Контакти

Навчальні посібники та підручники


2023 рік

 1. Aerospace Materials Science. Laboratory practicum [Electronic resource] : study aid for bachelor’s applicants on the specialty 134 Aviation and Aerospace Technologies / Yu. Yavorskyi, O. Dudka, O. Solovar ; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic text data (1 file: 8.83 MB ). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023. – 106 p.
 2. Виконання магістерської дисертації за науковим спрямуванням. Вимоги до підготовки та захисту [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою “Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві” І.А. Владимирський, С.М. Волошко, С.І. Конорев, Н.А. Шаповалова Н. А // Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 62 с.
 3. Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів : підручник / В. В. Холявко, І. А. Владимирський. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка, 2023. – 272 с.

2022 рік

 1. Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції: практикум / Укладачі: Ю.В. Яворський, М.В. Карпець. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 3 від 01.12.2022 р.). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с.
 2. Сидоренко С.І., Волошко С.М. Термодинаміка та кінетика дифузії : практикум [текст] : навч. посіб. для студ. спеціальності 132 «Матеріалознавство», освітньої програми «Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : С. І. Сидоренко, С. М. Волошко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 110 с.

2021 рік

 1. М.В. Карпець Сучасні експериментальні методи аналізу низькорозмірних структур: лабораторний практикум (частина 2) : навч. посіб. для студ. Спеціальності 132 «Матеріалознавство», освітньої програми «Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: М.В. Карпець, С.І. Сидоренко, А.П. Бурмак. ‒ Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 113 с. 
 2. Волошко С.М. Сучасні експериментальні методи аналізу низькорозмірних структур: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою “Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання” спеціальності 132 “Матеріалознавство” / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. : Волошко С.М., Крутько О.А., Франчік Н.В., А.П. Бурмак – Київ: Видав-во  КПІ ім. Ігоря Сікорського,  2021. – 97 с.
 3. Фізика конденсованого стану для матеріалознавців: підручник / Я. В. Зауличний, Ю. В. Яворський; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 488 с.

2020 рік

 1. Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах: підручник для студ. спеціальності «Матеріалознавство», освітньої програми «Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання» / С. І. Сидоренко, С. М. Волошко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 228 с.

2019 рік

 1. С.М. Волошко Сучасні експериментальні методи аналізу низькорозмірних структур: лабораторний практикум (частина 1) : навч. посіб. для студ. спеціальності 132 «Матеріалознавство», освітньої програми «Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С.М. Волошко, О.А. Крутько, Н. В. Франчік. ‒ Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 80 с.
 2. Холявко В.В. Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів. Лабораторний практикум. / В.В. Холявко, І.А. Владимирський. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 114 с.

2017 рік

 1. Горизонт 2020: як написати конкурентоспроможну проектну заявку: інформаційні матеріали / Укладачі: С.М. Шукаєв, Л.І. Русіна, О.К. Сулема, І.А. Владимирський, Є.А. Огородник – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 103 с.
 2. Програма науково-дослідної практики для студентів усіх форм навчання другого рівня вищої освіти ступеню «магістр» за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» спеціалізації «Металознавство та моделювання процесів термічної обробки» / Укладачі: Ю.В. Яворський, М.М. Бобіна. Я.В. Зауличний К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 20 с.
 3. Програма переддипломної практики ОКР спеціаліст для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» спеціалізації «Металознавство та моделювання процесів термічної обробки» / Укладачі: Ю.В. Яворський, М.М. Бобіна, Я.В. Зауличний К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 44 с.
 4. Програма переддипломної практики для студентів студентів першого рівня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» спеціалізації «Металознавство та моделювання процесів термічної обробки» / Укладачі: Ю.В. Яворський, М.М. Бобіна, Я.В. Зауличний. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 42 с.

2016 рік

 1. Холявко В.В. Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів / В.В. Холявко, І.А. Владимирський, О.О. Жабинська. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 156 с.
 2. Холявко В.В. Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт  / Укладачі: В.В. Холявко, І.А. Владимирський, О.О. Жабинська. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 100 с.

2015 рік

 1. Правові, фінансові та управлінські аспекти участі в проектах Програми «Горизонт 2020» : інформаційні матеріали / Укладачі: С.І. Сидоренко, С.М. Шукаєв, М.О. Зеленська, Ю.В. Лашина, А.І. Олешкевич, А.О. Романко, І.А. Владимирський. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 52 с.
 2. Сучасні експериментальні методики фізичного матеріалознавства: Лабораторний практикум / Укладачі: В.В. Холявко, В.М. Надутов, Ю.М. Макогон, О.В. Філатов. – К.: НТУУ «КПІ», 2015.- 200 с.

2014 рік

 1. Рекомендації з підготовки проектних пропозицій за програмою «Горизонт 2020» : методичні вказівки / Уклад.: С.І. Сидоренко, С.М. Шукаєв, М.О. Зеленська, А.І. Олешкевич, А.О. Романко, І.А. Владимирський. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 40 с.  
 2. Інформаційні та комунікаційні технології у науковій діяльності матеріалознавця: Навч. посіб. / Укладачі: C.І. Сидоренко, С.М. Волошко, С.І. Конорев, Г.Д. Холмська, С.О. Замулко, Ю.В. Нестеренко. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.- 54 с.
 3. Сидоренко С.І. Зерногранична дифузія в нанокристалічних матеріалах з ієрархічною структурою: Навчальний посібник / Укладачі: С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, С.В. Дивинський. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 96 с.
 4. Сидоренко С.І. Матеріалознавчі основи ортопедичної стоматології: Навч. посіб. / Укладачі: С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.А. Тинькова. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 89 с.

2013 рік

 1. Методичні рекомендації до використання віртуального освітнього простору на базі локальної комп‘ютерної мережі для професійної підготовки матеріалознавців: методичні вказівки / Укладачі: Г.Д. Холмська. – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 34 с.
 2. Навчальний посібник С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, С.І. Конорев, Г.Д. Холмська, С.О. Замулко, Ю.В. Нестеренко. «Інформаційні та комунікаційні технології у науковій діяльності матеріалознавця», 2013 з грифом НТУУ «КПІ».
 3. Волошко С.М. Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму з дисципліни «Комп’ютерне моделювання процесів тепло- та масопереносу в металах та сплавах: методичні вказівки / Укладачі: С.М. Волошко, А.П. Бурмак. – К.: НТУУ «КПІ» 2013. – 54 с.

2011 рік

 1. Електронний підручник С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, С.О. Замулко, Г.Д. Холмська. «Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах», 2011. – 250 с.

2008 рік

 1. Аномальне масоперенесення. Закономірності та механізми: Навчальний посібник / Укладачі: C.І. Сидоренко, О.В. Філатов, С.М. Волошко. – К.: НТУУ «КПІ», 2008.- 67 с.