Контакти

Вибіркові освітні компоненти


Міжкафедральний каталог вибіркових дисциплін для студентів, які навчаються за ОПП бакалавр

Список вибіркових дисциплін та їх описи для студентів які навчаються за освітньою програмою

“Металофізичні процеси та їх ком’ютерне моделювання” на 2021-2022 н.р.

група ФМ-91

Бакалаври 3 курс, 5 семестр,

Ф-каталог
Освітній компонент 2
Освітній компонент 3
Освітній компонент 4
Теорія будови рідких, аморфних та кристалічних матеріалів
Структура і фізичні властивості твердого тіла
Основи отримання порошкових та композиційних матеріалів
Фундаментальні основи промислових технологій
Технології поверхневої обробки

Бакалаври 3 курс, 6 семестр

Ф-каталог
Освітній компонент 5
Освітній компонент 6
Технологія виробництв та обробки матеріалів
Металургія чорних і кольорових металів
Методи дослідження конденсованих середовищ
Вакуумні системи для матеріалознавства

група ФМ-81

Бакалаври 4 курс, 7 семестр,

Ф-каталог
Н/Д з інформаційних
технологій в
матеріалознавстві 1
Основи моделювання матеріалів
Моделювання дефектів в кристалах

Бакалаври 4 курс, 8 семестр


Ф-каталог
Н/Д з інформаційних
технологій в
матеріалознавстві 2
Н/Д з принципів
працевлаштування
Прикладне програмне забезпечення
Матеріалознавчі бази даних
Чинники професійного працевлаштування
Трансферні технології

Ф-каталог
Н/Д з нанотехнологій
Основи нанотехнологій
Наноструктурні матеріали та технології їх отримання

Аспіранти

Епітаксійні гетероструктури

Аномальне масоперенесення