Контакти

Вступ на 1-й курс (за сертифікатами ЗНО)


Алгоритм вступу до

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

на спеціальність 132 «Матеріалознавство»

на освітню програму “Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання”

на основі повної загальної середньої освіти 

1. ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ:

1.1 З 1 по 22 серпня Тобі необхідно створити власний електронний кабінет на сторінці https://ez.osvitavsim.org.ua/ та вказати таку інформацію:

 • Адреса електронної пошти – вона буде логіном для входу в кабінет (важливо: використовуйте пошту, до маєте доступ та яка не заборонена на території України)
 • Пароль та підтвердження паролю – не менше 6 символів (обов’язково запам’ятайте пароль)
 • Дані сертифікату ЗНО: номер (7 цифр), пін-код (4 цифри) та рік отримання
 • Дані атестата про повну загальну середню освіту: серія (2 літери), номер (8 цифр), середній бал.

1.2 Обираємо ВНЗ: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

1.3 Обираємо освітньо-кваліфікаційний рівень: “бакалавр”

1.4 Обираємо спеціальність: “132 Матеріалознавство”

1.5 ВАЖЛИВО:

Якщо Ви прийняли рішення вступати на нашу кафедру, то при подачі оригіналів документів в приймальній комісії треба написати, що вступаєте на освітню програму “Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання”.

Детальна інструкція з реєстрації кабінету доступна за цим посиланням, а також можна переглянути відео-інструкцію за наступним посиланням https://youtu.be/L1Rjqx8TjPI.

2. Згідно Правил прийому КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році, для участі в конкурсі за спеціальністю “Матеріалознавство” (освітня програма “Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання”) у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти вступника повинні бути такі предмети і бали:

 • Українська мова та література (вага предмета сертифікату ЗНО – 0.2).
 • Математика (профільний предмет, вага предмета сертифікату ЗНО – 0.5).
 • Фізика або  Іноземна мова (профільний предмет, вага предмета сертифікату ЗНО – 0.25).
 • Вага атестату – 0.
 • Вага балу за закінчення підготовчих курсів ЗВО – 0.05.
 • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі не нижче 125.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (освітні програми), які передбачені в Додатку 2 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка – додаток 2 правил прийому); 1,00 – в інших випадках.

3. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, результати якої приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019 та 2020 років.

4. 26 серпня в своєму електронному кабінеті ти побачиш по якій з поданих заяв Ти отримуєш рекомендацію до зарахування. З 26 по 31 серпня  тобі необхідно зателефонувати на один з номерів:

(068)-489-09-49

(066)-489-09-49

(093)-489-09-49

і ми допоможемо Тобі подати всі необхідні документи до приймальної комісії університету на освітню програму “Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання”.

6. Перелік документів необхідний для зарахування до КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі повної загальної середньої освіти:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу та копію витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі подання паспорту у вигляді ID картки), передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту або єдиного фахового вступного випробування (у визначених Умовами прийому випадках);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання)

7.     Якщо Ви прийняли рішення вступати на нашу кафедру, то при подачі оригіналів документів в приймальній комісії треба написати, що вступаєте на освітню програму “Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання”.

Основні дати вступної кампанії для 1 курсу:

(у звязку з карантином дати можуть бути змінені)

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів: https://pk.kpi.ua/schedule/