Контакти

Яворський Юрій Васильович


Ім’я: Яворський Юрій Васильович Сторінка викладача

Посада: доцент кафедри

Ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни:

Викладає в осінньому семестрі 2020/2021:

Матеріалознавство (Лаб., Прак.), (гр. МТ-п01);

E-mail: yar-yra@ukr.net

Phone: +38 (044) 204-95-45


Список публікацій:

ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ, ЩО ВИХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД
2014-2015

Я. В. Зауличний, Ю. В. Яворський, В. М. Гунько, В. І. Зарко та ін.. Механоактивація сумішей SiO2/g-Fe2O3 та її вплив на розподіл валентних електронів // Фізика і хімія твердого тіла, Т. 16, №1 (2015) с. 55-61

ФАХОВИХ
2015-2016

Бібліографічний опис:2. Я.В. Зауличний, Ю.В. Яворський, В.М. Гунько, В.І. Зарко, В.Я. Ільків, М.В. Карпець, В.О. Коцюбинський. Механоактивація сумішей SiO2/?-Fe2O3 та її вплив на розподіл валентних електронів // Фізика і хімія твердого тіла Т. 16, № 1, с. 55-61 (2015).; Мова публікації:українськаБібліографічний опис:3. Ya.V. Zaulychnyy, Y.V. Yavorskyi, V.I. Zarko, V.M. Gun’ko, S.S. Piotrowska, I.M. Gasuk, V.V. Ugorchuk, M.M. Vidluvanyy, M.B. Harlan. Effect of mass ratio of initial precursors and mechanical activation on distribution of valence electrons in Al2O3+Fe2O3 mixtures // Наноструктурное материаловедение, №1, сс. 4-12, (2015).; Мова публікації:західноєвропейська; у співавторстві зі студентамиБібліографічний опис:Ю. В. Яворський, Я. В. Зауличний, В. Я. Ільків, О. І. Дудка, А. П. Чмерук, В. І. Зарко, М. В. Карпець. Вплив механо-активаційного методу на розподіл валентних електронів сумішей SiO2/TiO2 // Фізична інженерія поверхні, т. 13, № 3, (2015).; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентамиБібліографічний опис:5. В. Я. Ільків, Я. В. Зауличний, В. М. Гунько, В. І. Зарко, Ю. В. Яворський, М. В. Карпець, О. І. Дудка. Енергетичний перерозподіл валентних електронів сумішей Al2O3 + TiO2 з різним вмістом компонентів внаслідок механоактивації // Фізична інженерія поверхні, т. 13, № 3, (2015). ; Мова публікації:українськаБібліографічний опис:6.Я.В. Зауличний, В.Я. Ільків, Ю.В. Яворський, В.М. Гунько, В.І. Зарко, М.В. Карпець. Зміна енергетичного розподілу валетних електронів при формуванні нанорозмірних сумішей SiO2+Al2O3 пірогенним синтезом // Фізика і хімія твердого тіла Т. 16, № 2, с. 425-431 (2015).; Мова публікації:українськаБібліографічний опис:Я.В. Зауличний, В.Я. Ільків, Ю.В. Яворський, О.І. Дудка, В.І. Зарко, М.В. Карпець.Вплив механоактивації сумішей нанопорошків SiO2/Al2O3 на їх морфологію та енергетичний розподіл валентних електронів. Т. 16, № 3, с. 501-506 (2015).; Мова публікації:українська

ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД
2015-2016

Бібліографічний опис:1. Ya. V. Zaulychnyy, V. M. Gun’ko, Yu. V. Yavorskyi, V. I. Zarko, S. S. Piotrowska, and V. M. Mishchenko. Effect of Mechanical Activation of Highly Disperse SiO2/?-Fe2O3 Mixtures on Distribution of Valence Electrons // Metallofiz. Noveishie Tekhnol., v. 37, № 8, pp. 1063—1075 (2015). ; Мова публікації:західноєвропейська

2018-2019

Бібліографічний опис:1. Influence of Mechanical Treatment on Structural and Morphological Characteristics and Distribution of Valence Electrons of Aluminum, Silicon, Iron and Titanium Oxides / Yu.V. Yavorsky, Ya.V. Zaulichny, V.M. Gunko, M.V. Karpets// Journal Of Nano- And Electronic Physics – 2018. – Vol. 10 No 6, 06005(8pp).; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська