Реферати


 ФМ-51с

 

Большакова Яна Вікторівна

"Фазові перетворення у двошаровій тонкоплівковій системі Ag/Ti при відпалі у вакуумі"

 

Науковий керівник: доц. Котенко І.Є.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Гавриков Олександр Олександрович

"Структура та мікротвердість Ti-Zr покриттів отриманих пошаровим електроіскровим легуванням на Сталі 45"

 

Науковий керівник: к.т.н., асистент Лобачова Г.Г.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Данилюк Павло Сергійович

"Моделювання зонної структури топологічного ізолятора на прикладі матеріалу Bi2Se3"

 

Науковий керівник: к.п.н., доц. Холмська Г. Д.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Досенко Тетяна Сергіївна

"Фазовий склад, структура і напружений стан в термоелектричних нанорозмірних плівок Co-Sb"

 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Макогон Ю.М.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Завірюха Віктор Миколайович

"Мікроструктурний і мікродюрометричний аналіз Сталі 45 після електроіскрового легування анодами у послідовності Ti-C-Zr та Zr-C-Ti у атмосфері аргону"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Іващенко Є.В.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Марецький Олександр Геннадійович

"Вплив термомагнітної обробки на структуру і фазовий склад сплавів Cu-Al-Mn з індукованим мартенситним перетворенням"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Демченко Л.Д.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Мовчанюк Віктор Юрійович

"Особливості розрахунку дифузії для системи LiFePO4 в рамках теорії функціоналу щільності"

 

Науковий керівник: к.п.н., доц. Холмська Г. Д.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Регульський Микола Сергійович

"Мікроструктура, мікротвердість та зносостійкість електроіскрових покриттів (Ti, W, C) на Сталі 45"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Іващенко Є.В.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Сікорський Юрій Миколайович

"Структура та міцність поверхні сталі Ст.3 після електроіскрового легування титаном, алюмінієм та вуглецем"

 

Науковий керівник: к.т.н., асистент Лобачова Г.Г.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

 

 

TOP