Контакти

Абітурієнту


КАФЕДРА ФІЗИКИ МЕТАЛІВ “КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО” 

ЗАПРОШУЄ ДО ВСТУПУ

­НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО” 

НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ “МЕТАЛОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ”

Інформаційний буклет для вступника (скачать флаєр)

Запрошуємо на бюджетну форму навчання всіх, хто прагне якісних знань, високої кваліфікації, цікавої роботи, швидкого кар’єрного росту в Україні і закордоном, та гідної оплати праці!

МИ НАВЧАЄМО СТУДЕНТІВ ЗА:

Галуззю знань – 13 Механічна інженерія,

Спеціальністю – 132 Матеріалознавство,

Освітньою програмою – Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання (в рамках цієї освітньої програми кафедра навчає студентів за всіма рівнями освіти)

У НАС ТРИ РІВНЯ ОСВІТИ:

1        бакалавр (протягом 3 років 9 місяців);

          бакалавр (протягом 2 років 9 місяців, якщо абітурієнт має диплом молодшого спеціаліста);

2        магістр професійний (1 рік 4 місяці – для роботи в подальшому в сфері високих технологій);

          магістр науковий (1 рік 9 місяців – для подальшої діяльності у міжнародних наукових центрах);

3        доктор філософії (кандидат наук, PhD).

Ми готуємо висококваліфікованих спеціалістів світового рівня, здатних самостійно вирішувати сучасні задачі комп’ютерного конструювання та експериментального дослідження матеріалів, біомедичної інженерії, військових, криміналістичних, енергозберігаючих та нанотехнологій.

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

Матеріалознавство – один з пріоритетних напрямків глобального розвитку, на який щороку виділяються багатомільярдні гранти, – 1/7 всіх світових витрат на науку і технології. Розвиток технологій є невпинним, а це вимагає  постійного пошуку, удосконалення та розробки нових матеріалів. Саме тому наша спеціальність та наша освітня програма завжди будуть актуальними!

ОСОБЛИВОСТІ НАШОЇ ПІДГОТОВКИ

1     Освітня програма “Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання” є тільки на кафедрі фізики металів!

2     Ми забезпечуємо якісну теоретичну та практичну підготовку студентів із застосуванням найновітніших технічних засобів навчання, програмних середовищ та засобів комп’ютерного імітаційного моделювання, сучасного дослідницького обладнання. До проведення занять залучаються провідні вчені науково-дослідних інститутів Національної академії наук України.

3     Наші студенти проходять стажування у провідних наукових центрах, лабораторіях, університетах світу в Німеччині, Швеції, Польщі, Угорщині, Франції, Японії, США (зокрема, – завдяки високому рівню підготовки з англійської мови); навчаються на спільному Україно-Німецькому факультеті КПІ та отримують два дипломи: КПІ ім. Ігоря Сікорського та Отто-фон-Геріке унівеситету, Магдебург, ФРН.

4    Матеріалознавці мають великий попит на національних та міжнародних ринках праці. Всі випускники спеціальності працевлаштовані (при розподілі не менше 3-х запрошень на роботу для кожного випускника), бо немає галузі виробництва чи напряму науки, де б не розроблялися чи не використовувались новітні матеріали!

5  У нас дбайливе і поважне відношення до студентів, індивідуальний підхід до кожного, постійний зв’язок з батьками, проводяться безкоштовні додаткові заняття з фізики і математики для підвищення шкільного рівня знань першокурсників. Дружня та творча атмосфера забезпечує не тільки високий рівень підготовки  студентів, але і цікаве студентське життя.

СЕРЕД НАШИХ ПЕРЕВАГ ТА ДОСЯГНЕНЬ:

• Студенти спеціальності “132 Матеріалознавство”, отримують підвищену стипендію;

• Гуртожитком забезпечуються усі іногородні;

• У 2020 р. конкурсні бали (дивись умови прийому) на нашу спеціальність збільшуються: з коефіцієнтом 1.02 – якщо заяви подані на перший або другий пріоритет, з коефіцієнтом 1.05 – для випускників сільських шкіл;

• Додаткова фінансова підтримка молоді:

у 2019-2020 р.р. виконуються 3 наукових проекти для цільової підтримки студентів, 4 міжнародних гранти для студентів та аспірантів, стипендії Президента та Кабінету Міністрів України;

• Перші місця серед спеціальностей КПІ за результатами відгуків роботодавців України і Європи щодо кваліфікації наших випускників;

• Перше та друге місця в рейтингу 128 кафедр та у конкурсах на кращу академічну групу КПІ протягом останніх років;

• За результатами моніторингу якості знань студентів кафедра посідала 4 – 12 місця серед всіх кафедр університету;

• Серед випускників кафедри – 4 академіка та 8 член-кореспондентів НАН України.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ:

1 Реєстрація

1.1 Реєструємося на https://ez.osvitavsim.org.ua/

1.2 Обираємо ВНЗ: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

1.3 Обираємо освітньо-кваліфікаційний рівень: “бакалавр”

1.4 Обираємо спеціальність: “132 Матеріалознавство”

2 Подача оригіналів документів

2.1 Просимо зателефонувати до Call-центру і Вас на всіх стадіях зарахування будуть консультувати та супроводжувати співробітники кафедри

2.2 Оригінали яких документів подаються: вимоги на сайті –https://pk.kpi.ua/; та за консультаціями Call-центру

2.3 ВАЖЛИВО:

Якщо Ви прийняли рішення вступати на нашу кафедру, то при подачі оригіналів документів в приймальній комісії треба написати, що вступаєте на освітню програму “Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання”.

Умови прийому у 2020 році розміщено на сайті https://pk.kpi.ua/