Контакти

Абітурієнте!


КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ “КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО” 

ЗАПРОШУЄ ДО ВСТУПУ

НА БЮДЖЕТНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

­НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО” 

НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ “ІНЖИНІРИНГ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ (БУКЛЕТ)

Запрошуємо на бюджетну форму навчання всіх, хто прагне якісних знань, високої кваліфікації, цікавої роботи, швидкого кар’єрного росту в Україні і закордоном, та гідної оплати праці!

МИ НАВЧАЄМО СТУДЕНТІВ ЗА:

Галуззю знань – 13 Механічна інженерія,

Спеціальністю – 132 Матеріалознавство,

Освітньою програмою – Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві (в рамках цієї освітньої програми кафедра навчає студентів за всіма рівнями освіти)

У НАС ТРИ РІВНЯ ОСВІТИ:

1      бакалавр (протягом 3 років 9 місяців);

          бакалавр (протягом 2 років 9 місяців, якщо абітурієнт має диплом молодшого спеціаліста);

2        магістр професійний (1 рік 4 місяці – для роботи в подальшому в сфері високих технологій);

          магістр науковий (1 рік 9 місяців – для подальшої діяльності у міжнародних наукових центрах);

3        доктор філософії (кандидат наук, PhD).

Ми готуємо висококваліфікованих спеціалістів світового рівня, здатних самостійно вирішувати сучасні задачі комп’ютерного конструювання та експериментального дослідження матеріалів, біомедичної інженерії, військових, криміналістичних, енергозберігаючих та нанотехнологій.

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

Матеріали – це основа розвитку цивілізацій, всіх без винятку галузей науки, техніки, промислового виробництва, збереження та покращення життя й здоров’я людини. Наука про створення та вибір матеріалів залежно від умов їхньої експлуатації є одночасно і фундаментальною природничою, і прикладною.
Спеціальність «Матеріалознавство» – це:
– навчання за міжнародними програмами, узгодженими з кращими університетами Європи;
– опанування принципів створення та виробництва високих технологій, в тому числі наноматеріалів і нанотехнологій;
– підсилена підготовка з комп’ютерного моделювання та комп’ютерної інженерії матеріалів;
– поглиблене вивчення іноземних мов;
– уміння прогнозувати, передбачати ресурс надійної роботи та створювати унікальні матеріали, які працюють за умов космічного холоду, надвисоких температур, термоядерного реактору, в глибокому вакуумі, агресивному середовищі, в людському організмі та живих системах, при високих тисках, абразивному зношуванні, ударній взаємодії. Це надтверді, надміцні, ультрависокотемпературні, розумні, надпровідні, всі, які забезпечують революційні прориви в науці та техніці, промисловому виробництві, інноваційному розвитку.
На випускників чекає цікава та високооплачувана робота на промислових підприємствах, у наукових установах, зокрема в енергетиці, авіації, медицині та біології, електроніці та у сфері ІТ, криміналістиці, фармацевтичному виробництві в Україні та за кордоном!

ОСОБЛИВОСТІ НАШОЇ ПІДГОТОВКИ

1     Освітня програма “Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві” є тільки на кафедрі фізичного матеріалознавства та термічної обробки!

2     Ми забезпечуємо якісну теоретичну та практичну підготовку студентів із застосуванням найновітніших технічних засобів навчання, програмних середовищ та засобів комп’ютерного імітаційного моделювання, сучасного дослідницького обладнання. До проведення занять залучаються провідні вчені науково-дослідних інститутів Національної академії наук України.

3     Наші студенти проходять стажування у провідних наукових центрах, лабораторіях, університетах світу в Німеччині, Швеції, Польщі, Угорщині, Франції, Японії, США (зокрема, – завдяки високому рівню підготовки з англійської мови); навчаються на спільному Україно-Німецькому факультеті КПІ та отримують два дипломи: КПІ ім. Ігоря Сікорського та Отто-фон-Геріке унівеситету, Магдебург, ФРН.

4    Матеріалознавці мають великий попит на національних та міжнародних ринках праці. Всі випускники спеціальності працевлаштовані (при розподілі не менше 3-х запрошень на роботу для кожного випускника), бо немає галузі виробництва чи напряму науки, де б не розроблялися чи не використовувались новітні матеріали!

5  У нас дбайливе і поважне відношення до студентів, індивідуальний підхід до кожного, постійний зв’язок з батьками, проводяться безкоштовні додаткові заняття з фізики і математики для підвищення шкільного рівня знань першокурсників. Дружня та творча атмосфера забезпечує не тільки високий рівень підготовки  студентів, але і цікаве студентське життя.

СЕРЕД НАШИХ ПЕРЕВАГ ТА ДОСЯГНЕНЬ:

• Студенти спеціальності “132 Матеріалознавство”, отримують підвищену стипендію;

• Гуртожитком забезпечуються усі іногородні;

• У 2023 р. конкурсні бали (дивись умови прийому) на нашу спеціальність збільшуються: з коефіцієнтом 1.02 – якщо заяви подані на перший або другий пріоритет, з коефіцієнтом 1.05 – для випускників сільських шкіл;

• Додаткова фінансова підтримка молоді:

у 2020-2021 р.р. виконуються 3 наукових проекти для цільової підтримки студентів, 4 міжнародних гранти для студентів та аспірантів, стипендії Президента та Кабінету Міністрів України;

• Перші місця серед спеціальностей КПІ за результатами відгуків роботодавців України і Європи щодо кваліфікації наших випускників;

• Перше та друге місця в рейтингу 128 кафедр та у конкурсах на кращу академічну групу КПІ протягом останніх років;

• За результатами моніторингу якості знань студентів кафедра посідала 4 – 12 місця серед всіх кафедр університету;

• Серед випускників кафедри – 4 академіка та 8 член-кореспондентів НАН України.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ:

1 Реєстрація

1.1 Реєструємося на https://ez.osvitavsim.org.ua/

1.2 Обираємо ВНЗ: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

1.3 Обираємо освітньо-кваліфікаційний рівень: “бакалавр”

1.4 Обираємо спеціальність: “132 Матеріалознавство”

2 Подача оригіналів документів

2.1 Просимо зателефонувати до Call-центру і Вас на всіх стадіях зарахування будуть консультувати та супроводжувати співробітники кафедри

2.2 Оригінали яких документів подаються: вимоги на сайті –https://pk.kpi.ua/; та за консультаціями Call-центру

2.3 ВАЖЛИВО:

Якщо Ви прийняли рішення вступати на нашу кафедру, то при подачі оригіналів документів в приймальній комісії треба написати, що вступаєте на освітню програму “Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві”.

Умови прийому у 2023 році розміщено на сайті https://pk.kpi.ua/