Контакти

Досягнення 2021-2022


ВІТАЄМО З ПРИСУДЖЕННЯМ ПРЕМІЇ!

Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки доктору фізико-математичних наук ВЛАДИМИРСЬКОМУ Ігорю Анатолійовичу за роботу «Нанорозмірні плівкові структури з магнітними і немагнітними шарами для сучасних технологій спінтроніки та наноелектроніки» присуджено Премію Президента України для молодих вчених (Указ Президента України №809/2022).
Робота присвячена створенню наукових основ керування в широких температурних інтервалах структурно-фазовими станами і фізичними властивостями гетерогенних плівкових систем на основі Fe/Pt із різною конфігурацією додаткових магнітних і немагнітних наношарів, перспективних для інноваційних технологій наноелектроніки та спінтроніки. Отримані практичні результати дозволяють покращити функціональні характеристики робочих плівкових елементів у пристроях зберігання інформації, емітерах та детекторах випромінювання, постійних магнітах.
Колектив кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки вітає Ігоря Анатолійовича з таким видатним досягненням і бажає нових творчих здобутків, які сприятимуть подальшому розвитку вітчизняної науки та утвердженню її високого авторитету у світі!


Рішенням Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського науковий керівник кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки Сидоренко Сергій Іванович – проректор з міжнародних зв’язків, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України – нагороджений почесною відзнакою за особистий внесок у розвиток науки, освіти та міжнародного співробітництва за всіма напрямами діяльності Університету!

Щиро вітаємо Сергія Івановича з цієї нагоди. Бажаємо творчої наснаги та подальших вагомих досягнень у наукових та освітянських справах, нових масштабних міжнародних  проєктів у галузі матеріалознавства!

Доцент кафедри фізики металів Владимирський Ігор Анатолійович чергового разу став переможцем конкурсу КПІ ім. Ігоря Сікорського в номінації «Молодий викладач-дослідник – 2020»!

Вітаємо нашого колегу з таким визначним досягненням і перемогою!

За умов жорсткої конкуренції тільки 35 молодих науковців дійшли до фіналу і 15 лютого 2021 року на Вченій раді КПІ ім. Ігоря Сікорського були оголошені їх прізвища.

Ми бажаємо нашому Ігорю подальших творчих успіхів, натхнення і статей в наукових журналах з найвищим рейтингом, а також потужних міжнародних проєктів.