ПЕРЕГОВОРИ ІЗ ГРУПОЮ КОМПАНІЙ «VANLEAD», КНР

ПЕРЕГОВОРИ ІЗ ГРУПОЮКОМПАНІЙ «VANLEAD», КНР

 

24-25 травня 2015 року в м. Гуанчжоу, провінція Гуандун, як представник університету проф. С.І. Сидоренко, за участі Генерального консула України в м.Гуанчжоу В.А. Березовського, відбулася зустріч із групою компаній «VanLead».

В ході перемовин з цією великою державною корпорацію хімічного виробництва, було презентовано хімічний напрям НТУУ «КПІ» та підписано (на рівні віце-президента Компанії) Меморандум про співпрацю.

Відповідно до положень підписаного Меморандуму Сторони будуть здійснювати такі види співпраці:

– Реалізація проекту зі створення Китайсько-Українського спільного Інституту тонких хімічних технологій;

– Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців Компанії;

– Спільне проведення досліджень та спільне використання отриманих результатів;

– Спільне виконання проектів, що входять у великі науково-технічні міжнародні програми;

– Спільне проведення комплексу заходів, спрямованих на розширення обсягів фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, що мають технологічну спрямованість, і комерційне освоєння результатів наукових досліджень;

– Проведення маркетингових досліджень для виявлення можливих замовників і споживачів наукомісткої продукції Сторін.

В ході переговорів керівництво Компанії  заявило про «широку програму залучення вчених НТУУ "КПІ" до розвитку досліджень і розробок Компанії "VanLead"».

 

      

Підписання Меморандум про співпрацю між НТУУ "КПІ" та групою компаній «VanLead»

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь проф. С.І. Сидоренка на міжнародній конференції в м. Фучжоу, КНР

22 травня 2015 року науковий керівник кафедри фізики металів проф. С.І. Сидоренко представив доповідь "Інноваційні проекти в галузі матеріалознавства" на міжнародній конференції «Фузцян-СНГ международное собрание презентации по химической технологии, биологии и медицине» в м. Фучжоу, провінція Фуцзянь, КНР, що була організована Гуандунською спілкою по науково-технічному співробітництву із країнами СНД та Департаментом науки і технологій провінції Фуцзянь.

ПОЗДОРОВЛЯЄМО Сидоренка С.І.


ПОЗДОРОВЛЯЄМО!

 

 

Колектив кафедри фізики металів поздоровляє професора Сидоренка Сергія Івановича із призначенням його науковим керівником кафедри фізики металів відповідно до Наказу ректора № 1179Л від 21.05.2015 р.

 


 

ЗУСТРІЧІ З ПРЕДСТАВНИКАМИ НАРОДНОГО УРЯДУ МІСТА


ЗУСТРІЧІ З ПРЕДСТАВНИКАМИ НАРОДНОГО УРЯДУ МІСТА


21 травня 2015 року проф. С.І. Сидоренко – як представник НТУУ "КПІ" – мав бесіди із представниками Народного уряду міста Хейчжоу: віце-мером, керівником робочої групи Народного уряду міста Хейчжоу по реалізації Рамкової угоди між НТУУ "КПІ" і Народним урядом м. Хейчжоу, підписаної 3 листопада 2013 року п. Ван Шеном, заступником генерального секретаря міського комітету Комуністичної партії Китаю м. Хейчжоу п. Дзоу, директором Бюро науки і технологій м. Хейчжоу п. Зу.

 

Йшлося про перспективи виходу НТУУ "КПІ" на ринки Китаю саме через систему освіти, яку для НТУУ "КПІ" представляє університет м. Хейчжоу та за підтримуючої ролі Гуандунського союзу по науково-технічному співробітництву із країнами СНД. Через систему освіти будуть надалі сконструйовані "канали співробітництва" КПІ з науково-технічною, промисловою та інноваційною сферами м. Хейчжоу і провінції Гуандун. І що через систему трансферу освітніх технологій буде створено сприятливу для НТУУ "КПІ" в Китаї систему науково-дослідницької діяльності і систему трансферу до Китаю результатів наукових досліджень і технологій вчених НТУУ "КПІ".

 

Сторони виключно високо оцінили роботу по створенню спільного (за участі КПІ) Навчально-наукового інституту на базі університету м. Хейчжоу

 

ВІЗИТ ПРОФ. С.І. СИДОРЕНКА ДО УНІВЕРСИТЕТУ м. ХЕЙЧЖОУ (КНР)


ВІЗИТ ПРОФ. С.І. СИДОРЕНКА ДО УНІВЕРСИТЕТУ м. ХЕЙЧЖОУ (КНР)

 

 

                                                                                                                                           

 

21 травня 2015 року проф. С.І. Сидоренко відвідав університет м. Хейчжоу, мав зустрічі із секретарем парткому університету проф. Лю Шенг (за існуючою в Китаї системою першим керівником установи є секретар партійного комітету Комуністичної партії Китаю даної установи), віце-президентом університету проф. Лю Гуодонгом, проректором з міжнародних зв'язків проф. Лін Хон, деканами факультетів інформатики, електроніки, хімії, біотехніки.

 

Було обговорено весь спектр питань, пов'язаних з розвитком співробітництва університетів-партнерів у відповідності до угоди, підписаної восени 2014 року, в т.ч. – щодо створення спільної (за участі КПІ) структури – Навчально-наукового інституту на базі університету м. Хейчжоу.

 

Було – як і в розмові із представниками Народного уряду м. Хейчжоу – підтверджено, що КПІ будує свою політику виходу на ринки Китаю саме через систему освіти, яку представляє університет м. Хейчжоу за підтримуючої ролі Гуандунського союзу по науково-технічному співробітництву із країнами СНД.

 

Через систему освіти будуть надалі сконструйовані "канали співробітництва" КПІ з науково-технічною, промисловою та інноваційною сферами м. Хейчжоу і провінції Гуандун.

 

Проф. С.І. Сидоренко від імені НТУУ "КПІ" та віце-президент університету м. Хейчжоу проф. Лю Гуодонг підписали двосторонні угоди щодо проектів в галузі трансферу освітніх послуг та науково-технічної діяльності, які протягом 2014-2015 років були підготовлені за відповідними тематичними напрямами, що становлять інтерес для розвитку економіки м. Хейчжоу, зокрема, – за її складовими в сфері вищої професійної освіти, науки і технологій та інноваційної діяльності.

 

ЗУСТРІЧ ІЗ МЕРОМ МІСТА ХЕЙЧЖОУ

ЗУСТРІЧ ІЗ МЕРОМ МІСТА ХЕЙЧЖОУ

21 травня 2015 року проф. С.І. Сидоренко – як представник НТУУ "КПІ" – був прийнятий мером м. Хейчжоу, провінція Гуандун, КНР, паном Мей Чжо Менєм.

В ході бесіди, яка пройшла в теплій товариській атмосфері, учасники підтвердили взаємну зацікавленість як в розвитку взаємовигідного співробітництва між Народним урядом міста Хуейчжоу і НТУУ "КПІ" у відповідності до потреб розвитку економіки міста (інформаційні технології, біотехнології, електроніка, хімічний напрям, зокрема, – нафтопереробні технології, а також споріднені із зазначеними аспекти матеріалознавства), так і в міжнародному трансфері освітніх послуг від НТУУ "КПІ" до університету м. Хейчжоу (НТУУ "КПІ" та університет м. Хейчжоу в 2014 році підписали відповідну рамкову Угоду).

 Зустріч проф. С.І. Сидоренка із мером м. Хейчжоу п. Мей Чжо Менєм

 

Наукове стажування в Uni-Augsburg, Німеччина

Будучи магістром 2-го року навчання, мені випала унікальна можливість застосувати на практиці отримані впродовж років навчання знання. Ця можливість стала реальною завдяки німецькому фонду DAAD (німецькій організації з наукових обмінів), який фінансує дослідження студентів та молодих вчених. За умовами навчального гранту надається стипендія на навчальний рік та можливість провести місяць в  університеті Німеччини, у якому проводяться сумісні науково-дослідницькі роботи з кафедрами НТУУ "КПІ".

З 1995 року між кафедрами фізики металів НТУУ"КПІ", на цей час  завідуючий кафедрою доц. Є.В.Іващенко, та експериментальної фізики-4 університету міста Аугсбург, завідуючий кафедрою проф.М.Альбрехт, ведеться сумісна науково-дослідницька робота по дослідженню нанорозмірних плівок різного функціонального призначення – силіцидів перехідних металів для підвищення ступеню інтеграції і швидкодії надвеликих інтегральних мікросхем, термоелектричних плівок – для перетворення теплової енергії в електричну, а     з 2009 року – магнітних плівок на основі FePt.

У 2014 році кафедра  виграла черговий  грант ДААД (ID: 57094397)  за програмою ім. Леонарда Ейлера  для наукових досліджень студентів К.В. Сліпченко (гр. ФМ-31) і В.С. Костенко (гр. ФМ-31) за темою “Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок  для надвеликої щільності запису і збереження інформації". Керівник проекту проф. Ю.М. Макогон.

ПОЗДОРОВЛЯЄМО!


ПОЗДОРОВЛЯЄМО!

 


Колектив кафедри фізики металів щиро вітає колег проф. Ю.М. Макогона, проф. С.І. Сидоренка, д.т.н. О.П. Павлову, к.т.н. І.А. Владимирського та аспірантів О.В. Фігурну і М.Ю. Вербицьку із важливою подією – отриманням деклараційного патенту на корисну модель № 98785 "Спосіб формування магнітного матеріалу на основі FePt з орієнтованою структурою зерен L1о(FePt) фази для перпендикулярного або повздовжнього магнітного запису і зберігання інформації" (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.05.2015, бюлетень № 9).

 

TOP