Монографії

 

  Владимирський І.А., Макогон Ю.М., Сидоренко С.І. Дифузійне формування нанорозмірних матеріалів на основі FePt – Київ: Наукова думка, 2017 - 342 c.

 

  Sidorenko S.I., Voloshko S.M., Zamulko S.O., Oleshkevych A.I. Difussion and interfaces stability in thin film metallic contacts – Kyiv: Naukova dumka, 2014. – 192 p.

 

    Сидоренко С.І., Іващенко Є.В., Франчік Н.В. Комбінована лазерна та хіміко­термічна обробка сплавів заліза в реакційних насичувальних середовищах – Київ: Наукова думка, 2013.

 

    Сидоренко С.І., Васильєв М.О., Волошко С.М.  Дифузія в металевих плівках з мікро- та нанорозмірною структурою – Київ: Наукова думка, 2011. – 557 с.

 

    Сидоренко С.І., Макогон Ю.М., Павлова О.П. Тонкоплівкові силіциди. Фактор нанорозмірності.- Київ: Наукова думка, 2011. – 389 с.

 

 

Сидоренко С.И., Макогон Ю.Н., Волошко С.М. Актуальные проблемы тонкопленочного материаловедения.  – Київ: Наукова думка, 2009. - 304 с.

 

 

Сидоренко С.І.,Волошко С.М., Березовская Л.М. Математичне моделювання процесів дифузії.  Київ: Наукова думка, 2007. - 324 с. 

 

 

Sidorenko S.I., A. A. Kikineshi., D. Веке. Material Science of Nanostructures. – Kyiv: Naukova dumka, 2002. - 328 с.

 

 

Сидоренко С.И., Волошко С.М., Березовский А.А. Нелинейные задачи массопереноса. – Київ: Наукова думка, 2002. – 448 с.

 

 

 

Сидоренко С.І., Кузнецов В.Д., Пащенко В.Н. Материаловедческие  основы инженерии поверхности. – Київ: Наукова думка, 2001. - 230 с.

 

   

Сидоренко С.І., Макогон Ю.М., Волошко С.М. Матеріалознавство тонкоплівкових наноструктур. - Київ: Наукова думка, 2000. - 571 с.

 

 

Сидоренко С.І., Остафійчук Б.К., Мельник П.І. Дифузійні процеси та твердо фазні перетворення в металах i сплавах. - Івано-Франківськ: "Плай", 1999. - 214 с.

 

 

Сидоренко С.І., Васильєв М.А., Белоус М.В. Іващенко Є.В., Холмська Г.Д. Будова рідких, аморфних та кристалічних матеріалів. - Миколаїв: Видавництво УДМТУ, 1999. - 286 с. 

 

   

Sidorenko S.I., Vasilyev M.A. Diffusion and Surface Segregation (In English). - Київ: Міністерство освіти України, 1998. - 358 с.

 

 

 

Сидоренко С.І., Барабаш P.I. Сучасний рентгено-структурний аналіз реальних кристалів. - Київ: Наукова думка, 1997. - 306 с.

 

 

Сидоренко С.І., Волошко С.М. Матеріалознавство високотемпературних надпровідників. - Київ: Вища школа, 1995. - 207 с.

 

 

TOP