Владимирський І.А., Макогон Ю.М., Сидоренко С.І. Дифузійне формування нанорозмірних матеріалів на основі FePt – Київ: Наукова думка, 2017 - 342 c.

 

 

Розглянуто закономірності дифузійного формування структури і фазового складу нанорозмірних плівкових шаруватих композицій на основі сплаву FePt, шарів Pt та Fe - як перспективних матеріалів для використання в якості носіів магнітного запису майбутнього покоління з надвисокими щільністю і стабільністю зберігання даних – при їх термічній обробці у вакуумі і захисних атмосферах та при додатковому легуванні. Представлено закономірності впливу фізико-технологічних параметрів термічної обробки, кристалохімічних властивостей підкладинок, введення в шаруваті композиції додаткових проміжних шарів – на дифузійне формування структурно-концентраційних і концентраційно-фазових неоднорідностей та станів, нетипових для масивних матеріалів, на характеристики поверхні та на магнітні властивості тонкоплівкових матеріалів. Запропоновано модельні уявлення про процеси низькотемпературних твердотільних перетворень в шаруватих нанорозмірних структурах Pt/Fe i Pt/x/Fe (де х – це метал додаткового проміжного шару), зумовлених домінуванням зерно граничного механізму дифузії.

 

 

Монографія може представляти інтерес для вчених, що працюють в галузі фізики твердого тіла та фізичного матеріалознавства, для студентів і аспірантів фізичних та інженерних спеціальностей вищих закладів освіти. Монографія підготовлена в рамках виконання держбюджетної теми #2811-ф "Формування градієнтних станів в наношарових металевих плівкових композиціях через процеси на зовнішній поверхні", яка фінансується МОН України в 2015 –17 роках.

 

 

 

 

 

 

 

TOP