Реферати


 ФМ-31

 

Безсмертна Ольга Станіславівна

"Особливості мартенситного перетворення в сплавах на основі Hf-Nb"

 

Науковий керівник: доц. Демченко Л.Д.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Богомаз Ростислав Дмитрович

"Створення функціональних покриттів на сталі пошаровим електроіскровим легуванням хромом, вольфрамом та графітом"

 

Науковий керівник: к.т.н., асистент Лобачова Г.Г.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Воробей Богдана Володимирівна

"Фазовий склад та структура вакуумних конденсатів нікелю отриманих з різною швидкістю конденсації"

 

Науковий керівник: Котенко І.Є.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Голюк Олексiй Володимирович

"Методики та програмне забезпечення для моделювання наноматеріалів"

 

Науковий керівник: к.п.н., доц. Холмська Г. Д.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Гривнак Артем Олександрович

"Вплив вільної поверхні на структурні зміни в поверхневих шарах Ti"

 

Науковий керівник: к.т.н., Конорев С.І.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Коваленко Марина Вадимівна

"Механізми зношування у бейнітному чавуні"

 

Науковий керівник: доц. Холявко В.В

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Кожура Віталій Сергійович

"Закономірності впливу плазмової компоненти на формування вуглецевих нанотрубок на установці ННВ-6,6"

 

Науковий керівник: Панарін В.Є.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Макушко Павло Володимирович

"Формування магнітнотвердої фази L10 в нанорозмірних плівках FePt(15нм)/Au(15нм)/FePt(15нм) при відпалі у вакуумі"

 

Науковий керівник: проф. Макогон Ю.М.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Могилко Владислав Віталійович

"Підвищення жаростійкості титанового сплаву ВТ6 методом ультразвукової ударної обробки в насичуючих середовищах (Al2O3, Cr2O3 та їх суміш)"

 

Науковий керівник: к.т.н. Владимирський І.А.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Скачко Дмитро Сергійович

"Нанесення жаростійких покриттів (B4C, SiC та їх суміші) на поверхню титанового сплаву ВТ6 методом ультразвукової ударної обробки"

 

Науковий керівник: к.т.н. Владимирський І.А.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Соколенко Олексій Віталійович

"Формування нанокристалічних станів в аморфних сплавах системи Fe–Cu–Si–B–Р, їх термічна стійкість та магнітні властивості"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Іващенко Є.В.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Хархута Катерина Сергіївна

"Створення функціональних покриттів з графітовим прошарком багаторазовим електроіскровим легуванням поверхні заліза на повітрі"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Іващенко Є.В.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Шептуля Андрій

"Вплив легуючих елементів на кінетику росту монокристалів алмазу в розчинниках Fe-Co"

 

Науковий керівник: ст. викл. Балахонову Н.О. 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

 

 ФМ-32

 

Вознюк О.В.

"Формування поверхнево зміцненого шару на сталі Ст.3 ЕІЛ хромом та купрумом в інертному середовищі та на повітрі"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Іващенко Є.В.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Доронін Дмитро Валерійович

"Формування електроіскрових покриттів пошаровим нанесенням титану, алюмінію та заліза на поверхню сталі"

 

Науковий керівник: к.т.н., асистент Лобачова Г.Г.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Іващук Тарас Олександрович

"Особливості механічної поведінки бейнітного чавуну"

 

Науковий керівник: доц. Холявко В.В

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Ішутін Кирил В’ячеславович

"Створення дифузійних бар’єрів на поверхні ВНТ для розробки композиційних покриттів"

 

Науковий керівник: Панарін В.Є.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Копил Григорій

"Використання теорії функціонала електронної густини для моделювання невпорядкованих твердих розчинів"

 

Науковий керівник: ст. викл. Балахонову Н.О.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Майборода Михайло Михайлович

"Перебіг фазових перетворень в тонкоплівковій системі Al/Ni при відпалі у вакуумі"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Котенко І.Є.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

Швидка Яна Вікторівна

"Електрографічне дослідження фазового складу плівок Cu у вакуумі"

 

Науковий керівник: к.т.н., доц. Котенко І.Є.

 

Завантажити:     українською       англійською       російською


 

 

 

 

TOP