ЗУСТРІЧ ІЗ КОМПАНІЄЮ "КАЗАХСТАН ІНЖИНІРИНГ"

11 березня 2013 року відбулася зустріч завідувача кафедри фізики металів С.І. Сидоренка із керівником компанії "Казахстан Інжиніринг".

Обговорювалися інноваційні пропозиції кафедри фізики металів в науково-технічній сфері та в сфері сучасних технологій навчання матеріалознавства, а також можливість навчання казахської молоді на кафедрі фізики металів за спеціальністю "Фізичне матеріалознавство".

 
 
 

І ЗНОВУ ВІДКРИВАЄ ДВЕРІ NIMS !

І ЗНОВУ ВІДКРИВАЄ ДВЕРІ NIMS!

З 15-го вересня по 15 грудня 2012 року аспірант кафедри фізики металів Ігор Владимирський пройшов наукове стажування в Міжнародному центрі з архітектури наноматеріалів Національного інституту матеріалознавства NIMS (Японія).

Ігор був другим представником кафедри фізики металів NIMSi (першопрохідцем була Мар’яна Вережак, яка першою із металофізиків побувала на науковому стажуванні в NIMSi під керівництвом проф. Оно. Зараз Мар’яна проходить включене навчання в Гренобльському університеті у Франції).

Під керівництвом проф. Т. Чікіо Ігор займався дослідженням структури і фізичних властивостей нанорозмірних плівок на основі FePt в залежності від типу підкладинок, на які вони були нанесені. В лабораторіях NIMS Ігор мав можливість проводити експериментальні дослідження на новітньому матеріалознавчому обладнанні: магнетронній установці для отримання тонких металевих плівок, рентгенівському дифрактометрі з можливістю реєстрації дифракційних максимумів за допомого "двомірного" лічильника, атомно-силовому мікроскопі, SQUID-магнітометрі та на інших надсучасних приладах. 

 
 
 

ВІТАЄМО !

Поздоровляємо Голову студради спеціальності – студентку Наташу Сафонову із початком включеного навчання в Дебреценському університеті, Угорщина, на кафедрі фізики твердого тіла під керівництвом всесвітньовідомого фізика-матеріалознавця професора Д. Беке.

ПОЗДОРОВЛЯЄМО!

Поздоровляємо аспіранта кафедри фізики металів Андрія Бурмака і наукового керівника проф. С.М. Волошко із успішною доповіддю на міжкафедральному (ІФФ) семінарі по дисертаційній роботі "Формування структурно-фазових станів при ультразвуковому ударному оброблянні та механічні властивості поверхні алюмінієвого сплаву Д16"!

Дисертація рекомендована до прийому до захисту в Спецраді при Інженерно-фізичному факультеті.

Бажаємо успішного захисту!

 
 
 

СТУДЕНТИ НА КОНФЕРЕНЦІЇ

СТУДЕНТИ-МЕТАЛОФІЗИКИ НА КОНФЕРЕНЦІЇ В МІСіС

19-25 Листопада 2012 студенти кафедр и фізики металів Наталія Сафонова і Марк Федоров взяли участь у 6-тій міжнародній студентській конференції "Study-and-Achieve", що проводилась у Національному дослідницькому технологічному університеті "Московський інститут сталі і сплавів".

Наталія Сафонова (наукові керівники – д.ф.-м.н., проф., С.М. Волошко, к.т.н., ст. викладач І.Є. Котенко,) представила доповідь, присвячену дослідженню дифузійно-контрольованих процесів в тонкоплівковій системі Ni-Al. Марк Федоров (наукові керівники – к.т.н. С.А. Замулко, к.п.н. А.Д. Холмська) розглянув застосування "методу пружної стрічки" для моделювання з перших принципів (ab initio) процесів дифузії. Обидва наших студенти отримали сертифікати про успішну участь та призи за кращі доповіді. В рамках конференції були проведені лекції відомими в світі вченими (С.І. Мухін, І.А. Абрикосов, Р. Пейдж-Хеллер). Для іноземних учасників конференції була проведена екскурсія у Центр колективного користування «Школи мікроскопії НДТУ "МІСіС"», де студенти ознайомились з різноманітним обладнанням, у тому числі – з устаткуванням для проведення дистанційної дослідницької роботи на мікроскопах у режимі реального часу. В рамках культурної програми студенти відвідали іноваціїний центр "Сколково", де їм були представлені презентації проектів, пов’язаних з можливістю роботи, навчання та співробітництва із центром "Сколково". На заключному засіданні конференції було оголошено, що студенти кафедри фізики металів Наталія Сафонова і Марк Федоров зайняли призові місця у секції матеріалознавства. Отже факт, що дві нагороди з 10 поїхали до кафедри фізики металів, означає високу якість підготовки наших студентів-металофізиків. ПОЗДОРОВЛЯЄМО !

НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ

З 8 по 14 липня 2012 року аспіранти кафедри фізики металів НТУУ "КПІ" Ігор Владимирський та Андрій Бурмак проходили наукове стажування у навчально-науковому центрі корпорації РИГАКУ на заводі Акішіма в місті Токіо (Японія). Програма стажування була присвячена оволодінню практичними навичками роботи на рентгенівському дифрактометрі Ultima IV. Саме такий рентгенівський дифрактометр представлений в «Навчально-науковому центрі рентгеноструктурного аналізу НТУУ "КПІ" – РИГАКУ», для роботи в якому Андрій і Ігор делеговані кафедрою фізики металів з вересня 2012 року.

Під час стажування в Токіо Ігор та Андрій вивчали базові методи рентгенівської дифракції, робили якісний та кількісний аналіз отриманих даних, проводили дослідження тонких плівок методом малокутового розсіяння рентгенівських променів, займалися вивченням напруженого стану матеріалів, вивчали інші методики. За результатами навчання аспіранти кафедри отримали відповідні сертифікати і зробили доповіді на наукових семінарах кафедри фізики металів.

ВІТАЄМО!!! Авторське право

авторське право

 Колектив кафедри фізики металів щиро вітає колег:

 проф. М.О. Васильєва, проф. В.Є. Панаріна (Інститут  металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України), проф. С.І. Сидоренка, проф. С.М. Волошко та аспіранта А.П. Бурмака з такою знаменною подією як реєстрація патенту на корисну модель "Спосіб отримання твердого покриття на поверхні металевого виробу" (Патент Державної служби інтелектуальної власності України №75866 від 10.12.2012)!

TOP