Контакти

Міжнародні тематики


Закордонні відрядження викладачів, аспірантів, докторантів, науковців, студентів за міжнародними тематиками:

2020

 1. Структурно-фазові перетворення в поверхневих шарах перехідних металів при низько- та високоенергетичному впливах. Науковий керівник – проф. С.І. Сидоренко.
 2. Spintronic Radar Detectors. Supervisor – Prof., Sc.D. S.I. Sidorenko / Науковий керівник – проф. С.І. Сидоренко.
 3. Встановлення закономірностей термічно індукованого формування фазового складу, структури та магнітних властивостей нанорозмірних плівкових композицій на основі FePt і FePd при відпалі у водні для підвищення щільності магнітного запису. Науковий керівник – проф., д.т.н. Макогон Ю.М.
 4. Формування скірміонів в нанорозмірних силіцидних плівках перехідних металів. Науковий керівник – проф., д.т.н. Макогон Ю.М.
 5. Наукові основи механохімічного УЗУО-синтезу зносостійких покриттів конструкційних сплавів авіаційної техніки для підвищення військової спроможності. Науковий керівник – проф.  С.М. Волошко.
 6. Холодна гомогенізація шаруватих тонких плівок на основі Fe/Pt, індукована дифузійними процесами. Науковий керівник – доц., к.т.н. І.А. Владимирський.
 7. Chiral magnetic interactions in asymmetrically sandwiched thin films of binary alloys. Supervisor – As.Prof., Ph.D. I.A. Vladimirsky / Науковий керівник – доц., к.т.н. І.А. Владимирський.
 8. Створення нових функціональних матеріалів з пам’яттю форми. Науковий керівник – доц., к.т.н. Демченко Л.Д.
 9. Створення нових функціональних нанокомпозитів на основі залізонікелевих та мідних сплавів. Науковий керівник – доц., к.т.н. Демченко Л.Д.

2017-2019

 1. Відрядження до університету м.Аугсбург, на кафедру експериментальної фізики-4, Університет м. Аугсбург, Німеччина, проф.. Макогона Ю.М. для виконання сумісного проекту за темою «Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt для надвеликої щільності запису і збереження інформації» і керівництва магістерськими роботами за грантом  ДААД 2017/2018) ім. Леонарда Ейлера ID: 57376579  з 03.04. по 11.04. 2018р.;
 2. Відрядження до Університету м. Аугсбург, Німеччина, на кафедру експериментальної фізики – 4 для виконання аспірантської роботи за грантом  ДААД 2017/2018)   ім. Леонарда Ейлера ID: 57376579   з 03.04. по 01.05. 2018р. аспіранта Шаміса М.Н. ;
 3. Відрядження до Університету м. Аугсбург, Німеччина, на кафедру експериментальної фізики -4 для виконання магистерської роботи за грантом  ДААД 2017/2018)   ім. Леонарда Ейлера ID: 57376579   з 03.04. по 01.05. 2018р. студента 6 курсу гр. ФМ-71м Макушко П.В. ;
 4. Відрядження до Університету м. Аугсбург, Німеччина, на кафедру експериментальної фізики -4 асистента кафедри фізики металів,  с.н.с. Владимирського І.А. з метою стажування (http://www.physik.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/exp4/) під керівництвом проф. М. Альбрехта у відповідності до програми виконання спільного українсько-німецького проекту «Холодна гомогенізація тонких плівок Fe/Pt, індукована дифузійними процесами» (травень 2018 р.).
 5. Відрядження асистента кафедри фізики металів, к.т.н. Бурмака А.П. з метою участі в міжнародній конференції 14th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures (ACSIN-14) & 26th International Colloquium on Scanning Probe Microscopy (ICSPM26), яка проходила в м. Сендай (Японія) з 20 по 25 жовтня 2018 року
 6.  Відрядження асистента кафедри фізики металів, к.т.н. Бурмака А.П. з 25 жовтня по 2 листопада по запрошенню Інституту фізико-хімічних досліджень «Рікен» відвідати центр синхротронного випромінювання SPring-8 (Японія);
 7. Відрядження у синхротронний центр SPring-8 Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN (Японія), проведення робіт за спільним проектом «Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій при термічній та низькоенергетичній іонній обробці» з 16.04.2018-01.07.2018, асп. І.О. Круглов;
 8. Відрядження у синхротронний центр SPring-8 Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN (Японія), проведення робіт за спільним проектом «Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій при термічній та низькоенергетичній іонній обробці» з 10.10.2018-28.12.2018, асп. І.О. Круглов;
 9. Відрядження асистента кафедри фізики металів І.О. Круглова з метою участі в міжнародній конференції 14th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures (ACSIN-14) & 26th International Colloquium on Scanning Probe Microscopy (ICSPM26), яка проходила в м. Сендай (Японія) з 20 по 25 жовтня 2018 року
 10. За грантом Міністерства освіти та науки Франції аспіранта Г.І. Волкової на включене навчання в аспірантурі Університета “CentraleSupelec”, м. Chatenay-Malabry, Франція, за темою “Потенціал використання нанооб¢єктів на основі сегнетоелектричних оксидів у фотовольтаїці та фотокаталізі” з 01.10.2015 по 01.10.2018 р.;
 11. За контрактом на проведення наукових досліджень в рамках проекту за темою «Longer lifetime and higher efficiency of CZTS thin-film solar cells» в Університеті м. Осло, Королівство Норвегія, центр матеріалознавства та нанотехнологій з метою написання розділів докторської дисертації асистента Замулко С.О. за запрошенням проф. Класа Перссона  (листопад 2015 р. – травень 2018 р.);
 12. Відрядження за грантом на включене навчання в магістратурі в Технічному Університеті м. Брно, факультеті машинобудівної інженерії, кафедрі інженерії матеріалів, Чеська Республіки магістра 5 курсу Небоги Оксани жовтень 2017-2018 рр
 13. Відрядження за грантом на включене навчання в магістратурі в Технічному Університеті м. Брно, факультеті машинобудівної інженерії, кафедрі інженерії матеріалів, Чеська Республіки магістра 5 курсу Матяш Дмитра жовтень 2017-2018 рр
 14. Відрядження за грантом на включене навчання в University of Sheffield, Material Science and Engineering Faculty, Великобританії студентки 3 курсу Радової Марії 2018 -2019 н.р
 15. Відрядження за грантом на включене навчання в магістратурі до Університету м. Аугсбург, Німеччина, на кафедру експериментальної фізики -4 магістра Макеева Євгена 2018-2019 н.р.