ВІТАЄМО ІЗ ОТРИМАННЯМ ДИПЛОМУ КАНДИДАТА НАУК!

   

к.т.н. Р.А. Шкарбань проф. Ю.М. Макогон

Науковий керівник кафедри
фізики металів
проф. С.І. Сидоренко
поздоровляє Руслана
Анатолійовича із отриманням
Диплому кандидата наук

 

27 вересня 2016 р. Руслан Анатолійович Шкарбань успішно захистив дисертаційну роботу на тему: «Закономірності формування фазового складу і структури нанорозмірних плівок Co-Sb на підкладках з термічно окисненого монокристалічного кремнію» (науковий керівник проф. Ю.М. Макогон) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.12 при НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".
Захист відбувся за спеціальністю 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів.
І ось – щаслива мить: Руслан Анатолійович отримав Диплом кандидата наук!
Поздоровляємо і Руслана Анатолійовича, і наукового керівника – проф. Ю.М. Макогона!
Поздоровляємо і бажаємо здолати нові висоти в науці і кар’єрі !