ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ РТУ

ЗУСТРІЧ З ДЕЛЕГАЦІЄЮ РИЗЬКОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

14 березня 2013 року Заступник декана ІФФ з міжнародного співробітництва проф. С.М. Чернега та завідувач кафедри фізики металів проф. С.І. Сидоренко зустрілися із ректором Ризького технічного університету проф. Леонідсом Рібікісом та керівником відділу міжнародних зв’язків Ризького технічного університету Лієн Мауріт і передали пропозиції науково-технічного співробітництва вчених ІФФ. Пропозиції ІФФ були з вдячністю прийняті.

Поздоровляємо Олега Дмитриченка!

Поздоровляємо студента IV курсу Олега Дмитриченка, який зайняв 4 місце на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з прикладного матеріалознавства, що відбулася в "Львівській політехніці".

Науковий керівник Олега – д.ф.-м.н. О.В. Філатов.

Бажаємо успішного навчання і наукової роботи, публікацій в журналах з високим імпакт-фактором !

 
 
 

Поздоровляємо кафедру!

Колектив кафедри фізики металів щиро вітає всіх колег, аспірантів і студентів із почесним 2-м місцем в університетському рейтингу кафедр за 2012 рік !

Рейтинг кафедр проводився Навчально-методичним відділом НТУУ "КПІ" за розробленою експериментальною методикою, яка була застосована вперше.

РЕКТОР ВАРШАВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ НА ІФФ

11 квітня 2013 року Інженерно-фізичний факультет відвідала делегація Варшавської політехніки на чолі з новопризначеним ректором проф. Яном Шмідтом.

Проф. Я. Шмідт протягом багатьох років працював деканом факультету електроніки, його наукові інтереси близькі до сфери наноматеріалів і нанотехнологій.

Під час візиту відбулися презентації декана ІФФ проф. П.І. Лободи. Польські вчені побували в лабораторіях факультету.

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ЗУСТРІЧ ІЗ КОМПАНІЄЮ "КАЗАХСТАН ІНЖИНІРИНГ"

11 березня 2013 року відбулася зустріч завідувача кафедри фізики металів С.І. Сидоренка із керівником компанії "Казахстан Інжиніринг".

Обговорювалися інноваційні пропозиції кафедри фізики металів в науково-технічній сфері та в сфері сучасних технологій навчання матеріалознавства, а також можливість навчання казахської молоді на кафедрі фізики металів за спеціальністю "Фізичне матеріалознавство".

 
 
 

І ЗНОВУ ВІДКРИВАЄ ДВЕРІ NIMS !

І ЗНОВУ ВІДКРИВАЄ ДВЕРІ NIMS!

З 15-го вересня по 15 грудня 2012 року аспірант кафедри фізики металів Ігор Владимирський пройшов наукове стажування в Міжнародному центрі з архітектури наноматеріалів Національного інституту матеріалознавства NIMS (Японія).

Ігор був другим представником кафедри фізики металів NIMSi (першопрохідцем була Мар’яна Вережак, яка першою із металофізиків побувала на науковому стажуванні в NIMSi під керівництвом проф. Оно. Зараз Мар’яна проходить включене навчання в Гренобльському університеті у Франції).

Під керівництвом проф. Т. Чікіо Ігор займався дослідженням структури і фізичних властивостей нанорозмірних плівок на основі FePt в залежності від типу підкладинок, на які вони були нанесені. В лабораторіях NIMS Ігор мав можливість проводити експериментальні дослідження на новітньому матеріалознавчому обладнанні: магнетронній установці для отримання тонких металевих плівок, рентгенівському дифрактометрі з можливістю реєстрації дифракційних максимумів за допомого "двомірного" лічильника, атомно-силовому мікроскопі, SQUID-магнітометрі та на інших надсучасних приладах. 

 
 
 

ВІТАЄМО !

Поздоровляємо Голову студради спеціальності – студентку Наташу Сафонову із початком включеного навчання в Дебреценському університеті, Угорщина, на кафедрі фізики твердого тіла під керівництвом всесвітньовідомого фізика-матеріалознавця професора Д. Беке.

ПОЗДОРОВЛЯЄМО!

Поздоровляємо аспіранта кафедри фізики металів Андрія Бурмака і наукового керівника проф. С.М. Волошко із успішною доповіддю на міжкафедральному (ІФФ) семінарі по дисертаційній роботі "Формування структурно-фазових станів при ультразвуковому ударному оброблянні та механічні властивості поверхні алюмінієвого сплаву Д16"!

Дисертація рекомендована до прийому до захисту в Спецраді при Інженерно-фізичному факультеті.

Бажаємо успішного захисту!

 
 
 

TOP