Контакти

Вступ до аспірантури


До уваги вступників до аспірантури!

У 2024 році умовою допуску до вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови є успішне складання  єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

Детальна інформація щодо складання ЄВІ розміщена на сайті Українського центру якості освіти: https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ),здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти з 7 до 29 травня 2024 року.


Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів на кафедрі проводиться в аспірантурі та докторантурі за науковою спеціальністю у сфері технічних наук

(галузь знань – Механічна інженерія, спеціальність – Матеріалознавство).

Умови прийому до аспірантури. До аспірантури з відривом і без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2024 році відбудеться

з 22 липня 2024 року по 26 серпня 2024 року з 09.30 до 11.30 та з 14.00 до 17.00 (к. 247- 1 корп.)

Умови прийому до аспірантури у 2024 році, детальна інформація про перелік необхідних документів, зразки їх оформлення, тощо будуть розміщені на сайті відділу аспірантури та докторантури: https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

Документи будуть прийматись виключно повним оформленим комплектом.

Документи для вступу в аспірантуру необхідно готувати  заздалегідь!!!

Відділ аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського: кімната 247, корп. 1· телефон (044) 236-21-49

E-mail: aspirantura@kpi.ua

Детальна інформація розміщена

на сайті ІМЗ ім. Є.О. Патона: http://imz.kpi.ua/uk/vstup/aspirantura.html

на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://kpi.ua/phd

Програма додаткового вступного випробування до аспірантури зі спеціальності 132 – «Матеріалознавство»

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 132 – «Матеріалознавство»

Освітньо-наукові програми освітньо-наукового рівня вищої освіти зі спеціальності 132 – «Матеріалознавство»

Тематики досліджень для вступників в аспірантуру