В квітні 2016 р. відбулося наукове стажування студентів кафедри фізики металів НТУУ «КПІ» Гафарова А.Е., Холіної Є.О. і Круглова І.О. (науковий керівник – проф. Макогон Ю.М.) на кафедрі експериментальної фізики університету м. Аугсбург під керівництвом завідувача кафедри проф. М. Альбрехта.

  

Студенти А. Гафаров, І. Круглов і Є. Холіна в лабораторії магнітно-резистивної скануючої мікроскопії

 

Стажування відбулося завдяки гранту німецького фонду академічних обмінів DAAD в рамках програми ім. Л. Ейлера і було спрямоване на дослідження структурних і магнітних властивостей нанорозмірних плівок FePd з додатковими шарами легуючих елементів (Ag, Au, Cu).

 

 Колишня студентка кафедри фізики металів НТУУ «КПІ», а нині аспірант кафедри експериментальної фізики університету м. Аугсбург, Н. Сафонова працює на SQUID магнітометрі

 

Було проведено ряд експериментальних досліджень з використанням таких сучасних матеріалознавчих методик як рентгеноструктурний фазовий аналіз (дифрактометр Bruker D8 Discover), магнітометрія SQUID (SQUID VSM магнітометр), атомно-силова мікроскопія (мікроскоп Digital Instruments Dimension 3000) і магнітно-резистивна скануюча мікроскопія.

  

Магістрантська аудиторія на кафедрі експериментальної фізики університету м. Аугсбург

 

 


 

TOP