Контакти

Співробітники кафедри


Карпець Мирослав Васильович
Завідувач кафедри

Доктор фізико-математичних наук,
професор

Е-mail: mkarpets@ukr.net

Сидоренко Сергій Іванович
Науковий керівник кафедри

Доктор фізико-математичних наук,
член-кореспондент НАНУ, професор

Е-mail: sidorenko@kpi.ua

Волошко Світлана Михайлівна
Професор

Доктор фізико-математичних наук,
професор

Е-mail: voloshko@kpm.kpi.ua

Макогон Юрій Миколайович
Професор кафедри

Доктор технічних наук, професор

Е-mail: y.makogon@kpi.ua

Лоскутова Тетяна Володимирівна
Професор кафедри

Доктор технічних наук, доцент

Е-mail: losktv@ukr.net

Доній Олександр Миколайович
Професор кафедри

Доктор технічних наук, доцент

Е-mail: dosha@iff.kpi.ua

Владимирський Ігор Анатолійович
Професор кафедри

Доктор фізико-математичних наук, старший дослідник

Е-mail: i.vladymyrskyi@gmail.com

Іващенко Євген Вадимович
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Е-mail: ivashchenko@kpm.kpi.ua

Бурмак Андрій Петрович
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail: burmak@kpm.kpi.ua 

Дудка Олександр Іванович
Заступник завідувача кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Е-mail: adudka@bigmir.net

Демченко Леся Дмитрівна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Е-mail: demchenko@kpm.kpi.ua

Бобіна Марина Миколаївна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Е-mail: bobinamn@ukr.net

Яворський Юрій Васильович
Доцент кафедри

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Е-mail: yar-yra@ukr.net

Орлов Андрій Костянтинович
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук

E-mail: orlov@kpm.kpi.ua

Філатов Олександр Валентинович
Доцент кафедри

Доктор фізико-математичних наук

E-mail: tallman_ua@ukr.net

Холявко Валерія Вікторівна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail: kholiavko@kpm.kpi.ua

Лобачова Галина Геннадіївна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук

E-mail: galyna@kpm.kpi.ua

Конорев Сергій Ігоревич
Доцент кафедри, вчений секретар

Кандидат технічних наук

Е-mail: konorev@kpm.kpi.ua

Франчік Наталія Володимирівна
Старший викладач кафедри,
старший науковий співробітник

Кандидат технічних наук

E-mail: franchik@kpm.kpi.ua

Круглов Іван Олександрович
Асистент, науковий співробітник

PhD

E-mail: kruhlov@kpm.kpi.ua

Котляр Сергій Миколайович
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук

E-mail: s.kotlyar@kpi.ua

Шаповалова Наталія Анатоліївна
Старший викладач кафедри,
провідний інженер

E-mail: shapovalova@kpm.kpi.ua

Вербицька Тетяна Іванівна
Старший викладач кафедри,
старший науковий співробітник

Кандидат технічних наук

E-mail: verbitska@kpm.kpi.ua

Шкарбань Руслан Анатолійович
Старший викладач кафедри,
старший науковий співробітник

Кандидат технічних наук

E-mail: shkarban@kpm.kpi.ua

Мазур Анатолій Іванович
Завідуючий лабораторіями

E-mail: emelianenko@kpm.kpi.ua

Циганій Анатолій Іванович
Завідуючий лабораторіями

E-mail: mtom@iff.kpi.ua