Наукове стажування в Uni-Augsburg, Німеччина

Будучи магістром 2-го року навчання, мені випала унікальна можливість застосувати на практиці отримані впродовж років навчання знання. Ця можливість стала реальною завдяки німецькому фонду DAAD (німецькій організації з наукових обмінів), який фінансує дослідження студентів та молодих вчених. За умовами навчального гранту надається стипендія на навчальний рік та можливість провести місяць в  університеті Німеччини, у якому проводяться сумісні науково-дослідницькі роботи з кафедрами НТУУ "КПІ".

З 1995 року між кафедрами фізики металів НТУУ"КПІ", на цей час  завідуючий кафедрою доц. Є.В.Іващенко, та експериментальної фізики-4 університету міста Аугсбург, завідуючий кафедрою проф.М.Альбрехт, ведеться сумісна науково-дослідницька робота по дослідженню нанорозмірних плівок різного функціонального призначення – силіцидів перехідних металів для підвищення ступеню інтеграції і швидкодії надвеликих інтегральних мікросхем, термоелектричних плівок – для перетворення теплової енергії в електричну, а     з 2009 року – магнітних плівок на основі FePt.

У 2014 році кафедра  виграла черговий  грант ДААД (ID: 57094397)  за програмою ім. Леонарда Ейлера  для наукових досліджень студентів К.В. Сліпченко (гр. ФМ-31) і В.С. Костенко (гр. ФМ-31) за темою “Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок  для надвеликої щільності запису і збереження інформації". Керівник проекту проф. Ю.М. Макогон.

ПОЗДОРОВЛЯЄМО!


ПОЗДОРОВЛЯЄМО!

 


Колектив кафедри фізики металів щиро вітає колег проф. Ю.М. Макогона, проф. С.І. Сидоренка, д.т.н. О.П. Павлову, к.т.н. І.А. Владимирського та аспірантів О.В. Фігурну і М.Ю. Вербицьку із важливою подією – отриманням деклараційного патенту на корисну модель № 98785 "Спосіб формування магнітного матеріалу на основі FePt з орієнтованою структурою зерен L1о(FePt) фази для перпендикулярного або повздовжнього магнітного запису і зберігання інформації" (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.05.2015, бюлетень № 9).

 

Молоді вчені кафедри - на конференції «Зварювання та споріднені технології»

 

На VIII міжнародній науково-технічній конференції молодих вчених та спеціалістів «Зварювання та споріднені технології», організувану Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона, що відбувалася у с.м.т. Ворзель Київської обл. з 20 по 22 травня 2015 р., від кафедри були представлені 2 доповіді:

  • Лобачова Г.Г., Іващенко Є.В., Шаповалова Н.А. "Формування функціональних покриттів на сплавах заліза двостадійним електроіскровим легуванням у насичувальних атмосферах";
  • Волошко С.М., Бурмак А.П. "Формування наноструктурного стану дюралюміна в процесі кріодеформування".

Тези доповідей опубліковано у збірнику конференції.

ПОЗДОРОВЛЯЄМО!!!

Колектив кафедри фізики металів щиро вітає проф. С.І.Сидоренка, проф. С.М.Волошко, к.т.н. І.А. Владимирського, к.ф.-м.н. А.І. Олешкевич та асп. А. Тинькову із важливою подією – опублікуванням статті "Nanoscale diffusion in Pt/56Fe/57Fe thin-film system", у відомому журналі "Thin Solid Films"(імпакт-фактор = 1,867).

Ю.М. Макогон - переможць університетського конкурсу викладач-дослідник 2015

Київська політехніка є унікальним середовищем, де під опікою визнаних науковців, основоположників наукових шкіл зростають молоді наукові кадри. Проходять роки, і вчорашні студенти, набувши знань і досвіду, стають наставниками для молоді, що прагне нового й незвіданого.

Одним із старійшин Київського політехнічного по праву можна назвати професора кафедри фізики металів ІФФ Юрія Миколайовича Макогона, який у цьому році став  переможцем конкурсу "Викладач-дослідник – 2014". З КПІ його пов'язує вже 43 роки життя. Після закінчення в 1967 р. навчання на кафедрі фізики металів (на той час на ММФ) дев'ять років працював у рентгеноструктурному відділі Інституту металофізики АН України. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію, яку виконав під керівництвом професорів Л.І.Лисака і Б.І.Ніколіна – учнів Г.В.Курдюмова, засновника наукових напрямів "фізичне матеріалознавство" і "фізика металів".

У 1976 р. Ю.М.Макогона запросили працювати до лабораторії вакуумних технологій КПІ на щойно створеній кафедрі загальної фізики і фізики твердого тіла. У ті роки швидкими темпами розвивалися мікроелектроніка й мікроприладобудування, тож виникала потреба у створенні тонких плівок різного функціонального призначення. Набуті знання і досвід Ю.М.Макогон застосовував у новій на той час науковій сфері – тонкоплівковому матеріалознавстві. За роки роботи в КПІ був науковим керівником і відповідальним виконавцем низки держбюджетних госпдоговірних науково-дослідних робіт з фізичного матеріалознавства, які принесли значний економічний ефект. У 1993 р. захистив докторську дисертацію, науковими консультантами якої були професори С.І.Сидоренко і М.В.Білоус.

Зустріч із французькими вченими

28 квітня 2015 р. проф. С.І. Сидоренко зустрівся із представниками "ECOLE POLYTECHNIQUE" (Франція) Dr. Elena Mure та заступником директора з міжнародних зв'язків "ENSTA ParisTech Universite" Dr. Cecile Vigouroux.

На зустрічі проф. С.І. Сидоренко представив напрями наукового співробітництва вчених Інженерно-фізичного факультету, зацікавленість у формуванні міжнародних консорціумів вчених за участі ІФФ для підготовки проектних пропозиції до конкурсів програми Європейського Союзу Horizon 2020.

Кафедра Фізики Металів - перше місце

Поздоровляємо ! В рейтингу кафедр НТУУ "КПІ" за 2014 рік кафедра фізики металів другий рік поспіль зайняла 1 місце! Також, перше місце кафедра отримала в номінації "Науково-педагогічний потенціал".

VIII Міжнародна конференція студентів та аспірантів

VIII Міжнародна конференція студентів та аспірантів «ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ОСНОВІ НОВІТНІХ ФІЗИКО-МАТЕРІАЛОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА КОМП’ЮТЕРНОГО КОНСТРУЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ».

 

23-24 квітня на базі кафедри фізики металів Інженерно-фізичного факультету НТУУ «КПІ» пройшла VIII Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів».

Близько 130 студентів, аспірантів та молодих вчених з 6 країн світу з 14 вузів та 5 інститутів НАН України прийняли участь у конференції та представили до збірнику тез доповідей.

Працювали секції «Сучасні проблеми металевих матеріалів та нанотехнологій», «Металеві матеріали для медицини, біосумісні металеві матеріали та інші міждисциплінарні проблеми матеріалознавства», «Бази даних, світові мережі матеріалознавства та комп’ютерне конструювання матеріалів» , «Іноваційні технології навчання матеріалознавства». Найбільша кількість доповідей була представлена у секції «Сучасні проблеми металевих матеріалів та нанотехнологій».

На початку конференції з вітальним словом виступили в.о. завідувача кафедри доц. Іващенко Є.В. та професор Волошко С.М.

Організаційний комітет конференції відзначив кращі роботи грамотами, кожний доповідач та автор стендової доповіді отримав сертифікат із зазначенням мови викладання та заохочувальний подарунок.

TOP