Експериментальний майданчик кафедри фізики металів в Японії


Експериментальний майданчик кафедри фізики металів в Японії

 

 

Науковий керівник кафедри фізики металів проф. С.І. Сидоренко ознайомився із станом створення експериментального майданчику кафедри фізики металів в Японії, на базі провідного синхротронного центру Японії SPring-8 (Super Photon Ring – 8 GeV).

"Будівничим" цього експериментального майданчику виступає від імені кафедри фізики металів аспірант А.К. Орлов.

На сьогоднішній день сконструйовано комбайн з камерою для електронно-променевого напилення чотиришарових зразків.

Комбайн обладнаний наступними пристроями:

– система формування вакууму, яка включає в собі насоси: форвакуумний, турбомолекулярний та іонний, і яка дозволяє досягти робочого вакууму в камері порядку 10-7 Па;

– електронно-променевий випаровувач;

– утримувач підкладки із нагріванням до 1000 градусів;

– пристрій подачі матеріалу що випаровується в зону електронного променя (можливість випаровування чотирьох матеріалів послідовно);

– комплекс з 6-ти двигунів, які дозволяють переміщати інженерні компоненти всередині камери в 10-ти різних напрямках;

– система напуску газів (азот, аргон, кисень, водень та ін.) для контрольованого формування складу – за допомогою газоаналізатора – атмосфери камери;

– блок контролерів (блок управління моторами, блок реєстрації рівня вакууму, блок автоматичного управління положенням засувки, блок управління та контролю за системою випаровування, блок управління нагрівом підкладки з конденсованим на ній шаром, блок управління іонним насосом, блок управління турбомолекулярним насосом, блок управління зовнішнім нагрівом конструктивних елементів всередині камери з метою їх дегазації).

 

 

Експериментальний майданчик КФМ в SPring-8.
Проф. С.І. Сидоренко та аспірант А.К. Орлов біля конструкції комбайну з камерою для електронно-променевого напилення чотиришарових зразків. Червень 2015 року

 

 

 

 

 


 

Структурний аналіз зразків кафедри фізики металів на Beam Line в SPring-8


Структурний аналіз зразків кафедри фізики металів на BeamLineв SPring-8

 

 

Науковий керівник кафедри фізики металів проф. С.І. Сидоренко під час візиту до SPring-8 відвідав лабораторію Beam Line №44, де в даний час здійснюється структурний аналіз зразків кафедри фізики металів.

Лабораторія Beam Line №44 має матеріалознавче спрямування, тож із д-ром Като – керівником лабораторії – представники кафедри фізики металів дуже швидко знайшли спільну мову.

 

 

Проф. С.І. Сидоренко (ліворуч), аспірант кафедри А.К. Орлов (праворуч) в лабораторії Beam Line №44 із д-ром Като. Червень 2015 року

  


 

Наш проект в Японії. Візит до Spring-8


Наш проект в Японії. Візит до Spring-8

 

 

Науковий керівник кафедри фізики металів проф. С.І. Сидоренко відвідав провідний синхротронний центр Японії SPring-8 (Super Photon Ring – 8 GeV) та комплекс SACLA (SPring-8 Angstrom Compact Free Electron Laser), – на основі Угоди про співробітництво між НТУУ "КПІ" та SPring-8, підписаної в 2013 році, – на базі яких іде спільний (кафедри фізики металів НТУУ "КПІ" та SPring-8) проект "Visualization of the mass transfer in thin-film materials under conditions of the low energy ion bombardment and heat treatment".

В рамках проекту виконується дисертаційна робота аспіранта кафедри фізики металів Андрія Костянтиновича Орлова, який в даний час здійснює експерименти на базі SPring-8.

Проф. С.І. Сидоренко та д-р Ішикава, директор SPring-8, – як співкерівники проекту – здійснили моніторинг ходу виконання проекту.

Учасники зустрічей, наукових і технічних консультацій, розглянули ключові ідеї проекту (представлені проф. С. Сидоренком) і схвалили їх, ознайомилися з фактичним станом справ по створенню експериментального вакуумного комбайна для «випаровування-конденсації» до чотирьох різних металів в одному вакуумному циклі, існуючі на сьогодні проблеми з технічного забезпечення проекту, залучення різних фізичних методів дослідження тонкоплівкових шаруватих зразків обраних для дослідження сполучень металів, а також питання організаційного забезпечення виконання проекту.

Проф. С. Сидоренко від імені НТУУ "КПІ" висловив вдячність проф. Ішикаві за підтримку проекту, за запрошення до даного візиту до SPring-8 і можливість провести в ці дні моніторинг ходу проекту і обговорити "road map" з його розвитку.

 

 

Науковий керівник кафедри фізики металів проф. С.І. Сидоренко (ліворуч), аспірант кафедри А.К. Орлов (праворуч) під час моніторингу виконання проекту із директором SPring-8 д-ром Tetsuya Ishikawa (в центрі).

 


 

Перемога у «Битві кафедр»

Вітаємо наших активістів з груп ФМ-01, ФА-01, ФМ-41, ФМ-42 з перемогою у «Битві кафедр», що відбулась у рамках «Дня ІФФ» 28 травня. Викладачі кафедри вами пишаються!!!

 

ПЕРЕГОВОРИ ІЗ ГРУПОЮ КОМПАНІЙ «VANLEAD», КНР

ПЕРЕГОВОРИ ІЗ ГРУПОЮКОМПАНІЙ «VANLEAD», КНР

 

24-25 травня 2015 року в м. Гуанчжоу, провінція Гуандун, як представник університету проф. С.І. Сидоренко, за участі Генерального консула України в м.Гуанчжоу В.А. Березовського, відбулася зустріч із групою компаній «VanLead».

В ході перемовин з цією великою державною корпорацію хімічного виробництва, було презентовано хімічний напрям НТУУ «КПІ» та підписано (на рівні віце-президента Компанії) Меморандум про співпрацю.

Відповідно до положень підписаного Меморандуму Сторони будуть здійснювати такі види співпраці:

– Реалізація проекту зі створення Китайсько-Українського спільного Інституту тонких хімічних технологій;

– Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців Компанії;

– Спільне проведення досліджень та спільне використання отриманих результатів;

– Спільне виконання проектів, що входять у великі науково-технічні міжнародні програми;

– Спільне проведення комплексу заходів, спрямованих на розширення обсягів фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, що мають технологічну спрямованість, і комерційне освоєння результатів наукових досліджень;

– Проведення маркетингових досліджень для виявлення можливих замовників і споживачів наукомісткої продукції Сторін.

В ході переговорів керівництво Компанії  заявило про «широку програму залучення вчених НТУУ "КПІ" до розвитку досліджень і розробок Компанії "VanLead"».

 

      

Підписання Меморандум про співпрацю між НТУУ "КПІ" та групою компаній «VanLead»

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь проф. С.І. Сидоренка на міжнародній конференції в м. Фучжоу, КНР

22 травня 2015 року науковий керівник кафедри фізики металів проф. С.І. Сидоренко представив доповідь "Інноваційні проекти в галузі матеріалознавства" на міжнародній конференції «Фузцян-СНГ международное собрание презентации по химической технологии, биологии и медицине» в м. Фучжоу, провінція Фуцзянь, КНР, що була організована Гуандунською спілкою по науково-технічному співробітництву із країнами СНД та Департаментом науки і технологій провінції Фуцзянь.

ПОЗДОРОВЛЯЄМО Сидоренка С.І.


ПОЗДОРОВЛЯЄМО!

 

 

Колектив кафедри фізики металів поздоровляє професора Сидоренка Сергія Івановича із призначенням його науковим керівником кафедри фізики металів відповідно до Наказу ректора № 1179Л від 21.05.2015 р.

 


 

ЗУСТРІЧІ З ПРЕДСТАВНИКАМИ НАРОДНОГО УРЯДУ МІСТА


ЗУСТРІЧІ З ПРЕДСТАВНИКАМИ НАРОДНОГО УРЯДУ МІСТА


21 травня 2015 року проф. С.І. Сидоренко – як представник НТУУ "КПІ" – мав бесіди із представниками Народного уряду міста Хейчжоу: віце-мером, керівником робочої групи Народного уряду міста Хейчжоу по реалізації Рамкової угоди між НТУУ "КПІ" і Народним урядом м. Хейчжоу, підписаної 3 листопада 2013 року п. Ван Шеном, заступником генерального секретаря міського комітету Комуністичної партії Китаю м. Хейчжоу п. Дзоу, директором Бюро науки і технологій м. Хейчжоу п. Зу.

 

Йшлося про перспективи виходу НТУУ "КПІ" на ринки Китаю саме через систему освіти, яку для НТУУ "КПІ" представляє університет м. Хейчжоу та за підтримуючої ролі Гуандунського союзу по науково-технічному співробітництву із країнами СНД. Через систему освіти будуть надалі сконструйовані "канали співробітництва" КПІ з науково-технічною, промисловою та інноваційною сферами м. Хейчжоу і провінції Гуандун. І що через систему трансферу освітніх технологій буде створено сприятливу для НТУУ "КПІ" в Китаї систему науково-дослідницької діяльності і систему трансферу до Китаю результатів наукових досліджень і технологій вчених НТУУ "КПІ".

 

Сторони виключно високо оцінили роботу по створенню спільного (за участі КПІ) Навчально-наукового інституту на базі університету м. Хейчжоу

 

TOP