Контакти

Міжнародні стажування


 1. Участь у програмі Німецької служби академічних обмінів  DAAD (Leonhard Euler-Programm): Грант DAAD (2018/2019) за програмою Леонарда Ейлера на виконання міжнародного наукового проєкту «Формування скірміонів в нанорозмірних силіцидних плівках Mn-Si» (ID: 57430023) в рамках договору про співпрацю між кафедрою фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.). Термін виконання: 2018-2019 рр. Виконавці: науковий керівник – проф., д.т.н. Макогон Ю.М., магістри 2 курсу, група ФМ-71мн: М.В. Коваленко, О.С. Бессмертна.
 2. Участь у програмі Німецької служби академічних обмінів  DAAD (Leonhard Euler-Programm): Грант DAAD (2019/2020) за програмою Леонарда Ейлера на виконання міжнародного наукового проєкту «Формування скірміонів в  нанорозмірних плівках силіцидів перехідних металів» (ID: 57483194) в рамках договору про співпрацю між кафедрою фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.). Термін виконання: 2019-2020 рр. Виконавці: науковий керівник – проф., д.т.н. Макогон Ю.М., магістри 2 курсу, група ФМ-81мн: Трубчанінова Д., Грищенко В.
 3. Виконання міжнародного наукового проєкту «Встановлення закономірностей термічно індукованого формування фазового складу, структури та магнітних властивостей нанорозмірних плівкових композицій на основі FePt і FePd при відпалі у водні для підвищення щільності магнітного запису» в рамках договору про співпрацю між кафедрою фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.). Термін виконання: 2019-2020 рр. Виконавці: науковий керівник – проф., д.т.н. Макогон Ю.М., магістри.
 4. Участь у програмі Німецького дослідницького товариства (DFG) (рішення DFG від 17.05.2017): Виконання міжнародного наукового проєкту «Холодна гомогенізація шаруватих тонких плівок на основі Fe/Pt, індукована дифузійними процесами» в рамках договору про співпрацю між кафедрою фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.). Термін виконання: 2017-2020 рр. Науковий керівник проєкту – к.т.н. І.А. Владимирський, науковий консультант – проф. С.І. Сидоренко. Загальне фінансування (2017-2020) – 1 467 000 грн. На потреби факультету спрямовані 3 000 євро.
 5. Участь у програмі Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN, Японія, на виконання досліджень в синхротронному центрі SPring-8: Виконання міжнародного наукового проєкту “Структурно-фазові перетворення у поверхневих шарах перехідних металів при низько- та високоенергетичному впливах”, виконавці: проф.  Волошко С.М., доц. Владимирський І.А., ас. Орлов А.К., асп. Круглов І.О.,  Сидоренко С.І. – науковий керівник, 2014-2020 рр. (готується до захисту дисертація асп. І.О. Круглова; захист дисертації Орлова А.К. запланований на 3 грудня 2019 р.) (http://www.spring8.or.jp/en/)
 6. Виконання міжнародного наукового проєкту «Створення нових функціональних нанокомпозитів на основі залізонікелевих та мідних сплавів» в рамках договору про спільні наукові дослідження між кафедрою фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського та школою хімічної інженерії Хебейського університету технологій – Hebei University of Technology (КНР) (дата підписання – 2018-09-11). Поданий на конкурс українсько – китайських науково-дослідних проєктів Міністерства освіти і науки України для реалізації у 2019 – 2020 рр; у 2019 р. виконувався без фінансування. Керівник – доц. Демченко Л.Д., проф. Сидоренко С.І. керівник від китайської сторони – проф. Тie-Zhen Ren.
 7. Виконання міжнародного наукового проєкту «Створення нових функціональних матеріалів з пам’яттю форми» з Азербайджанською державною нафтовою академією, Баку, Азербайджан (Azerbaijan State Oil Academy, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası); у 2019 р виконувався без фінансування. Керівник від КПІ ім. І Сікорського  – доц. Демченко Л.Д., керівник від азербайджанської сторони – проф. Мустафа Бабанлі.
 8. Участь у програмі NATO “Science for peace and security”: Подано проєкт “Spintronic Radar Detectors”, співкерівники С.І. Сидоренко (КПІ ім. Ігоря Сікорського) і A. Kaidatzis (Науковий центр Demokritos, Греція). Проєкт відібрано до фінансування.
 9. Участь у програмі NATO “Science for peace and security”: Грантдля проведення міжнародного навчально-наукового семінару “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. Один з організаторів – кафедра фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського (проф. Сидоренко С.І. і доц. Владимирський І.А. – члени організаційного комітету). Учасники семінару від КПІ ім. Ігоря Сікорського: ст. викл. Бурмак А.П., ст. викл. Конорев С.І., ас. Орлов А.К., асп. Гафаров А.Е., асп. Макушко П.В., студ. Трубчанінова Д., студ. Невесела Д., Мамчур Я.) (протягом семінару прочитано лекції: С.І. Сидоренко “Activities of the Metals Physics Department of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; С.І. Сидоренко “Role of outer surface processes on diffusion phase formation in a volume of nanothin metals films”; І.А. Владимирський “Novel highly anisotropic magnetic thin films for spintronic application”).
 10. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – проф. С.І. Сидоренко.
 11. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – доц. І.А. Владимирський.
 12. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – асп. С.І. Конорев.
 13. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – асп. А.П. Бурмак.
 14. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – асп. А.К. Орлов.
 15. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – асп. А.Е. Гафаров.
 16. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – асп. П.В. Макушко.
 17. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – студ. Д. Трубчанінова.
 18. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – студ. Д. Невесела.
 19. Грант для участі у міжнародному навчально-науковому семінарі “Spintronics Radar Detectors” в м. Афіни (Греція), 14-19 жовтня 2019 р. – студ. Я. Мамчур.
 20. Грант для участі у міжнародному конкурсі стартап ідей і проєктів «Innovation Race for Sustainability» в рамках програми міжнародних змагань для сталого розвитку через підприємницьку діяльність Enactus за підтримки компанії Finance in Motion у Франкфурті (Німеччина) в період з 25 по 27 липня 2019 студентської команди кафедри фізики металів FLAZ (у складі студентів 3 курсу Легези Р., Беседіна І. і керівника команди доц.. Демченко Л.Д.) як переможців (І місце) конкурсу інноваційних ідей і проєктів Zerno Challenge в рамках Національних змагань Enactus Ukraine сезону 2018-2019.
 21. Участь у програмі Німецького дослідницького фонду (DFG) за програмою “Cooperation with developing countries”: міжнародний науковий проєкт «Chiral magnetic interactions in asymmetrically sandwiched thin films of binary alloys», співкерівники І.А. Владимирський (КПІ ім. Ігоря Сікорського) та D. Makarov (Helmholtz-Zentrum Dresden – Rossendorf e.V., м. Дрезден, Німеччина) поданий на конкурс.
 22.  Участь у програмі HORIZON 2020 за конкурсом “Twinning”: міжнародний науковий проєкт «Twinning in Nanoscale Materials Science», співкерівники С.І. Сидоренко (КПІ ім. Ігоря Сікорського), D.L. Beke (університет м. Дебрецен, Угорщина), M. Albrecht (університет м. Аугсбург, Німеччина), A. Kaidatzis (Науковий центр Demokritos, Греція), D. Niarchos (підприємство AMEN, Греція), поданий на конкурс.
 23. Грант для участі у міжнародній конференції «Perspektywy Women in Tech Summit – 2019» – магістр 2 курсу, група ФМ-81мн М.В. Трубчанінова Д.
 24. Грант для участі у міжнародній конференції «Perspektywy Women in Tech Summit – 2019» – магістр 2 курсу, група ФМ-81мн Грищенко В.
 25. Грант для проходження літньої практики за програмою подвійного диплому КПІ ім. І Сікорського і університету ім. Отто-фон-Геріке (м. Магдебург, Німеччина) в липні як студента спільного українсько-німецького факультету – студ 3 курса Педань Р.
 26. Грант для проходження стажування в Institute of Ion Beam Physics and Materials Research, Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. (Німеччина) під керівництвом др. Дениса Макарова в період з 01.06.2019 по 31.07.2019 – аспірант П. Макушка 
 27. Грант для візиту в науковий центр Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. (м. Дрезден, Німеччина) на запрошення керівника наукової групи «Intelligent materials and devices» д-ра. Д. Макарова в період з 22 по 27 квітня 2019 року – доцент кафедри фізики металів к.т.н. І.А. Владимирського.
 28. Грант “East Meets West” Travel Grant в категории Students and Early Career Participants для участі в Международній конференції NAP2019, Nanomaterials: Applications and Properties, Odesa, Ukraine, 2019. 15-20 вересня 2019. – Аспірант Круглова І.О.
 29. Грант синхротронного центру SPring-8 Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN (Японія): «Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій при термічній та низькоенергетичній іонній обробці» на проведення досліджень в період 08.12.2019 – 15.12.2019- доц. Владимирський І.А.
 30. Грант синхротронного центру SPring-8 Національного інституту фізико-хімічних дослідженьRIKEN (Японія): «Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій при термічній та низькоенергетичній іонній обробці» на проведення досліджень в період 08.12.2019 – 15.12.2019. – асп. Орлова А.К.
 31. Грант для візиту проф. Сидоренка С.І у складі делегації ІФФ до Пекінського університету науки і технологій (КНР) в період з 24 по 30 листопада 2019 р.
 32. Грант для візиту доцента І.А. Владимирського у складі делегації ІФФ до Пекінського університету науки і технологій (КНР) в період з 24 по 30 листопада 2019 р.

Візит до Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V.

В період з 22 по 27 квітня 2019 року на запрошення керівника наукової групи «Intelligent materials and devices» д-ра. Д. Макарова  відбувся візит старшого викладача кафедри фізики металів к.т.н. І.А. Владимирського в науковий центр Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. (м. Дрезден, Німеччина).

Метою візиту було обговорення перспектив співпраці між кафедрою фізики металів і Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V., подачі спільних наукових проектів до Німецького наукового товариства (DFG), організації наукових стажувань аспірантів.

Досягнуті домовленості відкривають перспективи широкої співпраці за всіма перерахованими напрямами.