Контакти

Практика


Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наказ про організацію практики здобувачів вищої освіти у 2024 році

Бази практики (підприємства)

Виконання магістерської дисертації за науковим спрямуванням. Вимоги до підготовки та захисту [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою “Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві” / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Владимирський І.А., Волошко С.М., Конорев С.І., Шаповалова Н.А. – Електронні текстові данні (1 файл: 884 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023.–62 с.


Переддипломна практика бакалаврів

Практика магістрів професійних (дані за 2023 рік)

Науково-дослідна практика магістрів наукових

Педагогiчна_практика_PhD