Контакти

Засідання кафедри


Шановні колеги.
14 лютого 2024 р. о 15-00 відбудеться засідання кафедри ФМТО
в ауд. № 511-9.
Порядок денний

 1. Звіт аспірантів.
 2. Стан аналізу силабусів розміщенних на сайті кафедри.
  Доповідач – доцент Дудка О.І.
 3. Підготовка до звіту завідувача кафедри.
  Доповідач – зав. кафедри Карпець М.В.
 4. Різне.

Шановні колеги.
24 січня 2024 р. о 12-00 відбудеться засідання кафедри ФМТО
в ауд. № 134-9.
Порядок денний

 1. Аналіз результатів зимової сесії.
  Доповідач – ст. викладач Франчік Н.В.
 2. Рекомендація проф. С. І. Сидоренка для участі в конкурсі на обрання дійсним членом НАН України за спеціальністю “Матеіалознавство, функціональні матеріали”, що оголошений 12 січня 2024 року.
 3. Рекомендація д. ф.-м. н. І. А. Владимирського для участі в конкурсі на обрання членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю “Матеріалознавство, технологія матеріалів”, що оголошений 12 січня 2024 року».
 4. Підготовка до звіту кафедри.
  Доповідач – зав. кафедри Карпець М.В.
 5. Різне.

Шановні колеги.
21 грудня 2023 р. о 15-00 відбудеться засідання кафедри ФМТО
в ауд. № 134-9.
Порядок денний

 1. Підведення підсумків 2-го календарного контролю.
 2. Обговорення акту перевірки кафедри ФМТО від 14.12.2023 р.
 3. Різне.

Шановні колеги.
20 листопада 2023 р. о 12-00 відбудеться засідання кафедри ФМТО за посиланням https://meet.google.com/yaw-oygf-wdo.
Порядок денний

 1. Затвердження складу разової Вченої ради для захисту дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «132 – Матеріалознавство» випускниці аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського (кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки) Солдатенко Оксани Михайлівни на тему «Прискорене масоперенесення за рахунок рухомих дислокацій при імпульсному навантаженні».
  Науковий керівник: д. ф.-м. н., с. н. с. Філатов Олександр Валентинович, доцент кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки.
 2. Різне.

Шановні колеги.
07 листопада 2023 р. о 15-00 відбудеться засідання кафедри ФМТО
в ауд. № 134-9.
Порядок денний

 1. Підведення підсумків 1-го календарного контролю.
 2. Обговорення і затвердження плану профорієнтаційних заходів кафедри.
 3. Затвердження плану видання навчальних посібників.
 4. Розгляд конкурсної справи ст. викладача Орлова А.К.
 5. Різне.

Шановні колеги,
27 жовтня 2023 р. о 14-15 відбудеться онлайн засідання кафедри ФМТО.
Порядок денний

 1. Доповідь випускника аспірантури В.В. Могилка за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (науковий керівник С.М. Волошко).
 2. Доповідь випускниці аспірантури О.М. Солдатенко за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (науковий керівник О.В. Філатов).
 3. Різне.

Шановні колеги.
18 жовтня 2023 р. о 15-00 відбудеться засідання кафедри ФМТО
в ауд. № 134-9.
Порядок денний

 1. Розгляд результатів самоаналізу.
 2. Рекомендація посібників на отримання грифу КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 3. Затвердження складу екзаменаційних комісій та підготовку до проведення атестації випускників університету, що здобувають вищу освіту за освітніми ступенями бакалавр і магістр у 2023/2024 році.
 4. Проходження переддипломної практики.
 5. Різне.

Шановні колеги.
14 вересня 2023 р. о 15-00 відбудеться засідання кафедри ФМТО в ауд. № 511-9.
Порядок денний

 1. Звіт аспірантів.
 2. Розподіл обов’язків по кафедрі.
 3. Різне.

Шановні колеги.
31 серпня 2023 р. о 13-00 відбудеться засідання кафедри ФМТО в ауд. № 134-9.
Порядок денний

 1. Святкування 125 – річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 2. Результати вступної компанії 2023 р.
 3. Про особливості роботи працівників під час організації освітнього процесу в осінньому семестрі 2023/2024 навчального року у змішаному режимі.
 4. Затвердження навантаження НПП на 2023/2024 навчальний рік.
 5. Розгляд індивідуальних планів роботи НПП на 2023/2024 навчальний рік.
 6. Різне.

Шановні колеги.
22 червня 2023 р. о 14.00 відбудеться засідання кафедри ФМТО в ауд. № 134-9.
Порядок денний

 1. Розгляд та затвердження рейтингу НПП за 2022/2023 навчальний рік.
 2. Затвердження силабусів НПП на 2023/2024 навчальний рік.
 3. Затвердження індивідуальних планів роботи НПП за 2022/2023 навчальний рік.
 4. Різне

07 червня 2023 року відбулося засідання кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки, НН ІМЗ ім. Є.О. Патона, на якому було розглянуто наступні питання:

 • про розгляд конкурсної справи Яворського Ю.В.;
 • про призначення кураторів на 1 курс бакалаврату та магістратури;
 • про розподіл навантаження на 2023/2024 навальний рік;
 • про рейтингування НПП.
 • про профорієнтаційну роботу кафедри.

22 травня  2023 року відбулося засідання кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки, НН ІМЗ ім. Є.О. Патона, на якому було розглянуто наступні питання:

 • про розгляд конкурсної справи на заміщення посади професора кафедри ФМТО Макогона Ю.М.
 • про підсумки 2 календарного контролю.
 • про підготовку захисту звітів переддипломної практики студентів ФТ-91, ФМ-91.

17 травня  2023 року відбулося засідання кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки, НН ІМЗ ім. Є.О. Патона, на якому було розглянуто наступні питання:

 • розгляд конкурсних справ Франчік Н. В., Круглова І. О., Лобачової Г. Г.
 • про завершення переддипломної практики;
 • про затвердження відповідального редактора навчального посібника під назвою “Корозійно-стійкі сплави та методи захисту металів від корозії”;
 • про рекомендації до видання посібника   “Aerospace materials science: Practicum” авторів Y.V. Yavorskyi, O.I. Dudka, O.M. Solovar;
 • про роботу профорієнтації кафедри.

26 квітня 2023 року відбулося засідання кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки, НН ІМЗ ім. Є.О. Патона, на якому було розглянуто наступні питання:

 • Обговорення результатів 1 календарного контролю.
 • про готовність студентів до очного навчання з 01.05.2023р;
 • про затвердження навчальних посібників;
 • про профорієнтаційну роботу;
 • про розміщення курсів на Платформа дистанційного навчання «Сікорський»;
 • про плани роботи кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки у поточному році.

04 квітня 2023 року відбулося засідання кафедри матеріалознавства та термічної обробки НН ІМЗ ім. Є.О. Патона!

Були розглянуті наступні питання:

 • про визначення делегатів від працівників інженерно-допоміжного персоналу кафедри на конференцію трудового колективу Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона щодо затвердження кандидатури на посаду директора;
 • про навчання в очному режимі з 01.05.2023 р;
 • про вступ до магістратури у 2023 році;
 • про профорієнтаційну роботу.

15 лютого 2023 року відбулося засідання кафедри матеріалознавства та термічної обробки НН ІМЗ ім. Є.О. Патона!

Порядок денний:

 • Звіт аспірантів.
 • Обговорення звіту по науці НН ІМЗ ім. Є.О. Патона.
 • Акредитація ОП (бакалавр).
 • Розподіл НПП по наукових групах.
 • Різне.

30 січня 2023 року відбулося засідання кафедри матеріалознавства та термічної обробки НН ІМЗ ім. Є.О. Патона!

Порядок денний:
1. Перерозподіл навантаження.
2. Призначення відповідальним редактором посібника «Aerospace materials science: Practicum» асистента кафедри ФМТО Орлова А.К.
3. Різне.


19 січня 2023 року відбулося засідання кафедри матеріалознавства та термічної обробки НН ІМЗ ім. Є.О. Патона!

Порядок денний:
1. Особливості металографічних досліджень за допомогою нового мікроскопу.
2. Розгляд матеріалів наукової роботи доцента кафедри Яворського Ю.В. на конкурс премії Верховної Ради України молодим вченим.
3. Профорієнтаційна робота.
4. Затвердження індивідуальних планів викладачів та плану роботи кафедри за перший семестр 2022/2023 навчального року.
5. Різне.


10 січня 2023 року відбулося засідання кафедри матеріалознавства та термічної обробки НН ІМЗ ім. Є.О. Патона!

Порядок денний:
1. Аналіз другого календарного контролю.
Ст. викладач Наталія ФРАНЧИК
2. Закріплення магістрів за науковими керівниками.
Проф. Тетяна ЛОСКУТОВА
3. Різне.


14 грудня 2022 року відбулося засідання кафедри матеріалознавства та термічної обробки НН ІМЗ ім. Є.О. Патона!

Порядок денний:
1.Розгляд конкурсної справи доцента кафедри Котляра С.М.
2.Доповідь по матеріалам дисертаційної роботи Круглова І. О.
3.Різне.


18.11.22 р. о 15:00 відбулося засідання кафедри!

Порядок денний:

 1. Підсумки першої атестації.
 2. Підготовка до акредитації ОП (бакалавр).
 3. Різне

18.10.2022 року відбулося засідання кафедри!

Порядок денний:

 1. Розгляд конкурсних справ Іващенко Є.В. та Бобіної М.М.
 2. Підготовка викладачів та студентів до акредитації.
 3. Різне.

14 вересня 2022 року на кафедрі фізичного матеріалознавства та термічної обробки НН ІМЗ ім. Є.О. Патона відбулося засідання кафедри, на якому було розглянуто наступні питання:

 1. Звіт аспірантів.
 2. Розподіл обов’язків по кафедрі.
 3. Результат набору бакалаврів (1 курс) та магістрів (1 курс).

13 січня 2022 року в режимі онлайн-конференції відбулося засідання кафедри фізичного матеріалознаства та термічної обробки!

Порядок денний був наступний:

 1. Попередні результати залікової та екзаменаційної сесії.
 2. Профорієнтаційна робота.
 3. Різне.

3 червня 2021 року в режимі онлайн-конференції відбулося засідання кафедри фізики металів!

Під час відеовключення були розглянуті питання профорієнтаційної роботи та звіт старшого викладача кафедри Бурмака А.П., який був заслуханий з приводу участі Андрія Петровича у конкурсі на заміщення посади доцента.

Вчений секретар кафедри Конорев С.І. виступив зі звітом щодо документів, наданих до Експертно-кваліфікаційної комісії Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона.  

Вітаємо Бурмака А.П. з рекомендацією до зайняття посади доцента, яку підтримали всі науково-педагогічні співробітники кафедри.

Бажаємо Андрію Петровичу скорішого отримання вченого звання доцента та подальшого науково-педагогічного кар’єрного зростання!


9 квітня 2021 року в формі онлайн-конференції відбулося засідання кафедри фізики металів!

9 квітня 2021 року в формі онлайн-конференції відбулося чергове засідання кафедри фізики металів. Обговорено питання дистанційного режиму роботи викладачів та обов’язкового виконання розпорядження №5/84 від 07.04.2021 р.

Розглянуто підсумки атестації студентів та роль кураторів академічних груп стосовно виконання студентами плану навчання упродовж локдауну. Затверджені рішення щодо допуску двох студентів 4-го курсу до перескладання заліку, а також переліку вибіркових дисциплін, обраних студентами через систему Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського. Значну увагу приділено підготовці до захисту дипломних робіт бакалаврів та етапам вступної кампанії  до магістратури у 2021 році, готовності студентів до складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, результатам проведеної профорієнтаційної роботи.

Наголошено на необхідності  покращення англомовної версії сайту для залучення іноземних абітурієнтів. Обговорено принципи формування нової освітньої програми “Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві” та необхідність максимальної підтримки талановитих молодих викладачів, які мають вагомі наукові здобутки.


22 лютого 2021 року в онлайн режимі відбулося засідання кафедри!

Під час відеовключення були обговорені етапи створення  сертифікатної програми для бакалаврів та магістрів від кафедри фізики металів і каталогу відповідних вибіркових дисциплін. Розглянуто питання про  заповнення таблиць «Результати перевірки наукової складової ОП доктор філософії науковим школам, напрямам наукової діяльності кафедри» та показників наукових шкіл кафедри. Ухвалене рішення стосовно більш чітких кроків підготовки до дня відкритих дверей для абітурієнтів. Поставлене питання стосовно спільного сайту кафедр фізики металів і металознавства та термічної обробки. Проголосовано одноголосно за прохання внести до порядку денного Ученої Ради питання щодо висунення кандидатури професора, доктора фіз.-мат. наук Волошко Світлани Михайлівни до складу авторського колективу роботи «Фізичні основи та інноваційні технології ультразвукового оброблення матеріалів», яка подається від Інституту металофізики ім. В.Г. Курдюмова НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2021 року.


19 листопада 2020 р. в режимі он-лайн відбулось засідання кафедри фізики металів!

Були затверджені теми дисертаційних робіт аспірантів 1-го року навчання: Трубчанінової Д.І.  «Закономірності низькотемпературного впорядкування та магнітні властивості  нанорозмірних систем із шарами Fe, Pt, Co, Mn, Al» (керівник Волошко С.М.) та Янчука В.В. «Мультимасштабне моделювання дифузійних процесів у бінарних наносистемах із впорядкуванням за типом L10» (керівник Волошко С.М.).

Розглянуто результати першої атестації студентів кафедри. Ухвалили дії кураторів, спрямовані на зменшення кількості незадовільних атестацій у студентів.

Волошко С.М. підняла питання стосовно підготовки магістрів освітньо-професійної програми навчання до захисту магістерських дисертацій. Наголошено на необхідності вчасного проходження нормоконтролю дипломниками та підготувки до попереднього захисту магістерських дисертацій.

Піднято питання стосовно підготовки до іспиту з англійської мови студентами 4-го курсу при вступі в магістратуру.


8 жовтня 2020 р. відбулось засідання кафедри фізики металів у змішаному форматі (онлайн та офлайн)!

Основним пунктом порядку денного засідання було підведення результатів самоаналізу освітньої програми «Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання» за 2015-2020 рр. Вчений секретар кафедри Конорев С.І. провів роботу по збору та узагальненню  інформації для самоаналізу, оприлюднив цю інформацію на засіданні кафедри, після чого результати самоаналізу освітньої програми «Металофізичні процеси та іх комп’ютерне моделювання» було затверджено одноголосно.

Завідувач кафедри Волошко С.М. підняла питання стосовно організації проведення ректорського контролю залишкових шкільних знань студентів першого курсу групи ФМ-01.

Шаповалова Н.А., як відповідальна за організацію захисту дипломних робіт, озвучила зміни в порядку захисту дипломних робіт студентів на 2020/2021 рр.


29 вересня 2020 р. відбулося засідання кафедри фізики металів у змішаному форматі (онлайн та офлайн)!

Основним пунктом порядку денного були підсумки вступної компанії та розробка плану профорієнтаційної роботи на 2020/2021 навчальний рік. У обговоренні прийняв участь науковий керівник кафедри проф. С.І. Сидоренко.

Розглянуто питання щодо призначення відповідального за інформаційні ресурси кафедри та відповідального за профорієнтаційну роботу ІМЗ ім. Є.О. Патона.

Завідувач кафедри проф. С.М. Волошко на прикладі своїх навчальних дисциплін «Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах», «Матеріалознавство низьковимірних структур», «Термодинаміка та кінетика дифузії», «Аномальне масоперенесення» продемонструвала шляхи створення дистанційних курсів в пакеті спеціалізованого хмарного програмного забезпечення G Suit For Eduсation з подальшим його включенням до платформи дистанційного навчання «Сікорський».

Також розглянуто наступні питання:

 • опитування випускників кафедри щодо їхнього працевлаштування;
 • двобічного зв’язку між керівництвом кафедри та співробітниками в умовах дистанційного режиму роботи;
 • самоаналізу кафедри.

15 вересня 2020 р. у дистанційному форматі з використанням додатку Zoom відбулося засідання кафедри фізики металів, на якому було заслухано звіти аспірантів кафедри першого, другого та третього року навчання:

Могилка В.В.  (науковий керівник – професор Волошко С.М,),

Макушка П.В. (науковий керівник – професор Макогон Ю.М.),

Солдатенко О.М. (науковий керівник – доцент Філатов О.В.),

Шаміса М.Н. (науковий керівник – професор Макогон Ю.М.).

Кожен із доповідачів проінформував співробітників кафедри щодо виконаних досліджень, доповів про стан готовності розділів дисертації, озвучив  кількість публікацій у фахових виданнях і збірниках тез доповідей міжнародних конференцій, що індексуються міжнародними науково-метричними базами даних.

Заслухано висновки наукових керівників.

Індивідуальний план всіх аспірантів кафедри визнано виконаним у повному обсязі, що було затверджено відкритим голосуванням науково-педагогічних працівників кафедри.


У четвер 27.08.2020 та вівторок 01.09.2020  відбулись засідання кафедри фізики металів, які, в основному, були присвячені організації та проведенню освітнього процесу в умовах епідемії COVID-19!

Обговорені шляхи реалізації наказу 7/148 від 21.08.2020 «Про заходи щодо  організації та проведення освітнього процесу в осінньому семестрі  2020/2021  навчального року» та необхідність дотримання умов адаптивного карантину. Розглянуті кадрові питання та призначені куратори студентських груп. Підведені підсумки результатів моніторингу інформаційних ресурсів за останні два тижні та окреслений подальший план висвітлення діяльності кафедри у соціальних мережах. Заплановані організаційні заходи для першокурсників.
Завідувач кафедри Волошко Світлана Михайлівна привітала всіх співробітників із Днем Знань та початком навчального року.


30 червня 2020 року в змішаному режимі (онлайн та офлайн) відбулося засідання кафедри фізики металів!

Першим питанням було обговорення результатів складання літньої сесії студентами за умов дистанційної форми навчання. Поставлені задачі щодо вдосконалення методичного забезпечення навчальних дисциплін з урахуванням можливості продовження карантину з наступного навчального року та використання платформ MOODLE, G-Suite, Sikorsky-distance, електронного кампусу.

Особливу увагу приділено профорієнтаційній та агітаційній роботі серед абітурієнтів, сформовані нові завдання в цьому напрямку. Окреслені задачі викладачам та інженерному складу щодо підготовки матеріальної бази та аудиторного фонду кафедри до нового навчального року.

Важливою та яскравою подією у житті кафедри фізики металів стало отримання гранту Програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» під керівництвом доцента, к.т.н. Владимирського І. А. Це новий поштовх для розкриття наукового потенціалу наших молодих вчених. Вітаємо Ігора Анатолійовича з перемогою у такому потужному міжнародному конкурсі!!!


29 травня 2020 року в 14:00 відбулося дистанційне засідання кафедри фізики металів із використанням платформи ZOOM.

Під час відеовключення обговорено кадрові питання у зв’язку із створенням Інституту матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона (наказ 4/21 від 10 лютого 2020 р.).

Заслухано звіти та показники діяльності за 2019-2020 навчальний рік професора Макогона Ю. М., доцентів Іващенка Є. В. та Владимирського І. А., старшого викладача Конорева С. І. Після активного обговорення ухвалене рішення щодо укладання додаткової угоди з даними викладачами та продовження їх діяльності на кафедрі.

Розглянуті також питання вступної кампанії та роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. Затверджене рішення стосовно проведення екзаменів із дисциплін «Теоретична фізика» в гр. ФМ-71-1 та «Функціональні матеріали з пам’яттю форми для технологій майбутнього» в гр. ФМ-91мн, ФМ-91мп у вигляді заліку згідно до Тимчасового регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі.

Акцентовано увагу на необхідності спілкування зі студентами під час сесії через «Електронний кампус».

Внесено дієві пропозиції щодо активізації роботи у соціальних мережах для залучення абітурієнтів.


19 травня 2020 року в онлайн режимі відбулося засідання кафедри.

Під час відеовключення викладачі обговорили результати другої атестації студентів кафедри, окреслили задачі для кураторів щодо налагодження зв’язку студентів кафедри з викладачами, обговорили шляхи впровадження рішень методичної ради та обрали заступника завідувача кафедри. 

Вітаємо Владимирського Ігоря Анатолійовича з призначенням заступником завідувача кафедри і бажаємо йому плідної роботи!