Контакти

Співробітники кафедри


Карпець Мирослав Васильович
Завідувач кафедри

Доктор фізико-математичних наук,
професор

Е-mail: mkarpets@ukr.net

Сидоренко Сергій Іванович
Науковий керівник кафедри

Доктор фізико-математичних наук,
член-кореспондент НАНУ, професор

Е-mail: sidorenko@kpi.ua

Волошко Світлана Михайлівна
Професор

Доктор фізико-математичних наук,
професор

Е-mail: voloshko@kpm.kpi.ua

Макогон Юрій Миколайович
Професор кафедри

Доктор технічних наук, професор

Е-mail: y.makogon@kpi.ua

Лоскутова Тетяна Володимирівна
Професор кафедри, вчений секретар

Доктор технічних наук, доцент

Е-mail: losktv@ukr.net

Доній Олександр Миколайович
Професор кафедри

Доктор технічних наук, доцент

Е-mail: dosha@iff.kpi.ua

Владимирський Ігор Анатолійович
Доцент кафедри

Доктор фізико-математичних наук, старший дослідник

Е-mail: i.vladymyrskyi@gmail.com

Іващенко Євген Вадимович
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Е-mail: ivashchenko@kpm.kpi.ua

Бобіна Марина Миколаївна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Е-mail: bobinamn@ukr.net

Дудка Олександр Іванович
Заступник завідувача кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Е-mail: adudka@bigmir.net

Демченко Леся Дмитрівна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Е-mail: demchenko@kpm.kpi.ua

Бурмак Андрій Петрович
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail: burmak@kpm.kpi.ua 

Яворський Юрій Васильович
Доцент кафедри

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Е-mail: yar-yra@ukr.net

Христенко Вадим Володимирович
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail: kvad63@meta.ua

Філатов Олександр Валентинович
Доцент кафедри

Доктор фізико-математичних наук

E-mail: tallman_ua@ukr.net

Холявко Валерія Вікторівна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail: kholiavko@kpm.kpi.ua

Лобачова Галина Геннадіївна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук

E-mail: galyna@kpm.kpi.ua

Аршук Марина Віталіївна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук

E-mail: arshuk_maryna@ukr.net

Конорев Сергій Ігоревич
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук

Е-mail: konorev@kpm.kpi.ua

Балахонова Наталія Олександрівна
Старший викладач кафедри

Кандидат фізико-математичних наук

E-mail: balakhonova@kpm.kpi.ua

Котляр Сергій Миколайович
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук

E-mail: s.kotlyar@kpi.ua

Орлов Андрій Костянтинович
Старший викладач кафедри

Кандидат технічних наук

E-mail: orlov@kpm.kpi.ua

Вербицька Тетяна Іванівна
Старший викладач кафедри, старший науковий співробітник

Кандидат технічних наук

E-mail: verbitska@kpm.kpi.ua

Шкарбань Руслан Анатолійович
Старший викладач кафедри, старший науковий співробітник

Кандидат технічних наук

E-mail: shkarban@kpm.kpi.ua

Франчік Наталія Володимирівна
Старший науковий співробітник

Кандидат технічних наук

E-mail: franchik@kpm.kpi.ua

Круглов Іван Олександрович
Асистент кафедри, науковий співробітник

PhD

E-mail: kruhlov@kpm.kpi.ua

Дацюк Оксана Енгельсівна
Провідний інженер

E-mail: kvad63@meta.ua

Циганій Анатолій Іванович
Завідуючий лабораторіями

E-mail: mtom@iff.kpi.ua

Захарова Наталя Іванівна
Інженер кафедри

E-mail: mtom@iff.kpi.ua

Мазур Анатолій Іванович
Завідуючий лабораторіями

E-mail: emelianenko@kpm.kpi.ua