Контакти

Вступ до аспірантури


Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів на кафедрі проводиться в аспірантурі та докторантурі за науковою спеціальністю у сфері технічних наук

(галузь знань – Механічна інженерія, спеціальність – Матеріалознавство).

Умови прийому до аспірантури. До аспірантури з відривом і без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2023 році відбудеться

з 22 травня 2023 року по 07 липня 2023 року з 09.30 до 11.30 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.).

Умови прийому до аспірантури у 2023 році, детальна інформація про перелік необхідних документів, зразки їх оформлення, тощо будуть розміщені на сайті відділу аспірантури та докторантури: www.aspirantura.kpi.ua

Документи будуть прийматись виключно повним оформленим комплектом.

Документи для вступу в аспірантуру необхідно готувати  заздалегідь!!!

Відділ аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського: кімната 247, корп.1· телефон (044) 236-21-49

E-mail: aspirantura@kpi.ua

Детальна інформація розміщена

на сайті ІМЗ ім. Є.О. Патона: http://imz.kpi.ua/uk/vstup/aspirantura.html

на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://kpi.ua/phd

Програма додаткового вступного випробування до аспірантури зі спеціальності 132 – «Матеріалознавство»

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 132 – «Матеріалознавство»

Освітньо-наукові програми освітньо-наукового рівня вищої освіти зі спеціальності 132 – «Матеріалознавство»

Тематики досліджень для вступників в аспірантуру