Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра за освітньою програмою "Фізичне матеріалознавство" проводиться за конкурсом  на основі здобутого ступеня бакалавра, фахового вступного випробування (Програма комплексного фахового випробування знаходиться тут), випробування з іноземної мови та балів за творчі досягнення відповідно до Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2017 році. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста з фізичного матеріалознавства за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.

 

За умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (Програму додаткових випробувань дивись тут) на підготовку за освітньою програмою  "Фізичне матеріалознавство"  також приймаються особи, що здобули ступень бакалавра або кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою «Зараховано», «Незараховано». 

 

Конкурсний відбір здійснюється атестаційною комісією на підставі значення інтегрального рейтингу вступника. Детальніше про атестаційну комісію, необхідні документи, методику розрахунку інтегрального рейтингу див. тут.

 

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ступеня магістра за освітньою програмою "Фізичне матеріалознавство" проводиться за конкурсом  на основі здобутого ступеня бакалавра, фахового вступного випробування, випробування з іноземної мови та балів за творчі досягнення.

 

За умови успішного проходження додаткових вступних випробувань

 

Терміниподання заяв та проведення конкурсних заходів наступні: 

Прийом документів (подання заяв): 

- з 03.07 до 07.07 та з 24.07 до 04.08 поточного року; 

Вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): 

- з 08.07 до 15.07 або з 05.08 до 11.08 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії 

Результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у наступний день після проведення відповідних випробувань. 

Визначення і оголошення атестаційною комісією інтегральних рейтингів вступників 

- до 12.08 поточного року; 

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: 

- не пізніше 12.08 поточного року; 

Зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору проводиться до 17.08 (за державним замовленням) та до 19.08 (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).

 

Будь-які додаткові відомості можна отримати, скориставшись контактами кафедри.

 

 

Детальна інформація про умови вступу на 5й курс до НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" знаходиться тут.


 

TOP