Контакти

Наукові гуртки


На кафедрі фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського створені та діють чотири гуртки наукового та інженерного спрямування:

  • «Нанотехнології у фізичному матеріалознавстві»
керівник  ‒  професор Волошко Світлана Михайлівна

  • «Фізико-матеріалознавчі проблеми створення нанорозмірних  плівок, як функціональних елементів мікроприборів різного призначення»
керівник  ‒  професор Макогон Юрій Миколайович

  • «Високоенергетичні, імпульсні та іонно-плазмові методи обробки  матеріалів»;
  • «Конструкторське бюро «Металофізик»  
керівник ‒  доцент Іващенко Євген Вадимович

Метою створення гуртків є залучення студентів кафедри фізики металів, які мають творчі здібності, до науково-дослідної та інженерної діяльності під час навчання, мотивація до розвитку наукового мислення і експериментаторських навичок, уміння ставити і вирішувати наукові завдання та оприлюднювати результати досліджень або розробок у доповідях на міжнародних конференціях, які індексуються наукометричними базами даних, а також публікаціях у наукових фахових виданнях категорій А і Б та виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus, отримувати патенти на корисні моделі та винаходи.

Науковий гурток Волошко С.М._ІМЗ_2020

Науковий гурток Макогона Ю.М._ІМЗ_2020

Науковий гурток Іващенка Є.В._ІМЗ_2020

Науковий гурток СКБ Іващенка Є.В._ІМЗ_2020