Контакти

Засідання кафедри


15 вересня 2020 р. у дистанційному форматі з використанням додатку Zoom відбулося засідання кафедри фізики металів, на якому було заслухано звіти аспірантів кафедри першого, другого та третього року навчання:

Могилка В.В.  (науковий керівник – професор Волошко С.М,),

Макушка П.В. (науковий керівник – професор Макогон Ю.М.),

Солдатенко О.М. (науковий керівник – доцент Філатов О.В.),

Шаміса М.Н. (науковий керівник – професор Макогон Ю.М.).

Кожен із доповідачів проінформував співробітників кафедри щодо виконаних досліджень, доповів про стан готовності розділів дисертації, озвучив  кількість публікацій у фахових виданнях і збірниках тез доповідей міжнародних конференцій, що індексуються міжнародними науково-метричними базами даних.

Заслухано висновки наукових керівників.

Індивідуальний план всіх аспірантів кафедри визнано виконаним у повному обсязі, що було затверджено відкритим голосуванням науково-педагогічних працівників кафедри.


У четвер 27.08.2020 та вівторок 01.09.2020  відбулись засідання кафедри фізики металів, які, в основному, були присвячені організації та проведенню освітнього процесу в умовах епідемії COVID-19!

Обговорені шляхи реалізації наказу 7/148 від 21.08.2020 «Про заходи щодо  організації та проведення освітнього процесу в осінньому семестрі  2020/2021  навчального року» та необхідність дотримання умов адаптивного карантину. Розглянуті кадрові питання та призначені куратори студентських груп. Підведені підсумки результатів моніторингу інформаційних ресурсів за останні два тижні та окреслений подальший план висвітлення діяльності кафедри у соціальних мережах. Заплановані організаційні заходи для першокурсників.
Завідувач кафедри Волошко Світлана Михайлівна привітала всіх співробітників із Днем Знань та початком навчального року.


30 червня 2020 року в змішаному режимі (онлайн та офлайн) відбулося засідання кафедри фізики металів!

Першим питанням було обговорення результатів складання літньої сесії студентами за умов дистанційної форми навчання. Поставлені задачі щодо вдосконалення методичного забезпечення навчальних дисциплін з урахуванням можливості продовження карантину з наступного навчального року та використання платформ MOODLE, G-Suite, Sikorsky-distance, електронного кампусу.

Особливу увагу приділено профорієнтаційній та агітаційній роботі серед абітурієнтів, сформовані нові завдання в цьому напрямку. Окреслені задачі викладачам та інженерному складу щодо підготовки матеріальної бази та аудиторного фонду кафедри до нового навчального року.

Важливою та яскравою подією у житті кафедри фізики металів стало отримання гранту Програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» під керівництвом доцента, к.т.н. Владимирського І. А. Це новий поштовх для розкриття наукового потенціалу наших молодих вчених. Вітаємо Ігора Анатолійовича з перемогою у такому потужному міжнародному конкурсі!!!


29 травня 2020 року в 14:00 відбулося дистанційне засідання кафедри фізики металів із використанням платформи ZOOM.

Під час відеовключення обговорено кадрові питання у зв’язку із створенням Інституту матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона (наказ 4/21 від 10 лютого 2020 р.).

Заслухано звіти та показники діяльності за 2019-2020 навчальний рік професора Макогона Ю. М., доцентів Іващенка Є. В. та Владимирського І. А., старшого викладача Конорева С. І. Після активного обговорення ухвалене рішення щодо укладання додаткової угоди з даними викладачами та продовження їх діяльності на кафедрі.

Розглянуті також питання вступної кампанії та роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. Затверджене рішення стосовно проведення екзаменів із дисциплін «Теоретична фізика» в гр. ФМ-71-1 та «Функціональні матеріали з пам’яттю форми для технологій майбутнього» в гр. ФМ-91мн, ФМ-91мп у вигляді заліку згідно до Тимчасового регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі.

Акцентовано увагу на необхідності спілкування зі студентами під час сесії через «Електронний кампус».

Внесено дієві пропозиції щодо активізації роботи у соціальних мережах для залучення абітурієнтів.


19 травня 2020 року в онлайн режимі відбулося засідання кафедри.

Під час відеовключення викладачі обговорили результати другої атестації студентів кафедри, окреслили задачі для кураторів щодо налагодження зв’язку студентів кафедри з викладачами, обговорили шляхи впровадження рішень методичної ради та обрали заступника завідувача кафедри. 

Вітаємо Владимирського Ігоря Анатолійовича з призначенням заступником завідувача кафедри і бажаємо йому плідної роботи!