіз фазових перетворень у двошаровій системі Al/Ni при відпалі у вакуумі"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Котенко І.Є.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Удовенко Едуард Станіславович

"Мартенситні фазові перетворення в сплавах систем Zr-Nb. Структура сплавів системи Zr-Nb."

 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Демченко Л.Д.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Швидка Яна Вікторівна

"Стабільність структури нанорозмірних шарів Cu вакуумно-конденсованих на NaCl і ситал при відпалі у вакуумі"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Котенко І.Є.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Шуманський Роман Іванович

"Формування впорядкованої фази L10 в нанорозмірній плівці Fe52Pt48(15 нм)/Cu(1 нм)/ Fe52Pt48(15 нм)/SiO2/Si(001)"

 

Науковий керівник: д.т.н. проф. Макогон Ю.М.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

 

 

TOP