Контакти

Дипломні роботи


Магістри

Баранчук Максим Ігорович

“Формування впорядкованої фази L10-FePd у нанорозмірних плівках FePd-W та FePd-Au”

Науковий керівник: д.т.н., Макогон Ю.М. 

Завантажити:     українською       англійською


Гаврилюк Вадим Вікторович  

Дифузійні процеси і структурно-фазові перетворення при низькотемпературній термічній обробці плівкових композицій Pt/Fe/Au/Pt/Fe”

Науковий керівник: к.т.н., Владимирський І.А. 

Завантажити:     українською       англійською


Грубий Назар Миколайович

Мартенситне перетворення та непружна поведінка інтерметалічних сполук TiZrHfCoNiCu та NiTi”

Науковий керівник: к.т.н., Лобачова Г.Г. 

Завантажити:     українською       англійською


Гудима Олег Ігорович  

Формування зносостійких покриттів на сталі Х12МФ електроіскровим легуванням Ti, Fe, Co, Cr з наступною ударною обробкою

Науковий керівник: к.т.н., Іващенко Є.В. 

Завантажити:     українською       англійською


Дмуховський Дмитро Михайлович

Створення зносостійких покриттів на сталі Ст3кп методом електроіскрового легування Co, Nb, Ti

Науковий керівник: к.т.н., Іващенко Є.В. 

Завантажити:     українською       англійською


 Крайник Владислав Володимирович

Створення зносостійких покриттів на сталі ХВГ електроіскровим легуванням Cr-, Al-, C- анодами

Науковий керівник: к.т.н., Іващенко Є.В. 

Завантажити:     українською       англійською


Магера Віктор Вікторович  

Вплив вільної поверхні на дифузійні характеристики поверхневих шарів Pt

Науковий керівник: ст. викл., Конорев С. І. 

Завантажити:     українською       англійською


Мельниченко Іван Русланович

Вплив вільної поверхні на дифузійні характеристики поверхневих шарів Pt

Науковий керівник: ст. викл., Конорев С. І. 

Завантажити:     українською       англійською


Мурашко Андрій Миколайович  

Вплив легування оловом на структуру та механічні властивості сплавів на основі Ti–12% Mo

Науковий керівник: к.т.н., Демченко Л. Д. 

Завантажити:     українською       англійською


Пастухов Олег Олегович  

Створення зміцнених покриттів на сталі медичного призначення 40Х13 методом електроіскрового легування W та C

Науковий керівник: к.т.н., Балахонова Н. О. 

Завантажити:     українською       англійською


Прилєпа Владислав Олександрович  

Послідовність дифузійного формування фаз в плівках Fe/Pt з додатковим шаром Tb

Науковий керівник: к.т.н., Владимирський І. А. 

Завантажити:     українською       англійською


Прокопчук Максим Дмитрович   

Вплив вмісту алюмінію на температурну чутливість механічних властивостей сплавів на основі інтерметаліду TiAl

Науковий керівник: к.т.н., Холявко В. В. 

Завантажити:     українською       англійською


Редчиць Дмитро Олександрович   

Формування впорядкованої фази L10 в нанорозмірних плівках FePt-Ag

Науковий керівник: д.т.н., Макогон Ю. М. 

Завантажити:     українською       англійською


Сенчук Дмитро Сергійович    

Вплив дробоструменевої обробки на структуру та властивості Al- та Cu- електроіскрових покриттів на сталі ХВГ

Науковий керівник: к.т.н., Лобачова Г.Г. 

Завантажити:     українською       англійською


Угрин Кирило Олегович     

Структурно-фазовий стан та механічні властивості поверхневих шарів латуні ЛС59-1 після високочастотного ударного оброблення за кріогенних температур

Науковий керівник: к.т.н., Бурмак А.П. 

Завантажити:     українською       англійською


Яцун Віталій Ігорович      

Термічна стабільність NiSi у плівках Ni/Pt(6 нм)/Siеп/Si(001) при відпалах

Науковий керівник: д.т.н., Макогон Ю. М. 

Завантажити:     українською       англійською


Безсмертна Ольга Станіславівна

Магістерська дисертація: 87 сторінок, 39 рисунків, 16 таблиць, 89 джерел.
МАРТЕНСИТНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ЕФЕКТ ПАМ’ЯТІ ФОРМИ, СИСТЕМА Zr-Ta, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ, БІОСУМІСНІСТЬ.
Актуальність теми: створення сплавів з ефектом пам’яті форми, що складаються повністю з біоінертних компонентів, дозволить уникнути небажаних алергічних реакцій при контакті з організмом людини.
Мета роботи: дослідження параметрів мартенситного перетворення в загартованих сплавах системи Zr-Ta, перевірка наявності функціональних характеристик в досліджуваних матеріалах, а саме ефекту пам’яті форми.
Об’єкт дослідження: процеси фазоутворення та прояву функціональних властивостей в загартованих сплавах системи Zr-Ta.
Предмет дослідження: загартовані сплави системи Zr-Ta у трьох концентраціях: Zr86Ta14, Zr90Ta10, Zr94Ta6 (склад вказаний у ат. %).
Методи дослідження: хімічний аналіз, оптична мікроскопія, рентгенографічний структурний фазовий аналіз, мікродюрометричний аналіз, вимірювання величини накопичення та відновлення деформації методом трьохточкового вигину.
Наукова новизна одержаних результатів: отримано нові знання про функціональні властивості загартованих сплавів системи Zr-Ta.


Коваленко Марина Вадимівна

Магістерська дисертація: 96 сторінок, 5 розділів, 38 рисунків, 12 таблиць, 57 джерел.
БЕЙНІТНИЙ ЧАВУН (ADI ЧАВУН); ДЕМПФУВАННЯ; ПСЕВДОПРУЖНІСТЬ; ІЗОТЕРМІЧНЕ ГАРТУВАННЯ; ДВІЙНИКУВАННЯ
Об’єкт дослідження — міцністні та демпфуючі параметри бейнітного високоміцного чавуну та їх залежність від температури ізотермічного гартування.
Мета роботи — визначити вплив різних температур ізотермічного гартування на рівень псевдопружності бейнітного високоміцного чавуну.
Методи дослідження — випробовування на ударний згин, вимірювання мікротвердості, циклічні навантаження, фрактографічний аналіз поверхні зламу, квазістатичний метод визначення демпфуючих характеристик.
Температура ізотермічного гартування впливає на псевдопружну поведінку високоміцного чавуну в умовах циклічних навантажень, оскільки в діапазоні від 280 °С до 400 °С утворюється бейнітна структура із значною кількістю залишкового аустеніту. Останній, у свою чергу, схильний до розпаду під дією пластичної деформації з утворенням мартенситної фази, яка має вищі показники міцності. Таке перетворення сприяє підвищенню експлуатаційних властивостей виробів, що працюють в умовах складного навантаження, зокрема змінних деталей землеоброблювальної техніки.