ВІЗИТ ПРОФ. С.І. СИДОРЕНКА ДО УНІВЕРСИТЕТУ м. ХЕЙЧЖОУ (КНР)


ВІЗИТ ПРОФ. С.І. СИДОРЕНКА ДО УНІВЕРСИТЕТУ м. ХЕЙЧЖОУ (КНР)

 

 

                                                                                                                                           

 

21 травня 2015 року проф. С.І. Сидоренко відвідав університет м. Хейчжоу, мав зустрічі із секретарем парткому університету проф. Лю Шенг (за існуючою в Китаї системою першим керівником установи є секретар партійного комітету Комуністичної партії Китаю даної установи), віце-президентом університету проф. Лю Гуодонгом, проректором з міжнародних зв'язків проф. Лін Хон, деканами факультетів інформатики, електроніки, хімії, біотехніки.

 

Було обговорено весь спектр питань, пов'язаних з розвитком співробітництва університетів-партнерів у відповідності до угоди, підписаної восени 2014 року, в т.ч. – щодо створення спільної (за участі КПІ) структури – Навчально-наукового інституту на базі університету м. Хейчжоу.

 

Було – як і в розмові із представниками Народного уряду м. Хейчжоу – підтверджено, що КПІ будує свою політику виходу на ринки Китаю саме через систему освіти, яку представляє університет м. Хейчжоу за підтримуючої ролі Гуандунського союзу по науково-технічному співробітництву із країнами СНД.

 

Через систему освіти будуть надалі сконструйовані "канали співробітництва" КПІ з науково-технічною, промисловою та інноваційною сферами м. Хейчжоу і провінції Гуандун.

 

Проф. С.І. Сидоренко від імені НТУУ "КПІ" та віце-президент університету м. Хейчжоу проф. Лю Гуодонг підписали двосторонні угоди щодо проектів в галузі трансферу освітніх послуг та науково-технічної діяльності, які протягом 2014-2015 років були підготовлені за відповідними тематичними напрямами, що становлять інтерес для розвитку економіки м. Хейчжоу, зокрема, – за її складовими в сфері вищої професійної освіти, науки і технологій та інноваційної діяльності.

 

ЗУСТРІЧ ІЗ МЕРОМ МІСТА ХЕЙЧЖОУ

ЗУСТРІЧ ІЗ МЕРОМ МІСТА ХЕЙЧЖОУ

21 травня 2015 року проф. С.І. Сидоренко – як представник НТУУ "КПІ" – був прийнятий мером м. Хейчжоу, провінція Гуандун, КНР, паном Мей Чжо Менєм.

В ході бесіди, яка пройшла в теплій товариській атмосфері, учасники підтвердили взаємну зацікавленість як в розвитку взаємовигідного співробітництва між Народним урядом міста Хуейчжоу і НТУУ "КПІ" у відповідності до потреб розвитку економіки міста (інформаційні технології, біотехнології, електроніка, хімічний напрям, зокрема, – нафтопереробні технології, а також споріднені із зазначеними аспекти матеріалознавства), так і в міжнародному трансфері освітніх послуг від НТУУ "КПІ" до університету м. Хейчжоу (НТУУ "КПІ" та університет м. Хейчжоу в 2014 році підписали відповідну рамкову Угоду).

 Зустріч проф. С.І. Сидоренка із мером м. Хейчжоу п. Мей Чжо Менєм

 

Наукове стажування в Uni-Augsburg, Німеччина

Будучи магістром 2-го року навчання, мені випала унікальна можливість застосувати на практиці отримані впродовж років навчання знання. Ця можливість стала реальною завдяки німецькому фонду DAAD (німецькій організації з наукових обмінів), який фінансує дослідження студентів та молодих вчених. За умовами навчального гранту надається стипендія на навчальний рік та можливість провести місяць в  університеті Німеччини, у якому проводяться сумісні науково-дослідницькі роботи з кафедрами НТУУ "КПІ".

З 1995 року між кафедрами фізики металів НТУУ"КПІ", на цей час  завідуючий кафедрою доц. Є.В.Іващенко, та експериментальної фізики-4 університету міста Аугсбург, завідуючий кафедрою проф.М.Альбрехт, ведеться сумісна науково-дослідницька робота по дослідженню нанорозмірних плівок різного функціонального призначення – силіцидів перехідних металів для підвищення ступеню інтеграції і швидкодії надвеликих інтегральних мікросхем, термоелектричних плівок – для перетворення теплової енергії в електричну, а     з 2009 року – магнітних плівок на основі FePt.

У 2014 році кафедра  виграла черговий  грант ДААД (ID: 57094397)  за програмою ім. Леонарда Ейлера  для наукових досліджень студентів К.В. Сліпченко (гр. ФМ-31) і В.С. Костенко (гр. ФМ-31) за темою “Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок  для надвеликої щільності запису і збереження інформації". Керівник проекту проф. Ю.М. Макогон.

ПОЗДОРОВЛЯЄМО!


ПОЗДОРОВЛЯЄМО!

 


Колектив кафедри фізики металів щиро вітає колег проф. Ю.М. Макогона, проф. С.І. Сидоренка, д.т.н. О.П. Павлову, к.т.н. І.А. Владимирського та аспірантів О.В. Фігурну і М.Ю. Вербицьку із важливою подією – отриманням деклараційного патенту на корисну модель № 98785 "Спосіб формування магнітного матеріалу на основі FePt з орієнтованою структурою зерен L1о(FePt) фази для перпендикулярного або повздовжнього магнітного запису і зберігання інформації" (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.05.2015, бюлетень № 9).

 

Молоді вчені кафедри - на конференції «Зварювання та споріднені технології»

 

На VIII міжнародній науково-технічній конференції молодих вчених та спеціалістів «Зварювання та споріднені технології», організувану Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона, що відбувалася у с.м.т. Ворзель Київської обл. з 20 по 22 травня 2015 р., від кафедри були представлені 2 доповіді:

  • Лобачова Г.Г., Іващенко Є.В., Шаповалова Н.А. "Формування функціональних покриттів на сплавах заліза двостадійним електроіскровим легуванням у насичувальних атмосферах";
  • Волошко С.М., Бурмак А.П. "Формування наноструктурного стану дюралюміна в процесі кріодеформування".

Тези доповідей опубліковано у збірнику конференції.

ПОЗДОРОВЛЯЄМО!!!

Колектив кафедри фізики металів щиро вітає проф. С.І.Сидоренка, проф. С.М.Волошко, к.т.н. І.А. Владимирського, к.ф.-м.н. А.І. Олешкевич та асп. А. Тинькову із важливою подією – опублікуванням статті "Nanoscale diffusion in Pt/56Fe/57Fe thin-film system", у відомому журналі "Thin Solid Films"(імпакт-фактор = 1,867).

Ю.М. Макогон - переможць університетського конкурсу викладач-дослідник 2015

Київська політехніка є унікальним середовищем, де під опікою визнаних науковців, основоположників наукових шкіл зростають молоді наукові кадри. Проходять роки, і вчорашні студенти, набувши знань і досвіду, стають наставниками для молоді, що прагне нового й незвіданого.

Одним із старійшин Київського політехнічного по праву можна назвати професора кафедри фізики металів ІФФ Юрія Миколайовича Макогона, який у цьому році став  переможцем конкурсу "Викладач-дослідник – 2014". З КПІ його пов'язує вже 43 роки життя. Після закінчення в 1967 р. навчання на кафедрі фізики металів (на той час на ММФ) дев'ять років працював у рентгеноструктурному відділі Інституту металофізики АН України. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію, яку виконав під керівництвом професорів Л.І.Лисака і Б.І.Ніколіна – учнів Г.В.Курдюмова, засновника наукових напрямів "фізичне матеріалознавство" і "фізика металів".

У 1976 р. Ю.М.Макогона запросили працювати до лабораторії вакуумних технологій КПІ на щойно створеній кафедрі загальної фізики і фізики твердого тіла. У ті роки швидкими темпами розвивалися мікроелектроніка й мікроприладобудування, тож виникала потреба у створенні тонких плівок різного функціонального призначення. Набуті знання і досвід Ю.М.Макогон застосовував у новій на той час науковій сфері – тонкоплівковому матеріалознавстві. За роки роботи в КПІ був науковим керівником і відповідальним виконавцем низки держбюджетних госпдоговірних науково-дослідних робіт з фізичного матеріалознавства, які принесли значний економічний ефект. У 1993 р. захистив докторську дисертацію, науковими консультантами якої були професори С.І.Сидоренко і М.В.Білоус.

Зустріч із французькими вченими

28 квітня 2015 р. проф. С.І. Сидоренко зустрівся із представниками "ECOLE POLYTECHNIQUE" (Франція) Dr. Elena Mure та заступником директора з міжнародних зв'язків "ENSTA ParisTech Universite" Dr. Cecile Vigouroux.

На зустрічі проф. С.І. Сидоренко представив напрями наукового співробітництва вчених Інженерно-фізичного факультету, зацікавленість у формуванні міжнародних консорціумів вчених за участі ІФФ для підготовки проектних пропозиції до конкурсів програми Європейського Союзу Horizon 2020.

TOP