Контакти

Співробітники кафедри


Волошко Світлана Михайлівна
В.о. завідувача кафедри

Доктор фізико-математичних наук,
професор,

Е-mail: voloshko@kpm.kpi.ua

Сидоренко Сергій Іванович
Науковий керівник кафедри

Доктор фізико-математичних наук,
член-кореспондент НАНУ, професор,

Е-mail: sidorenko@kpi.ua

Конорев Сергій Ігоревич
Вчений секретар кафедри

Старший викладач кафедри,

Е-mail: konorev@kpm.kpi.ua

Макогон Юрій Миколайович
Професор кафедри

Доктор технічних наук, провідний науковий співробітник, професор

Е-mail: y.makogon@kpi.ua

Іващенко Євген Вадимович
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Е-mail: ivashchenko@kpm.kpi.ua

Владимирський Ігор Анатолійович
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, відповідальний за наукову роботу,

Е-mail: i.vladymyrskyi@gmail.com

Демченко Леся Дмитрівна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, відповідальна за міжнародну діяльність

E-mail: demchenko@kpm.kpi.ua

Лобачова Галина Геннадіївна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук

E-mail: galyna@kpm.kpi.ua

Філатов Олександр Валентинович
Доцент кафедри

Доктор фізико-математичних наук

E-mail: tallman_ua@ukr.net

Бурмак Андрій Петрович
Старший викладач кафедри

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Е-mail: abyrmak@gmail.com

Франчік Наталія Володимирівна
Завідувач лабораторіями

Кандидат технічних наук, асистент

E-mail: franchik@kpm.kpi.ua

Шаповалова Наталія Анатоліївна
Провідний інженер

Секретар екзаменаційної комісії, асистент

E-mail: shapovalova@kpm.kpi.ua

Балахонова Наталія Олександрівна
Старший викладач кафедри

Кандидат технічних наук, старший викладач, відповіднальна за навчально-виховну роботу

E-mail: balakhonova@kpm.kpi.ua

Вербицька Тетяна Іванівна
Старший науковий співробітник

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, асистент

E-mail: verbitska@kpm.kpi.ua

Холявко Валерія Вікторівна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, вчений секретар Вченої Ради, доцент

E-mail: kholiavko@kpm.kpi.ua

Шкарбань Руслан Анатолійович
Провідний інженер

Кандидат технічних наук

E-mail: shkarban@kpm.kpi.ua

Орлов Андрій Костянтинович
Провідний інженер

Кандидат технічних наук, науковий співробітник, асистент

E-mail: orlov@kpm.kpi.ua

Круглов Іван Олександрович
Аспірант

 Інженер 1-ої категорії,
молодший науковий співробітник

E-mail: kruglov@kpm.kpi.ua

Васиьєв Сергій Борисович
Провідний інженер

Профорг кафедри, відповідальний за адміністративно-господарську діяльность

E-mail: vasiliev@kpm.kpi.ua

Мазур Анатолій Іванович
Завідуючий лабораторіями

Відповідальний за матеріально-технічне забезпечення

E-mail: emelianenko@kpm.kpi.ua