Контакти

Наукові гуртки


Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона
Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки

Науковий гурток «Нанотехнології у фізичному матеріалознавстві»

Чим займаються учасники гуртка:

Завданням наукового гуртка є заохочення студентів до науково-дослідної діяльності під час навчання, мотивація до розвитку наукового мислення і експериментаторських навичок, уміння ставити і вирішувати наукові завдання та оприлюднювати результати досліджень у доповідях на міжнародних конференціях, публікаціях у наукових фахових виданнях та отримувати патенти на корисні моделі та винаходи.

Основні напрями досліджень:

  • Наноінженерія поверхні конструкційних і функціональних металевих сплавів методом високочастотної ударної обробки;
  • Технології створення феромагнітних плівкових матеріалів для наноелектроніки та спінтроніки;
  • Низькоенергетичне йонне опромінення металевих нанорозмірних плівкових композицій;
  • Комп’ютерна інженерія інтерфейсів графен/метал для створення сонячних елементів нового покоління.
  • Наказ створення: №1/226 від 02.07.2020 р.

Контакти:
Керівник гурткаВолошко Світлана Михайлівна
Телефон ‒ +38(063)075-95-52
E-mail ‒ voloshkosvetlana13@gmail.com

Студентка кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки НН ІМЗ ім. Є.О. Патона
Анна ЛОЗОВА

Під керівництвом наукового керівника професора С.М. Волошко студентка Анна Лозова стала одним з співавторів наукової статті «Effect of Ar Annealing on Diffusion and Thermal Stability of Transition Metal Thin-Film Systems» у фаховому виданні України, що індексується базою даних Scopus.

Ознайомитися можна за посиланням: https://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v44/i06/0735.html

Також Анна Лозова прийняла участь та особисто представила наукові результати на 12th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties, 11-16 вересня 2022 р. у Кракові, Польща. Детальніше:

https://ieeenap.org/data/IEEE_NAP-2022_Book_of_Abstracts.pdf?fbclid=IwAR39vnlG4rrK4HXsyvOoQYJVCShX92DeIXzhybf8ZwTHYvKo2weUC9B99gw


Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона
Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки

Науковий гурток «Високоенергетичні, імпульсні та іонно-плазмові методи обробки матеріалів»

Чим займаються учасники гуртка:

Розробка нових комплексних методів високоенергетичної обробки матеріалів – іонноплазмової, лазерної, ударної, електроіскрової-для модифікації фізико-механічних властивостей поверхні.

В роботі гуртка можуть брати участь студенти з різних факультетів в т.ч. і першокурсники.

  • Наказ створення: №1/226 від 02.07.2020 р.

Контакти:
Керівник гурткаІващенко Євген Вадимович
Телефон ‒ +38(096) 875 57 78
Email: ivashchenkoe@ukr.net

Склад гуртка:

Козюк Ірина Мирославівна                         ФМ-91

Нудченко Владислав Ігоревич                     ФМ-91

Сокур Ярослав  Петрович                            ФМ-91

Шкоденко Костянтин Володимирович         ФМ-91

Веремієнко Артем Євгенович                       ФМ-21

Досягнення:

Підготовка членами гуртка у співавторстві тез на Міжнародну наукову конференцію «Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 12» , Київ, 15.12.2022 р.