Контакти

Наукові гуртки


На кафедрі фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського створені та діють чотири гуртки наукового та інженерного спрямування:

  • «НАНОТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ»
Керівник наукового гуртка ‒ 
професор Волошко Світлана Михайлівна
E-mail: voloshkosvetlana13@gmail.com
Наказ створення: №1/226 від 02.07.20.

Основні напрями досліджень:

‒ Наноінженерія поверхні конструкційних і функціональних металевих сплавів методом високочастотної ударної обробки;

‒ Технології створення феромагнітних плівкових матеріалів для наноелектроніки та спінтроніки;

‒ Низькоенергетичне йонне опромінення металевих нанорозмірних плівкових композицій;

‒ Комп’ютерна інженерія інтерфейсів графен/метал для створення сонячних елементів нового покоління.


  • «ФІЗИКО-МАТЕРІАЛОЗНАВЧІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НАНОРОЗМІРНИХ  ПЛІВОК, ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МІКРОПРИБОРІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»
керівник  ‒  професор Макогон Юрій Миколайович

  • «ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНІ, ІМПУЛЬСНІ ТА ІОННО-ПЛАЗМОВІ МЕТОДИ ОБРОБКИ  МАТЕРІАЛІВ»;
  • «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МЕТАЛОФІЗИК»  
керівник ‒  доцент Іващенко Євген Вадимович

Метою створення гуртків є залучення студентів кафедри фізики металів, які мають творчі здібності, до науково-дослідної та інженерної діяльності під час навчання, мотивація до розвитку наукового мислення і експериментаторських навичок, уміння ставити і вирішувати наукові завдання та оприлюднювати результати досліджень або розробок у доповідях на міжнародних конференціях, які індексуються наукометричними базами даних, а також публікаціях у наукових фахових виданнях категорій А і Б та виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus, отримувати патенти на корисні моделі та винаходи.

Науковий гурток Волошко С.М._ІМЗ_2020

Науковий гурток Макогона Ю.М._ІМЗ_2020

Науковий гурток Іващенка Є.В._ІМЗ_2020

Науковий гурток СКБ Іващенка Є.В._ІМЗ_2020