Контакти

Яворський Юрій Васильович


Ім’я: Яворський Юрій Васильович Сторінка викладача

Посада: доцент кафедри

Ступінь: кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.07 – “фізика твердого тіла”. Тема дисертації: «Вплив механоактивації на електронну структуру сумішей нанооксидів Si, Al, Ti, Fe і зарядові ємності літієвих джерел струму з катодами на їх основі», 2016 р.

Звання: доцент

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Завантажити автореферат

Дисципліни:

Викладає в осінньому семестрі 2022/2023:

E-mail: yar-yra@ukr.net

Phone: +38 (044) 204-95-45

Вчений секретар Вченої ради НН ІМЗ ім. Є.О. Патона

Голова ради молодих вчених НН ІМЗ ім. Є.О. Патона


Нагороди:

Почесна відзнака Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (2023)

Стипендіат Кабінету Міністрів України з 2022 року

Ю.В. Яворський – переможець університетського конкурсу викладач-дослідник 2022

Ю.В. Яворський – переможець університетського конкурсу викладач-дослідник 2021

Номінант конкурсу “Молодий вчений року – 2021” у номінації “Фізика та астрономія”

Номінант конкурсу “Молодий вчений року – 2021” у номінації “Молодий методист року в галузі фізико-математичних наук”

Номінант конкурсу “Молодий вчений року – 2021” у номінації “Ютуб для науки”

Ю.В. Яворський – переможець університетського конкурсу викладач-дослідник 2020

Ю.В. Яворський – переможець університетського конкурсу викладач-дослідник 2019


Список публікацій:

Додаткові матеріали:

Автор проекту “Мат. – це просто

Публікації в засобах масової інформації:

“Молодий вчений з НН ІМЗ Юрій Яворський: “Не варто боятися невідомості”

Підручники:


Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):


Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

  • Effect of mass ratio of initial precursors and mechanical activation on distribution of valence electrons in Al2O3+Fe2O3 mixtures / Ya.V. Zaulychnyy, Y.V. Yavorskyi, V.I. Zarko, V.M. Gun’ko, S.S. Piotrowska, I.M. Gasuk, V.V. Ugorchuk, M.M. Vidluvanyy, M.B. Harlan // Nanostructural Material Science – 2015. – №1. – С. 4-12.


Посібники:


Патенти:

  • Пат. на корисну модель №135522 Україна, МПК (2018.01) H01M 4/02, H01M 4/08. Високоємнісний матеріал для електродів цикльованих літієвих джерел струму / Зауличний Я.В., Яворський Ю.В. заявник та власник патенту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». – №2018 12122; заявл. 07.12.2018; опубл. 10.07.2019.

  • Пат. на корисну модель №135521 Україна, МПК (2018.01) H01M 4/02, H01M 4/08. Спосіб отримання композиційного матеріалу для електродів цикльованих літієвих джерел струму / Зауличний Я.В., Яворський Ю.В. заявник та власник патенту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». – №2018 12120; заявл. 07.12.2018; опубл. 10.07.2019.

  • Пат. на корисну модель №130236 Україна, МПК (2018.01) H01M 4/02, H01M 4/08. Спосіб отримання композиційного матеріалу для електродів літієвих джерел струму / Зауличний Я.В., Яворський Ю.В., Ільків В.Я. заявник та власник патенту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». – №2018 06918; заявл. 20.06.2018; опубл. 26.11.2018.

  • Пат. на корисну мадель №72404 Україна. Катодний матеріал літієвого джерела струму чотирьохвольтового класу / Гасюк І.М., Угорчук В. В., Бойчук А.М., Яворський Ю.В.; заявник та власник патенту Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – №72404; Зареєстровано в Державному реєстрі України на корисні моделі 27.08.2012 р.

Виступи на міжнародних конференціях та форумах за кордоном:

  • M.V. Karpets, O.A. Rokytska, M.I. Yakubiv, M.O. Krapivka, O.I. Dudka, Y.V. Yavorskyi /«Phase transformations in high – entropy FeNiCoCrAl alloys during oxidation» / VII International Scientific Conference «Materials science. Non-equilibrium phase transformations» / 06-09 september 2021, Varna, Bulgaria.

  • Impact of time shock-vibration treatment on the morphological parameters of mixture SiO2 + Al2O3 / Yavorskyi Yurii, Dudka Alexander //  III International Scientific and Practical Conference «Global and regional aspects of sustainable development», 4-5 May 2021, Copenhagen, Denmark.

  • The dependence of the specific capacity of lithium power sources from the distribution of valence electrons in mixtures of transition metals / Y. V. Yavorskyi // 2019 International Conference on the Integration of Industry, Education, Researsh and Application & Conference on Exchange of Overseas Talemts for Spending up High-quality Development (Cangchun), 20-25 September 2019, Cangchun, China.

  • The influence of structural and morphological parameters into capacities of lithium power sources / Y. V. Yavorskyi // China-Ukraine forum on Science and Technology, 2-10 Nov. 2019, Yibin, China.