Контакти

Гриненко Катерина Михайлівна


Ім’я: Гриненко Катерина Михайлівна Сторінка викладача

Посада: доцент кафедри

Звання: доцент

Ступінь: кандидат технічних наук.

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни:

Викладає в осінньому семестрі 2020/2021:

Металографія (Лекц., лаб), (гр. ФМ-81-2).

E-mail: grinenkoem@gmail.com

Phone: +38 (044) 204-95-45


Список публікацій:

ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ
МІЖНАРОДНИХ В УКРАЇНІ
2010-2011

Современные достижения в науке и образовании – із публікацією тез закордонних; Назва держави – Чорногорія. Назва доповіді – Кореляція кавітаційного зношування легованих боридів заліза з напругами сколювання; Автори – Чернега С.М., Красовський М.А., Гриненко К.М., місце проведення – Будва, Чорногорія. Дата проведення 11-18 вересня 2010 р.Современные достижения в науке и образовании. Кореляція кавітаційного зношування легованих боридів заліза з напругами сколювання. Чернега С.М., Красовський М.А., Гриненко К.М. 11-18 сентября 2010. город Будва, Черногория

2011-2012

Чернега Cветлана Михайловна, д.т.н., профессор – НТУУ ”КПИ” кафедра МТО; Гриненко Катерина, к.т.н.,доц., – НТУУ ”КПИ” кафедра МТО Поляков Игорь Анатольевич, бакалавр – НТУУ ”КПИ” кафедра МТO;Повышение износостойкости поверхностных слоев сталей покрытиями на основе боридов железа с добавками легирующих элементов Сборник трудов Международного научного семинара «Наука и образование», 13 – 20 декабря г. 2011г.Дубай (О А Е)с.6-8. 13 – 20Чернега С. М., Гриненко К.М. «Поверхневе зміцнення сплавів дифузійними покриттями при експлуатації в умовах кавітації» // Сборник трудов V Международной научная конференция. Современные достижения в науке и образовании. Т.1. – Ізраїль.- г. Нетанія. – Дата проведення: 27.09-4.10. 2011. 2011. – С. 28 – 31. 4 стр.Чернега д.т.н., проф., К. М. Гриненко к.т.н., доц., І. А. Поляков магістр. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Україна, м. Київ, вул. Політехнічна, корп. 9; ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ СТАЛЕЙ БОРИДНИМИ ПОКРИТТЯМИ ЗА УЧАСТЮ БОРУ ТА ЛЕГУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ XІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОГРЕСИВНА ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ 11 – 15 червня 2012 р., 2с.

ВІТЧИЗНЯНИХ ФАХОВИХ
2010-2011

Назва заходу Міжнародна Наукова – Технічна конференція “Матеріали для роботи в екстримальних умовах – 3” Назва держави – Україна; Назва доповіді – Підвищення зносостійкості поверхневих шарів металів та сплавів боридними покриттями за участю перехідних металів та міді. Автори – Чернега С.М., Поляков І.А., Гриненко К.М., ; Місце проведення – Київ, НТУУ “КПІ”, ІФФ; Дата проведення – 28-29 грудня 2010 р.

ЗАКОРДОННИХ
2014-2015

С. М. Чернега/Structure and characteristics complex diffusion layers after saturation boron and copper onsteel/С. М. Чернега,М.О.Красовський,К.М. Гриненко,І. А.Поляков MTM MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS/International virtual Jornal for science, technics and innovations for industry.-YEAR VIII issue 10/2014 ISSN 1313-0226. Sofia, Bulgaria – p.39-42

2015-2016

Бібліографічний опис:Chernega S. Poliakov.I., Grinenko K., Krasovsky M. / Increace wear resistance hard alloys T15K6 boride coatings // Scientific technical journal “MATERIAL SCIENCE. NON-EQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATION” ISSUE 2/2015.- P.46-48 Publisher: scientific technical union of mechanical engineering/ ISSN 2367-749X. Sofia, Bulgaria. ; Мова публікації:західноєвропейська

2016-2017

Бібліографічний опис:Chernega S. Structure and properties hard alloys T5K10 with boride coatings formed in a magnetic field / S. Chernega, I. Poliakov, E. Grinenko, M. Krasovskiy // «Матеrial science» «Nonequilibrium phase transformations» – Sofia, Bulgaria. – 2016. – No.4. – P. 45 – 48. – ISSN 2367 – 749X. 4 c. ; Мова публікації:західноєвропейська

ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД
2017-2018

Бібліографічний опис:Chernega, K.Grinenko, M. Krasovskiy Strengthening of surface laers of steels and alloys by boride coatings formed under theconditions of an external magnetic field. p.589-590 «Machines. Technologies. Materials» – Sofia, Bulgaria. – 2017. – No.11. – P. 589 – 590. – ISSN PRINT 1313 – 0226. ISSN WEB 1314-507X (english) ; Url – ISSN PRINT 1313 – 0226. ; DOI – https://dx.doi.org/ISSN WEB ; Url – ISSN PRINT 1313 – 0226. ; DOI – https://dx.doi.org/ISSN WEB ; DOI – https://dx.doi.org/ DOI; Url – Url – ISSN PRINT 1313 – 0226.; DOI – https://dx.doi.org/ https://dx.doi.org/ISSN WEB; Наукометричні БД:Web of Sciense; Мова публікації:західноєвропейська

ВИДАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ З ГРИФОМ УНІВЕРСИТЕТУ
2013-2014

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з матеріалознавства для студентів механічних та машинобудівних спеціальностей. Дудка о,і,, Гриненко К.М., Чернега С.М., Писаренко В.М., Карпець М.В. українською мовою; № протокола метод. ради 5/13; дата 22.05.2013Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з металознавства. Дудка О.І., Гриненко КМ., Чернега С.М., Писаренко В.М. українською мовою; № протокола метод. ради 05/13; дата 22.05.2013