Контакти

Макогон Юрій Миколайович


Ім’я: Макогон Юрій Миколайович  Сторінка викладача

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Посада: професор, провідний науковий співробітник

Звання: професор

Ступінь: доктор технічних наук, спеціальність 01.04.07 – “фізика твердого тіла”. Тема: “Формування фазового складу, структури та властивостей тонких плівок силіцидів перехідних металів на кремнії”.

Дисципліни:

Плівкові гетероструктури для комп’ютерної техніки

– Тонкоплівкове матеріалознавство

– Фізика поверхні, границь розділу та тонких плівок

– Спеціальні фізичні методи дослідження низькорозмірних структур

– Основи презентування наукових результатів

E-mail: y.makogon@kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-97-74


Нагороди:


Методичні вказівки:


Список публікацій:

Монографії:


Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

  • Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Г. Беддіс, М. Даніель, Т.І. Вербицька, С.Є. Богданов, Р.А. Шкарбань. Формування фазового складу та структури в нанорозмірних плівках на основі антимоніда CoSb3 – функціональних елементах термоелектрики. Металлофизика и новейшие технологии. – 2011. – т.33, №2. – С.195-202. (Q3)

  • Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Т.И. Вербицкая, Г. Беддис, Д. Беке, Ч. Аттила. Процессы фазообразования и термическая стойкость NiSi в пленочной композиции Ni(30 нм)/Pt(2; 6 нм)/Siэп.(50 нм)/Si(001). Металлофизика и новейшие технологии. – 2011. – т.33, № 10. (Q3)

Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

  • Макогон Ю.М. Фазовий склад, структура та механічні напруження в нанорозмірних кристалічних плівкових матеріалах на основі скутерудиту CoSb– функціональних елементів термоелектрики / Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко, Р.А. Шкарбань // «Металознавство та обробка металів». – 2016. – т. 77. – № 1. – С. 39 – 43.  
  • Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, С.І. Вінар. Феромагнітний резонанс в нанорозмірних плівках Fe-Pt. Наукові Вісті НТУУ “КПІ” № , 2012.
  • Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський. Вплив температури відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001). Наукові Вісті НТУУ “КПІ” 2012.
  • Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька. Вплив температури відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівки Fe51Pt49 на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(100). Наукові Вісті НТУУ”КПІ” 2011, № 6.
  • Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко. Вплив умов відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірних плівок Fe51Pt49 на планарних підкладках SiO2(100 нм)/Si(100). Наукові Вісті НТУУ”КПІ” 2011, № 5.
  • Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Т.І. Вербицька, Г. Беддис, Д. Макаров. Фазові перетворення і фізичні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50 (30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001). Наукові Вісті НТУУ”КПІ” № 6, 2010.
  • Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Г. Беддіс, М. Даніель, Т.І. Вербицька, С.Є. Богданов, Р.А. Шкарбань. Формування фазового складу та структури в нанорозмірних плівках на основі антимоніда CoSb3 – функціональних елементах термоелектрики. Наукові Вісті НТУУ”КПІ” № 5, 2010.

Патенти: