Магістри


 ФМ-41м

 

Карбишева Ірина Володимирівна

"Формування інтерметалідних фаз в нанорозмірній плівковій композиції  Ni/Sn"

 

Науковий керівник: к.т.н., Котенко І.Є. 

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Павлюк Дмитро Васильович

"Процеси масоперенесення з хромового покриття в Cu-Cr-Zr матрицю під дією імпульсної лазерної обробки"

 

Науковий керівник: д.ф.-м.н., с.н.с. Філатов О.В.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Павлюк Яна Олегівна

"Структурні перетворення в металевих матеріалах під дією лазерного опромінення"

 

Науковий керівник: д.ф.-м.н., с.н.с. Філатов О.В.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Підгірний Тарас Володимирович

"Створення функціональних покриттів на сплавах заліза пошаровим електроіскровим легуванням хромом, нікелем та вуглецем"

 

Науковий керівник: к.т.н., ст. викл. Лобачова Г.Г.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Селіванов Володимир Володимирович

"Створення зносостійких покриттів на сплавах заліза пошаровим електроіскровим легуванням титаном, хромом та вуглецем"

 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Іващенко Є.В.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Фаловська Анастасія Іванівна

"Вплив товщини додаткового шару Au на формування впорядкованої фази L10-FePd в плівках на основі FePd"

 

Науковий керівник: д.т.н. проф. Макогон Ю.М.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Черниш Аліна Юріївна

"Вплив додаткового шару Cu на формування фазового складу, структури і властивості нанорозмірних плівок FePd"

 

Науковий керівник: д.т.н. проф. Макогон Ю.М.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Шаміс Марк Натанович

"Формування упорядкованої фази L10 FePd в нанорозмірних плівках FePd-Ag"

 

Науковий керівник: д.т.н. проф. Макогон Ю.М.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Шаміс Оксана Володимирівна

"Особливості масоперенесення в нанорозмірних плівкових системах на основі металів із різною спорідненістю до кисню"

 

Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М.

 

Завантажити:     українською       англійською


 

 

TOP