Контакти

Підручники, посібники


2019 рік

 1. Холявко В.В. Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів. Лабораторний практикум. / В.В. Холявко, І.А. Владимирський. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 114 с.

2017 рік

 1. Горизонт 2020: як написати конкурентоспроможну проектну заявку: інформаційні матеріали / Укладачі: С.М. Шукаєв, Л.І. Русіна, О.К. Сулема, І.А. Владимирський, Є.А. Огородник – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 103 с.

2016 рік

 1. Холявко В.В. Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів / В.В. Холявко, І.А. Владимирський, О.О. Жабинська. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 156 с.
 2. Холявко В.В. Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт  / Укладачі: В.В. Холявко, І.А. Владимирський, О.О. Жабинська. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 100 с.
 3. Сидоренко С.І. Термодинаміка та кінетика дифузії: Навчальний посіб./ Укладачі: С.І. Сидоренко, С.М. Волошко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016.–99 с.

2015 рік

 1. Правові, фінансові та управлінські аспекти участі в проектах Програми «Горизонт 2020» : інформаційні матеріали / Укладачі: С.І. Сидоренко, С.М. Шукаєв, М.О. Зеленська, Ю.В. Лашина, А.І. Олешкевич, А.О. Романко, І.А. Владимирський. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 52 с.
 2. Сучасні експериментальні методики фізичного матеріалознавства: Лабораторний практикум / Укладачі: В.В. Холявко, В.М. Надутов, Ю.М. Макогон, О.В. Філатов. – К.: НТУУ «КПІ», 2015.- 200 с.

2014 рік

 1. Рекомендації з підготовки проектних пропозицій за програмою «Горизонт 2020» : методичні вказівки / Уклад.: С.І. Сидоренко, С.М. Шукаєв, М.О. Зеленська, А.І. Олешкевич, А.О. Романко, І.А. Владимирський. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 40 с.  
 2. Інформаційні та комунікаційні технології у науковій діяльності матеріалознавця: Навч. посіб. / Укладачі: C.І. Сидоренко, С.М. Волошко, С.І. Конорев, Г.Д. Холмська, С.О. Замулко, Ю.В. Нестеренко. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.- 54 с.
 3. Сидоренко С.І. Зерногранична дифузія в нанокристалічних матеріалах з ієрархічною структурою: Навчальний посібник / Укладачі: С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, С.В. Дивинський. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 96 с.
 4. Сидоренко С.І. Матеріалознавчі основи ортопедичної стоматології: Навч. посіб. / Укладачі: С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.А. Тинькова. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 89 с.

2013 рік

 1. Методичні рекомендації до використання віртуального освітнього простору на базі локальної комп‘ютерної мережі для професійної підготовки матеріалознавців: методичні вказівки / Укладачі: Г.Д. Холмська. – К.: НТУУ „КПІ”, 2013. – 34 с.
 2. Навчальний посібник С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, С.І. Конорев, Г.Д. Холмська, С.О. Замулко, Ю.В. Нестеренко. «Інформаційні та комунікаційні технології у науковій діяльності матеріалознавця», 2013 з грифом НТУУ «КПІ».
 3. Волошко С.М. Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму з дисципліни «Комп’ютерне моделювання процесів тепло- та масопереносу в металах та сплавах: методичні вказівки / Укладачі: С.М. Волошко, А.П. Бурмак. – К.: НТУУ «КПІ» 2013. – 54 с.

2011 рік

 1. Електронний підручник С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, С.О. Замулко, Г.Д. Холмська. «Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах», 2011. – 250 с.

2008 рік

 1. Аномальне масоперенесення. Закономірності та механізми: Навчальний посібник / Укладачі: C.І. Сидоренко, О.В. Філатов, С.М. Волошко. – К.: НТУУ «КПІ», 2008.- 67 с.