Контакти

Історія кафедри


У 2021 році відбулось об’єднання історично споріднених кафедр фізики металів і  металознавства та термічної обробки  з утворенням нової, більш потужної кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки. Започатковано підготовку спеціалістів за новою освітньою програмою «Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві». Унікальність цієї освітньої програми полягає в тому, що навчання відбувається за фізико-технічною моделлю освіти. Це означає, що широка фундаментальна підготовка поєднана із інженерною підготовкою та із практичними навичками роботи “своїми руками” в інженерії, в дослідженнях, в промисловості, в інноваційній сфері, в бізнесі.

Така модель освіти визнається елітарною у світі. За такою моделлю організовано навчання в провідних технічних університетах Європи: Берлінському, Магдебурзькому, Дрезденському технічних університетах в Німеччині, Еколь Політехнік в Парижі. Випускники отримують усі можливості стати успішними людьми, керівниками промислових підприємств, університетів, наукових установ, працюють в уряді, бізнесі, в міжнародній і навіть в банківській сфері.

Інжиніринг передбачає велику кількість послуг і здійснюється на комерційній основі (тобто вигідний для випускника фінансово). Це і аналіз ринку, і маркетинг, і менеджмент, розробка документації, підготовка виробничого процесу, забезпечення його ефективності. Без послуг інжинірингу не може працювати ніяка промисловість!

Причому мова йде не тільки про галузь матеріалознавства. А для послуг інжинірингу в матеріалознавстві потрібні ґрунтовні знання про залежність властивостей матеріалів від їх внутрішньої будови, від їх структури. Для цього якраз і залучається комп’ютерне моделювання. Воно відкриває двері у мікросвіт і наносвіт ‒ світ будови речовини на рівні атомів.

Таким чином з 1 липня 2021 року розпочинається нова історія і це історія кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки. Приєднавшись до нас, ти отримаєш можливість одержати фундаментальні знання і практичну підготовку в галузі матеріалознавства, побудувати свою кар’єру: бути науковцем чи зануритись у виробництво, запустити старт-ап проєкт чи свій бізнес в усіх напрямках промисловості, де розробляються, виготовляються та використовуються матеріали!


Засновник кафедри академік В.Н. Гриднєв із видатним учнем випускником аспірантури кафедри фізики металів, академіком РАН та
НАН України В.І..Трефіловим

Кафедру термічної обробки та фізики металів засновано в 1952 році  на металургійному (нині – інженерно-фізичному) факультеті КПІ професором В.Н. Гриднєвим  (в 1952-1955 р.р. – директор КПІ, академік НАН України, в 1955-1985 р.р. – директор Інституту металофізики НАН України).

        Розпочато підготовку фахівців за спеціальністю “Фізика металів”.

        Після академіка В.Н. Гриднєва кафедрою до 1975 р. завідував професор В.Г. Пермяков.

 • 1975 р. Створення кафедри фізики металів, яку очолив проф.О.В. Білоцький.
 • З 1991 р. кафедру очолює член-кор. НАН України С.І..Сидоренко.
 • 1995 р. Відкрито нову спеціальність – “Фізичне матеріалознавство”.
 • 1995 р. Враховуючи, що кафедра має традиційно сильні зв’язки з установами НАН України і забезпечує поглиблену фундаментальну підготовку, саме кафедрі фізики металів  було доручено організацію в НТУУ “КПІ” спільно з НАН України Фізико-технічного факультету, студенти якого в останні роки прославили і НТУУ “КПІ”, і Україну перемогами на всесвітніх студентських олімпіадах. В роки становлення нашого фізтеху кафедра фізики металів була базовою за напрямком підготовки фізтехівців “Матеріалознавство”. І сьогодні кафедра фізики металів має тісні зв’язки із кафедрами Фізико-технічного інституту.
 • 1997 – 1999 р.р. Створено спільну з НАН України навчально-наукову лабораторію дифузії в тонких шарах подвійного (Інституту проблем матеріалознавства НАН України та НТУУ “КПІ”) підпорядкування.

При кафедрі засновано лабораторію електронних підручників в області фізико-технічних дисциплін.

 • 2000 – 2002 р.р.  За підтримки НАН України відкрито  нові – міждисциплінарні – спеціалізації: “Комп’ютерні методи в матеріалознавстві”, “Біосумісні металеві матеріали” та “Металеві матеріали в медицині”.
 • 2004 – 2007 р.р. Сформовано комп’ютерну мережу кафедри Phys Met Net та потужний банк електронних ресурсів – новітніх знань в галузі фізичного матеріалознавства. В підготовці фахівців  впроваджено комп’ютерні технології навчання.
Акад. Б.Є. Патон та акад. М.З.Згуровський
біля щойно відкритого скульптурного
портрету акад. В.Н. Гриднєву 7 квітня 2006 р.

Завдяки створеному віртуальному інформаційному простору кафедри методичне забезпечення навчального процесу в повному обсязі стає доступним для студентів; робота кожного викладача – прозорою для студентів; відкрито тематичні форуми для додаткового спілкування викладачів та студентів, абітурієнтів та випускників кафедри.

 • 2005 – 2007 р.р. Посилено організацію наукових досліджень. Як результат – захищено п’ять кандидатських дисертацій, дві докторських дисертації.
 •  2006 р. Колектив кафедри з глибокою повагою вшановує пам’ять видатного вченого, громадського діяча, крупного організатора освітньо-наукової сфери України акад. В.Н. Гриднєва. Помітною подією стало відкриття скульптурного портрета акад. В.Н. Гриднєву. Розпочато цикл лекцій “Наукова спадщина академіка В.Н. Гриднєва та проблеми фізики металів”. Перші лекції циклу прочитали: заступник директора Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України акад. О.М. Івасишин, член-кор. НАН України, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України Ю.В. Мільман.
 •         2009-2011 р.р. Роботи представників наукової школи та численних вихованців отримують визнання не тільки в Україні і за кордоном; розпочинається співпраця з вченими 11 університетів Польщі, Угорщини, Німеччини, Росії, Греції, Румунії, Швеції, Японії, КНР. Магістрантами кафедри виборюються гранти на наукову роботу в Німеччині за програмою імені Леонарда Ейлера DAAD (за цими грантами і нині щорічно 3 студенти проходять наукові стажування в Університеті м. Аугсбург).
 • З 2009 р. стають традиційними Міжнародні конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів» (у 2019 році кафедрою фізики металів проведено дванадцяту щорічну конференцію).
 • З 2015 р. обов’язки завідувача кафедри виконує к.т.н., доцент Є.В. Іващенко. Професор С.І. Сидоренко, який завідував кафедрою з липня 1991 року, в 2015 році наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського був призначений науковим керівником кафедри фізики металів.
 • 2012-2017 р.р. Молоді вчені, студенти і аспіранти кафедри виборюють 26 грантів міжнародних програм на включене навчання і наукове стажування в провідних університетах світу. Магістрантки М.А. Вережак та А.І. Олешкевич стають лауреатами (перша премія) конкурсу НАН України за кращу наукову роботу з матеріалознавства студентів вищих навчальних закладів України. Аспіранти Ю.Ю. Віцюк та І.А. Владимирський – лауреатами (друга премія) конкурсу НАН України на кращу наукову роботу з матеріалознавства серед молодих учених України.

Завідувач кафедри фізики металів
проф. С.І. Сидоренко з аспірантами кафедри в лабораторії фізичних методів досліджень.
(зліва направо: А. Тінькова, Н. Франчік,
 А. Загірський, А. Олешкевич,

проф. С.І. Сидоренко, Р. Шкарбань,
Ю. Нестеренко, Є. Зеленін).
 • В загальноуніверситетському рейтингу серед більш ніж 100 кафедр університету кафедра фізики металів в 2013 та в 2012 роках посідає перше (2013 р.) та друге (2012 р.) місця, а в рейтингу з міжнародної діяльності – 1 місце. В 2013 році група ФМ-01 стає кращою академічною групою університету (серед академічних груп ІІІ курсу за технічним напрямом підготовки).
 • Розпочинається підготовка бакалаврів за спеціальністю 132 “Матеріалознавство” та освітньою програмою (спеціалізацією) “Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання”.
 • 2018-2019 р.р. Розвиток міжнародних зв’язків силами молодих вчених, аспірантів і магістрантів кафедри фізики металів: якнайактивніше направлення молодих вчених, магістрантів і аспірантів на наукове стажування за кордоном, виконання запланованих в дисертаціях експериментів на дослідницькій базі зарубіжних університетів-партнерів. Магістранти і аспіранти кафедри фізики металів виборюють 24 гранти на наукові стажування в Бельгії, Німеччині, Чехії, Китаї, Франції, Польщі та Японії, призові місця на міжнародних олімпіадах з матеріалознавства. Як результат – у 2018 р. кафедра знову займає 1 місце з міжнародної діяльності серед усіх кафедр університету.
 • Така активна міжнародна співпраця сприяє вчасному виконанню запланованих дослідницьких експериментів і – відповідно – успішній підготовці до захисту дисертаційних робіт молодих вчених, аспірантів і магістрантів, а також виходу на спільні міжнародні проекти із вченими різних країн: 1) університетом м. Хуейчжоу, КНР (комп’ютерні розрахунки релаксаційних процесів в структурах «графен-метал.»); 2) Німецьким дослідницьким товариством DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) (розробка плівкових наноструктур для створення елементів пам’яті із надвисокою щільністю запису інформації – до 1 Тб/дюйм2); 3) всесвітньовідомим синхротронним центром SPring-8, Японія (структурні і фазові перетворення в надтонких металевих шарах).
 • 2019 р. І нарешті! Кафедра виборює грант НАТО на проведення міжнародної конференції “Spintronics Radar Detectors” в Афінах (Греція).

Проф. С. М. Волошко – багаторазовий переможець конкурсу «Викладач-дослідник НТУУ “КПІ”» – консультує в лабораторії електронної Оже-спектроскопії

КОНЦЕПЦІЯ  ДІЯЛЬНОСТІ базується на традиціях відомих європейських шкіл вищої професійної (технічної) освіти: Аахенського, Віденського, Магдебурзького технічних університетів, Паризької “Еколь Політехнік”, – в яких поєднуються глибока природничо-наукова та фундаментальна підготовка з загальноінженерними дисциплінами та прикладними науками, забезпечується отримання професійно-практичних навичок діяльності в промисловості та в науковій сфері. Таку освіту називають фізико-технічною, визнають за елітарну інженерну освіту.

Особливо глибокою традицією кафедри – відповідно до науково-педагогічної концепції засновника кафедри академіка В.Н. Гриднєва – є визнання визначальної ролі наукових досліджень для організації навчального процесу та для кадрового росту як студентів, так і викладачів кафедри. Наука є невід’ємною складовою навчального процесу, життєдіяльності кафедри.        

В розробці новітніх інформаційних технологій навчання та їх впровадженні в навчальний процес та наукову діяльність кафедра фізики металів займає провідні позиції в системі вищої технічної школи України. Оснащеність комп’ютерною технікою – одна з найвищих в університеті, діють два спеціалізованих комп’ютерних класи для студентів.

Це дозволяє нашим випускникам, поряд з традиційними для інженерів,

набути уміння і навички в:

 • обробці та аналізі результатів експериментальних досліджень за допомогою комп’ютерних методів;

 • роботі в комп’ютерних мережах;

 • комп’ютерному імітаційному моделюванні процесів в металах та проведенні комп’ютерних експериментів;

 • створенні і роботі з базами даних, у тому числі – із застосуванням Internet-технологій;

 • володінні основами менеджменту  та маркетингу міжнародного ринку в галузі матеріалознавства, конструкційних матеріалів та високих технологій.

Сьогодні організація наукової діяльності кафедри базується як на використанні дослідницької бази самої кафедри, споріднених інституцій НАН України та університетів – наших партнерів за кордоном, куди студенти і співробітники виїжджають для наукової роботи, так і на посиленні віртуальних лабораторій – міжнародних команд вчених за участі представників кафедри.

Студентки Н.Марченко та Г. Олешкевич приймають участь в роботі всесвітньо відомої літньої школи Токійського університету за темою “ScienceofMaterialsDesign”
 під керівництвом проф.Шуіші Івата – Президента CODATA(Міжнародного комітету по базах даних для науки та технологій).

ЯКІСТЬ ЗНАНЬ

За результатами контролю якості знань кафедра в окремі роки посідала 4 – 12 місця серед всіх кафедр університету, стабільно утримує позиції в першій двадцятці. Академічні групи кафедри фізики металів завжди були призерами смотрів-конкурсів академічних груп університету, серед   випускників кафедри щорічно 10-15 % отримують дипломи з відзнакою. Серед викладачів кафедри – заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники освіти України, багаторазові переможці конкурсу КПІ ім. Ігоря Сікорського в номінації «Викладач-дослідник».

Якість знань підтверджується на міжнародному ринку освітніх послуг: наші випускники працюють в Бразилії і Новій Зеландії, Німеччині і США, Болгарії і Кубі, Єгипті і Індії, Великій Британії і Канаді, Азербайджані.

        За роки діяльності кафедри підготовлено більше 1400 фахівців, з них з них 3 стали академіками НАН України, 1 – академіком РАН, 8 – член-кореспондентами НАН України, 74 – докторами та більше 250 кандидатами наук (у тому числі громадяни Болгарії, Куби, Єгипту, Індії). Це найвищі показники в Україні та колишніх країнах СНД.

        Ефективністьнауково-педагогічної діяльності кафедри фізики металів підтверджують десятки патентів на винаходи та наукових статей, опублікованих за участю студентів і аспірантів у авторитетних міжнародних журналах, доповіді на міжнародних наукових конференціях у Польщі, Бразилії, Німеччині тощо.

Про якість науково-дослідної роботи студентів та аспірантів свідчать багаточисельні перемоги на конкурсах студентських наукових робіт в Україні і за кордоном, захищені за кордоном кандидатські дисертації (Франція, Німеччина, Польща тощо).

ВИДАТНІ ВИПУСКНИКИ: академіки НАН України В.В..Немошкаленко – директор Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (1985-2002 р.р.); В.І..Трефілов – директор (1973-2001р.р.), С.О..Фірстов – заступник директора, Ю.В..Найдич – завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М..Францевича НАН України; академіки Російської академії наук В.І..Трефілов і О.М..Дихне; члени-кореспонденти НАН України Ю.В..Мільман, О.В..Курдюмов, В.Т..Черепін, С.П..Ошкадьоров, Ю.М..Коваль – керівники наукових колективів із світовим визнанням; в органах державної влади України, в керівництві підприємств і об’єднань різних форм власності працювали і працюють випускники кафедри Т.М. Кисельова (Голова Держстандарту України), Г.І. Пальшин (директор Центру післядипломної освіти ВАТ “Укртелеком” та Українського відділення Всесвітньої лабораторії), О.В. Зеленін (перший заступник гендиректора ДП “Українська авіаційна транспортна компанія” Міноборони України), І.О. Нікітіна (виконавчий директор Асоціації правників України), С.І. Сидоренко (начальник Головного управління науки Міносвіти України).

        Серед відомих в країні родин, які життєвий шлях дітей пов’язали із металофізикою, – родини керівника України в 60-80 роках В.В. Щербицького (навчався син Валерій), голови Ради міністрів УРСР О.П. Ляшка (навчався син Володимир), мера Києва В.О. Гусєва (навчався, захистив дисертацію син Ігор).

     Серед випускників кафедри, які досягли високих творчих успіхів, можуть бути також названі доктори наук: Альфінцев Г.О., Бабанли М.Б., Барабаш О.М., Белоус М.В., Бякова О.В., Волосевич П.Ю., Волошко С.М., Філатов О.В., Гаврилюк В.Г., Гуслієнко К., Даниленко В.М., Дихне О.М., Засімчук І.К., Засімчук О.Е., Зворикін, Іванченко В.Т., Кахорін В.В., Коваль Ю.М., Козлов В.М., Кононенко В.А., Кулієв А.М., Курзюмов О.В., Лоцко Д.В., Мазанко В.Ф., Макогон Ю.М., Мартинов В.Ю., Мелашенко І.С., Мешков Ю.Я., Михаленков В.С., Мільман Ю.В., Мінаков В.М., Мінакова Р.В., Могилатенко В.Г., Мойсєєв В., Морозовський О., Найдич Ю.В., Немошкаленко В.В., Нероденко М.М., Нероденко Н.М., Ошкадеров С.П., Павлов В.І., Павлова О.П., Пан В.М., Панарін В.Є., Петров Ю.М., Печковський Е.П., Поволоцький Є.Т., Подрезов Ю.М., Полищук І.Є., Прохоров В.Г., Радченко О.І., Расулов Ельшад, Рибак С.А., Сидоренко С.І., Сміян О.Д., Солонін Ю.М., Таханова О.О., Тахіров, Тихонов Л.В, Трефілов В.І., Фальченко В.М., Фірстов С.О., Хаєнко Б.В., Хижняк В.Г., Ченакін С.П., Черенін Ю.М., Чернега С.М., Чуїстов К.В., Шевеля В.В., Шматко О.А., Юрченко Ю.Ф., – керівники підрозділів Інститутів НАНУ, відомих в світі наукових лабораторій, організатори промисловості і бізнес-структур.

Видатні випускники кафедри металознавства, термічної обробки і фізики металів металургійного (інженерно-фізичного) факультету – всесвітньо відомі вчені, засновники науково-педагогічних шкіл в системі НАН України та в системі вищої професійної освіти України і Росії.

ТРЕФІЛОВ Віктор Іванович (1930-2002) Видатний вчений матеріалознавець, металофізик, академік АН СРСР, академік НАН України, лауреат Державної премії СРСР і Державної премії  України. Випускник КПІ (з відзнакою) 1952 року, випускник аспірантури по кафедрі термічної обробки та фізики металів.
НЕМОШКАЛЕНКО Володимир Володимирович (1933-2002) Видатний вчений в галузі спектроскопії твердого тіла та електронної структури речовин, академік НАН України. Директор Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України з 1989 по 2002 рік. Лауреат Державних премій СРСР, РРФСР, УРСР та України, премій ім. К.Д. Синельникова, ім. Н.П. Барабашова та ім. Г.В. Курдюмова НАН України. В 1956 році з відзнакою закінчив металургійний (інженерно-фізичний) факультет НТУУ “КПІ”.
НАЙДИЧ Юрій Володимирович (1929 р.н.) Видатний вчений, обраний академіком НАН України за визначні роботи в галузі матеріалознавства, паяння матеріалів, лауреат Державної премії УРСР. Випускник кафедри 1953 року.

СКОРОХОД Валерій Володимирович (1934-2017) Видатний вчений у галузі матеріалознавства та порошкової металургії, академік НАН України (1990), заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту проблем матеріало-знавства ім. І.М.Францевича НАН України. Закінчив КПІ з відзнакою в 1956 році.
ФІРСТОВ Сергій Олексійович (1940 р.н.) Видатний вчений в галузі сучасного матеріалознавства, міцності металів, академік НАН України, завідувач відділом фізики міцності та пластичності матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України.
ЧЕРЕПІН Валентин Тихонович (1930 р.н.) Видатний вчений в галузі фізичного матеріалознавства, фізики поверхонь, член-кореспондент НАН України. Завідувач відділом фізики металевих поверхонь Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, лауреат Державної премії УРСР.
МІЛЬМАН Юлій Вікторович (1930 р.н.) Видатний вчений в галузі фізики міцності матеріалів, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом фізики високоміцних та метастабільних сплавів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М . Францевича НАН України, лауреат Державної премії України, премії Ради Міністрів СРСР та премії ім. Є.О. Патона НАН України.
ОШКАДЬОРОВ Станіслав Петрович (1937-2017) видатний вчений в галузі фізики металів та матеріалознавства,  член-кореспондент НАН України, лауреат Державних премій СРСР та  УРСР, премії ім. К.Д. Синельникова НАН України.
КУРДЮМОВ Олександр В’ячеславович (1938 р.н.) Видатний вчений–матеріалознавець, член-кореспондент НАН України,  лауреат Державної премії СРСР та премії ім. Г.В. Курдюмова НАН України
КОВАЛЬ Юрій Миколайович (1939 р.н.) Видатний вчений в галузі фазових перетворень та розробки функціональних матеріалів з ефектом пам’яті форми, надпружності, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії УРСР, спільної премії АН СРСР та Польської академії наук, премії ім. Г.В. Курдюмова НАН України.
ДИХНЕ Олександр Михайлович (1933 – 2005) Академік Російської академії наук, в 1955 році закінчив Київський політехнічний інститут по кафедрі термічної обробки і фізики металів, Професор Московського фізико-технічного інституту, працював в галузі теоретичної фізики, фізики плазми, твердого тіла, взаємодії випромінювання з речовиною, у 1986 році удостоєний Державної премії СРСР.
СОЛОНІН Юрій Михайлович (1942 р.н.) Директор Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, академік НАН України.
БЕЛОУС Михайло В’ячеславович (1930 – 2008) Визнаний професіонал вищої професійної освіти, д.т.н., професор, заслужений професор НТУУ”КПІ”.
МЄШКОВ Юрій Якович (1931 р.н.)  Видатний вчений в галузі фізики міцності та руйнування, член-кореспондент НАН України, Премія НАН України ім. В.І. Трефілова (2004 р.), Премія Президентів НАН України, НАН Бєларусії та АН Молдови (2002 р.), Премія імені академіка К.Ф. Стародубова Міжнародної інженерної академії (2000 р.), медаль імені академіка Б.Г. Лазарева (ННЦ ХФТИ), золота медаль НАН України “За наукові досягнення” (2007 р.), Державна премія УРСР в галузі науки та техніки (1974 р.), Державна премія СРСР (1986 р.).
СИДОРЕНКО Сергій Іванович (1947 р.н.) Відомий вчений в галузі фізичного матеріалознавства, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фізики металів НТУУ «КПІ», проректор з науково-педагогічної роботи. Випускник аспірантури КПІ по кафедрі металознавства, термічної обробки і фізики металів (1974 рік)
БІЛОЦЬКИЙ Олексій Васильович (1925 –  2015) Учень В.Н. Гриднєва, працює на кафедрі з 1952 року. Перший завідувач новоствореної в 1975 році кафедри фізики металів, д.т.н., професор, заслужений професор НТУУ”КПІ”, заслужений працівник освіти України. Лауреат премії ім. Д.К.Чернова.


З 2006 року започатковано цикл лекцій видатних вчених НАНУ України
 «Наукова спадщина академіка В.Н. Гриднєва та проблеми фізики металів».
Перші лекції циклу прочитали директор ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАНУ акад. О.М. Івасишин та член-кор. НАН України, завідувач відділу ІПМ ім. І.М. Францевича НАНУ Ю.В.
 Мільман.

Талановитий випускник кафедри фізики металів 1967 року  Ю.М. Макогон “наукове загартування” отримав в Інституті металофізики, у відділі учня академіка Г.В. Курдюмова – проф. Л.І. Лисака. В 1976 році к.ф.-м.н. Ю.М. Макогон, будучи вже сформованим науковцем, перейшов на роботу на кафедру фізики металів. Але всі ці роки наукові зв’язки з ІМФ залишалися невід’ємною складовою діяльності Юрія Миколайовича. Зараз Ю.М. Макогон – д.т.н., професор кафедри фізики металів.

1972 рік. Інститут металофізики. Рентгеноструктурний відділ.
Проф. Л.І. Лисак, аспіранти В.Є. Данильченко, А.І. Устинов, Ю.М. Макогон та академік АН СРСР Г.В. Курдюмов.

Студентка-відмінниця, під час навчання – лауреат золотої медалі НАН України за кращу науково-дослідну роботу серед студентів, стипендіат Кабінету Міністрів України, шестиразовий лауреат рейтингу КПІ ім. Ігоря Сікорського в номінації “Викладач-дослідник”, у 2011 р. – в номінації «Лідер з наукових досягнень студентів»., автор 350 наукових праць та 11 монографій.

Опублікувала більше 50 статей у наукових журналах з високим імпакт-фактором: J. Alloys and Compounds, Materials Science & Engineering А, Surface and Coatings Technology, Vacuum, Applied Surface Science,  тощо.

Здійснила наукове керівництво 10-ма проектами МОН України та 4-ма проектами Державного фонду фундаментальних досліджень України. Керувала і брала участь в спільних проектах із Францією, США (за програмами CRDF та УНТЦ), Королівством Швеція, Японією, КНР.

Під керівництвом проф. С.М. Волошко та за її безпосередньої участі підготовлено більше 50 дипломних робіт. Серед досягнень студентів – дві перші премії конкурсу «На здобуття премій НАН України для студентів вищих навчальних закладів за кращу наукову роботу», три перші премії Міжнародної студентської олімпіади магістерських дисертацій в області матеріалознавства країн СНД, індивідуальні гранти міжнародних програм: Erasmus Mundus, VISBY, Visegrad Scholarship, European Synchrotron Radiation Facility, Institut Laue-Langevin.

Чудовий методист і організатор, професор С.М.  Волошко стала наймолодшим доктором фізико-математичних наук в НТУУ “КПІ”, опорою кафедри у багатьох прогресивних справах, що визначають розвиток кафедри.