Аспірантура

Список вибіркових дисциплін PhD та їх описи для аспірантів, які навчаються за спеціальністю 132 – «Матеріалознавство», на 2021-2022 н.р. Епітаксійні гетероструктури Аномальне масоперенесення Фізика спікання Фізична хімія процесів змочування Теорія кристалізації Механічні властивості керамічних композиційних матеріалів Список вибіркових навчальних дисциплін ОНП Матеріалознавство на 2021-22 навчальний рік Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії 132 Матеріалознавство Силабуси освітніх … Читать далее Аспірантура