ПОЗДОРОВЛЯЄМО!

 


Колектив кафедри фізики металів щиро вітає колег проф. Ю.М. Макогона, проф. С.І. Сидоренка, д.т.н. О.П. Павлову, к.т.н. І.А. Владимирського та аспірантів О.В. Фігурну і М.Ю. Вербицьку із важливою подією – отриманням деклараційного патенту на корисну модель № 98785 "Спосіб формування магнітного матеріалу на основі FePt з орієнтованою структурою зерен L1о(FePt) фази для перпендикулярного або повздовжнього магнітного запису і зберігання інформації" (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.05.2015, бюлетень № 9).

 

TOP