Контакти

Статті у вітчизняних фахових виданнях


2021 рік

 1. Васильєв М.О. Вплив високочастотної ударної обробки на механічні властивості та фрактографію поверхні розриву аморфної стрічки / М.О. Васильєв, В.М. Шиванюк, Б.М. Мордюк, І.В. Загорулько, С.М. Волошко // Металофізика і новітні технології. – 2021. – т.43. – №.5. – С. 655–671.
 2. Владимирський І.А. Термічно-індуковані фазові перетворення і магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій Pt/Fe і Pt/Au/Fe / І.А. Владимирський, Я.Д. Мамчур, А.П. Бурмак, С.М. Волошко // Металофізика і новітні технології. – 2021. – т.43. – №.5. – С. 593–611.
 3. Hafarov A.E. Nanoscale Materials for State-of-the-Art Magnetic Memory Technologies / A.E. Hafarov, S.M. Voloshko, A. Kaidatzis, and I.A. Vladymyrskyi // Progress in Physics of Metals.  – 2021. – №2. – P. – 175-203.
 4. Шаміс М.Н. Формування фазового складу і магнетні властивості у надтонких плівках FePd–Au під час відпалів у вакуумі та водні / М.Н. Шаміс, П.В. Макушко, І.Д. Бєсєдін, Я.О. Бeрезняк, К.О. Грайворонська, Т.І. Вербицька, Ю.М. Макогон // Металофізика і новітні технології. – 2021. – т.43. – №4. – С. 505-517.
 5. Бабанли М.Б. Нові потрійні функціональні стопи титану / М.Б. Бабанли, В.C. Гусейнов, C.C. Гусейнов, А.О. Перекос, Л.Д. Демченко, А.М. Тітенко // Металофізика і новітні технології. – 2021. – т.43. – №3. – С. 367-381.
 6. Круглов І.О. Структурні дефекти у багатошаровій наносистемі Ni/Cu/Cr/Si, індуковані термічним та йонним впливами / І.О. Круглов, Л.М. Капітанчук, Т. Ішикава, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко // Металофізика і новітні технології. – 2021. – т.43. – №2. – С. 183-208.

2020 рік

 1. Васильєв М.О. Структурно-фазові перетворення у поверхневих шарах стопів на основі кобальту з карбідом титану після ультразвукового ударного оброблення / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, Т.С. Черепова, С.М. Волошко, А.П. Бурмак, В.В. Могилко, М.М. Ворон // Металофізика і новітні технології. – 2020. – т.42. – №10. – С. 1401-1417.
 2. Pryadko T.V. Complex Approach to Protecting Titanium Constructions from Hydrogen Embrittlement / T.V. Pryadko, V.A. Dekhtyarenko, V.I. Bondarchuk, M.A. Vasilyev, and S.M. Voloshko // Metallophysics and Advanced Technologies. – 2020. – т.42. – №10. – p. 1419-1429.
 3. Бурмак А.П. Синтез композитних шарів на латуні ЛС59-1 ультразвуковою ударною обробкою / А.П. Бурмак, Б.М. Мордюк, С.М. Волошко, В.І. Закієв, В.В. Могилко // Металофізика і новітні технології. – 2020. – т.42. – №9. – С. 1245-1264.
 4. Vasylyev M.O. Nanocrystallization of amorphous Fe-based alloys under severe plastic deformation / M.O. Vasylyev, V.K. Nosenko, I.V. Zagorulko, S.M. Voloshko // Progress in Physics of Metals.  – 2020. – №21. – P. – 319-344. 
 5. Filatov O. Influence of Glide Dislocation Motion on Self-Diffusion in b.c.c. Fe. A Molecular Dynamics Study / O. Filatov, O. Soldatenko // Metallophysics and Advanced Technologies. – 2020. – 42. – №1. – p. 1-9.
 6. Мордюк Б.М. Модифікація поверхні стопу АМг6 електроіскровим леґуванням Cu та ультразвуковою ударною обробкою для підвищення корозійної стійкості / Б.М. Мордюк, С.М. Волошко, А.П. Бурмак, Д.С. Малахов // Металофізика і новітні технології. – 2020. – т.42. – №7. – С. 997-1013.
 7. Васильєв М.О. Ефекти пасивації поверхні аморфних композицій на основі Fe внаслідок бомбардування йонами Ar+ низьких енергій / М.О. Васильєв, С.І. Сидоренко, Т.І. Братусь, С.І. Конорев // Металофізика і новітні технології. – 2020. – т.42. – №7. – С. 963-976.
 8. Васильєв М.О. Особливості структурно-фазового стану поверхневих шарів латуні ЛС59-1 після високочастотного ударного оброблення в різних середовищах / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.М. Волошко, А.П. Бурмак, Н.В. Франчік, Д.В. Пефті // Металофізика і новітні технології. – 2020. – т.42. – №6. – С. 781-796.
 9. Васильєв М.О. Адсорбційна здатність поверхні металевих тонких плівок після бомбардування йонами Ar+ низьких енергій / М.О. Васильєв, С.І. Сидоренко, І.О. Круглов, Д.І. Трубчанінова // Металофізика і новітні технології. – 2020. – т.42. – №5. – С. 621-630.
 10. Конорев С.І. Структурна трансформація поверхневих шарів Fe, індукована наявністю графену / С.І. Конорев, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, В. Гонг // Металофізика і новітні технології. – 2020. – т.42. – №5. – С. 669-694.
 11. Тітенко А.М. Деформаційна поведінка стопів Cu–Al–Mn під впливом температури та механічних напружень / А.М. Тітенко, Л.Д. Демченко, А.О. Перекос, М.Б. Бабанли, О.Ю. Герасимов, Я.В. Коренівська // Металофізика і новітні технології. – 2020. – т.42. – №4. – С. 531-540.
 12. Васильєв М.О. Модифікація поверхневих шарів латуні ЛС59-1 за умов високочастотної ударної деформації на повітрі та в інертному середовищі арґону / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.М. Волошко, В.І. Закієв, А.П. Бурмак, Д.В. Пефті // Металофізика і новітні технології. – 2020. – т.42. – №3. – С. 381-400.
 13. Васильев М.А. Антибактериальная обработка титана ионами Ar+ / М.А. Васильев, С.И. Сидоренко, С.М. Волошко, В.С. Филатова, П.А. Гурин // Металлофизика и новейшие технологии. – 2020. – т.42. – №2. – С. 215-236.

 2019 рік

 1. Vasylyev M.A. Surface composition of the Co-Cr based alloys after different lab denture treatments using auger electron spectroscopy / M.A. Vasylyev, S.M. Voloshko, P. Gurin // Scientific Journal «ScienceRise». – 2019. – 54, №1. – Р. 32-36.
 2. Подрезов Ю.М. Вплив умов ізотермічного гартування на псевдопружну поведінку бейнітного чавуну / Ю.М. Подрезов, П.М. Романко, В.В. Холявко, Н.М. Марченко // World Science. – 2019. – № 41(1). – С. 15 – 23.
 3. Балахонова Н.О. Порівняння якості роботи фільтрів для зменшення шумів зображень тепловізійного каналу оглядових оптико-електронних пристроїв / Н.О. Балахонова В.І. Микитенко, Р.Ю. Пашков // Наукові вісті  НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Серія приладобудування. – 2019. – № 57(1). – С. 88 – 100.
 4. Лобачова Г.Г. Вплив концентрації графіту у міжелектродному середовищі на основі гліцерину на структуру та властивості поверхневого шару заліза в процесі електроіскрового легування Fe-анодом / Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко // Проблеми тертя та зношування. – 2019. – № 4(85). – С. 104 – 109.
 5. Лобачова Г.Г. Структура та властивості Cr-, Zr-, Ti-електроіскрових покриттів на залізі / Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко // Металознавство та обробка металів.– 2019. – № 1.  – С. 26 – 28.
 6. Васильєв М.О. Зміцнення поверхневих шарів латуні ЛС59-1 за умов витримки та високочастотної ударної деформації у рідкому азоті / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.М. Волошко, В.І. Закієв, А.П. Бурмак, Д.В. Пефті // Металофізика і новітні технології. – 2019. – т.41. – №11. – С. 1499-1517.
 7. Васильєв М.О. Структурно-фазовий стан поверхневих шарів латуні ЛС59-1 після високочастотного ударного оброблення в рідкому азоті / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.М. Волошко, А.П. Бурмак, Д.В. Пефті // Металофізика і новітні технології. – 2019. – т.41. – №12. – С. 1611-1629.
 8. Васильєв М.О. Тріщиностійкість і сегрегація в аморфному сплаві Fe73,Si15,8B7,2Cu1,0Nb2,4 (FINEMENT) при мікроіндентуванні  М.О. Васильєв, І.В. Загорулько, С.М. Волошко // Металофізика і новітні технології. – 2019. – т.41. – №9. – С. 1217–11230.
 9. Мордюк Б.М. Синтез композиційних покриттів ультразвуковою ударною обробкою титанового сплаву ВТ6 Б.М. Мордюк, С.М. Волошко, А.П. Бурмак, В.В. Могилко, М.М. Ворон // Металофізика і новітні технології. – 2019. – т.41. – №8. – С. 1067–1086.
 10. Круглов І.О. Структурно-фазові перетворення в нанорозмірній системі Cu/Cr за термічного та йонного впливів / І.О. Круглов, І.Є. Котенко, В.О. Грищенко, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко // Металофізика і новітні технології. – 2019. – т.41. – №1. – С. 1–11.
 11. Круглов І.О. Вплив атмосфери відпалу на магнетні властивості нанорозмірних плівок стопу FePt/ І.О. Круглов, В.В. Могилко, І.А. Владимирський, Ю. М. Макогон, М.О. Васильєв , С.І. Сидоренко, С.М. Волошко // Металофізика і новітні технології. – 2019. – т.41. – №2. – С. 157–171.

 2018 рік

 1. Макогон Ю.Н. Изготовление наноразмерных плёнок на основе скуттерудита CoSb3 для термоэлектрических приборов / Ю.Н. Макогон, С.И. Сидоренко, Р.А. Шкарбань // Успехи физики металлов. – 2018. – т.19. – №1. – С. 5–24.
 2.  Черепин В.Т. Вторичная ионная эмиссия при бомбардировке металлических поверхностей протонами / В.Т. Черепин, М.А. Васильев, И.Н. Макеева, В.Н. Колесник, С.М. Волошко // Успехи физики металлов. – 2018. – т.19. – №1. – С. 49–69.
 3. Вербицька М.Ю. Вплив Au на формування фази L10 у нанорозмірних плівках [F50Pt50/Au/Fe50Pt50] / М. Ю. Вербицька, М. Н. Шаміс, К. А. Грайворонська, Т. І. Вербицька, Ю. М. Макогон, Ю. В. Кудрявцев // Металофізика і новітні технології. – 2018. – т.40. – №3. – С. 381–395.
 4. Shamis O.V. Materials science aspects of FePt-based thin films’ formation / O.V. Shamis, I.A. Vladymyrskyi, Yu.M. Makogon, and S.I. Sidorenko // Progress in Physics of Metals. – 2018. – 19. – №3. – p. 337–363.
 5. Орлов А.К. Структура плівок ванадію на підкладинках SiO2(001), MgO(100), Al2O3(0001), SrTiO3(100) та особливості їх термічного окиснення / А.К. Орлов, І.О. Круглов, С. М. Волошко, І. Є. Котенко, С. І. Сидоренко, Т. Ішикава // Металофізика і новітні технології. – 2018. – т.40. – №6. – С. 777–794.
 6. Васильєв М.О. Термічне розширення поверхні стопу FeNi51 / М.О. Васильєв, В.М. Шиванюк, В.М. Колесник, С.М. Волошко, В.В. Янчук, І.О. Круглов // Металофізика і новітні технології. – 2018. – т.40. – №6. – С. 739–748.
 7. Васильєв М.О. Плазмонна спектроскопія поверхні плівок перехідних металів після низько енергетичного йонного впливу / М.О. Васильєв, В.М. Колесник, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, В.В. Янчук, А.К. Орлов // Металофізика і новітні технології. – 2018. – т. 40. – №7. – С.919-930.
 8. Васильєв М.О. Механічні властивості, фазовий і хемічний склади поверхні стопу ВТ6 після УЗУО в хемічно активних і нейтральному середовищах / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, Г.І. Прокопенко, С.М. Волошко, Л.Ф. Яценко, Н.І. Хріпта // Металофізика і новітні технології. – 2018. – т. 40. – №8. – С.1029-1049.
 9. Вербицька М.Ю. Формування впорядкованої фази L10L10-FePt у плівках Fe5050Pt5050/Au/Fe5050Pt5050 при відпалі у водні / М.Ю. Вербицька, М.Н. Шаміс, П.В. Макушко, Я.A. Бeрезняк, К.О. Грайворонська, Т.І. Вербицька, Ю.М. Макогон, Ю.В. Кудрявцев // Металофізика і новітні технології. – 2018. – т. 40. – №8. – С.1069-1079.
 10. Тітенко А.М. Магнетна поведінка феромагнетного стопу Fe–Ni–Co–Ti, підданого термомеханічному обробленню А.М. Тітенко, А.О. Перекос, Л.Д. Демченко, М.Б. Бабанли, М.С. Низамеєв, С.С. Гусейнов // Металофізика і новітні технології. – 2018. – т. 40. – №9. – С.1209-1220.
 11. Черепін В.Т. Вторинно-йонна емісія: матричний ефект / В.Т. Черепін, М.О. Васильєв, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, І.О. Круглов // Успіхи фізики металів. – 2018. – т.19. – №4. – С. 418–441.
 12. Могилко В.В. Підвищення жаростійкости стопу ВТ6 формуванням оксидних композитних шарів за ультразвукового ударного оброблення / В.В. Могилко, А.П. Бурмак, М.М. Ворон, І.А. Владимирський, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, Б М. Мордюк // Металофізика і новітні технології. – 2018. – т.40. – №11. – С. 1521–1537.

 2017 рік

 1. Вербицька М.Ю. Вплив напруженого стану на формування фази L10-FePt в плівці Fe52Pt48 на підкладинці Al2O3 / М.Ю. Вербицька, М.Н. Шаміс, К.В. Сліпченко, Т.І. Вербицька, Ю.М. Макогон // Металофізика і новітні технології. – 2017. – т.39. – №1. – С. 105–115.
 2. Васильєв М.О.. Особливості формування структурно-фазового стану поверхневих шарів стопу Д16 внаслідок ультразвукового ударного оброблення залізним бойком в разніх середовищах / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак // Металофізика і новітні технології. – 2017. – т.39. – №1. – С. 49–68.
 3. Орлов А.К. Масоперенесення у нанорозмірних шарах перехідних металів під дією йонно-плазмового оброблення / А.К. Орлов, І.О. Круглов, І.Є. Котенко, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко // Металофізика і новітні технології. – 2017. – т.39. – №3. – С. 349–361
 4. Макогон Ю.М. Вплив середовища відпалу на формування нанорозмірних плівок Co-Sb – функціональних термоелектричних елементів / Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко, Р.А. Шкарбань // Металофізика і новітні технології. – 2017. – т.39. – №5. – С. 677–691.
 5. Vasylyev  M.O. Peculiarities of Structure and Phase Formation in the Surface Layers of 2024 Aluminium Alloy due to Ultrasonic Impact Treatment in Various Environments/  M.O. Vasylyev, B.M. Mordyuk, S.I. Sidorenko, S.M. Voloshko, A.P. Burmak // Металофизика и новейшие технологии. – 2017. – т. 39. – № 1.– P. 49-68.
 6. Васильєв М.О. Особливості деформації, зміцнення і масоперенесення внаслідок УЗУО поверхні стопу Д16 різними бойками / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак, Н.В. Франчік // Металофізика і новітні технології. – 2017. – т. 39. – № 8. – С. 1097-1117.
 7. Васильєв М.О. Еволюція структурно-фазового стану та мікротвердості поверхні нержавіючої сталі 12Х18Н10Т за умов ультразвукового ударного оброблення в різних середовищах / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак, Н.В. Франчік // Металофізика і новітні технології. – 2017. – т. 39. – № 7. – С. 905-928.
 8. Шаміс М.Н. Вплив додаткового шару Ag на формування впорядкованої фази L10L10-FePt у плівках Ag (0; 7,5 нм)/Fe5050Pt5050 (15 нм)/SiO22 (100 нм)/Si(001) / М.Н. Шаміс, О.В. Фігурна, Т.І. Вербицька, Ю.М. Макогон // Металофізика і новітні технології. – 2017. – т.39. – №7. – С. 893–903.

2016 рік

 1. Владимирський І.А. Низькотемпературне дифузійне фазоутворення в плівкових композиціях Pt/Fe і Pt/Au/Fe  / І.А. Владимирський // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – №1. – С. 66 – 76
 2. Васильєв М.О. Синтез деформаційних нанокомпозитів на поверхні алюмінієвого сплаву Д16 за допомогою ультразвукової ударної обробки / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак, М.В.Кіндрачук. // Металофізика і новітні технології. – 2016. – т.38. – №4. – С. 547–565. 
 3. Васильєв М.О. Фізико-хемічний стан поверхні стопу ВТ6 після піскоструминного оброблення у рідкому азоті / М.О. Васильєв, Л.Ф. Яценко, С.М. Волошко, П.О. Гурин // Металофізика і новітні технології. – 2016. – т.38. – №5. – С. 683–695.
 4. Олешкевич А.І. Ефект «дифузійного насосу» в нанорозмірних металевих композиціях / А.І. Олешкевич, О.В. Науменко, І.А. Владимирський, С.М. Волошко, С.І. Сидоренко // Металофізика і новітні технології. – 2016. – т.38. – №5. – С. 669–682.
 5. Vasylyev M.O. Effect of Low-Energy Inert-Gas Ion Bombardment of the Metal Surface on the Oxygen Adsorption and Oxidation / M.O. Vasylyev, S.I. Sidorenko, S.M. Voloshko, T. Ishikawa // Usp. Fiz. Met. – 2016. – №3. – P. – 209-228.
 6. Черниш А.Ю. Вплив атмосфери термічної обробки на формування структури і фазового складу плівкових композицій FePt/Cu/FePt / А.Ю. Черниш, О.В. Фігурна, І.А. Владимирський, Ю.М. Макогон // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – №5. – С. 78 – 83.
 7. Вербицкая М.Ю. Влияние толщин отдельных слоёв и границ раздела на фазовый состав и магнитные свойства многослойных плёночных композиций Pt/Fe / М.Ю. Вербицкая, Е.А. Холина, Т.И. Вербицкая, Ю.Н. Макогон // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. – т.38. – №12. – С. 1587–1589.
 8. Небога О.С. Вплив проміжних шарів Ag і Cu на температурні інтервали фазових перетворень у плівкових композиціях Pt/Fe / О.С. Небога, М.О. Перваков, С.І. Сидоренко, І.А. Владимирський // Металофізика і новітні технології. – 2016. – т.38. – №12. – С. 1599–1609.
 9. Пефті Д.В. Вплив типу монокристалічної підкладинки і введення проміжних шарів Ag та Au на формування структури і фазового складу  тонких плівок Pt/Fe / Д.В. Пефті, М.М. Ворон, І.А. Владимирський // Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства. – 2016. – №25. – С. 163–171.
 10. Ворон М.М. Застосування молібденовмісних лігатур для підвищення якості вторинних силумінів / М.М. Ворон, Т.В. Лапшук, Є.О. Дрозд, В.В. Холявко // Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства. – 2016. – №25. – С. 157–162. 
 11. Фирстов С.А. Особенности вторично-ионной эмиссии высокоэнтропийного сплава Cr14,3Mn14,3Fe14,3Ni28,6Co14,3Cu14,3 / С.А. Фирстов, Н.А. Крапивка, М.А. Васильев, С.И. Сидоренко, С.М. Волошко // Порошковая металлургия. – 2016. –№ 7-8. – С. 98-107.
 12. Іващенко Є.В. Створення функціональних покриттів на поверхні маловуглецевої сталі багатостадійним електроіскровим легуванням хромом та графітом у насичу вальних середовищах / Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Н.А. Шаповалова, К.Є. Ігнасюк // Проблеми тертя та зношування – 2016. – № 2(71). – 2016. – с.62 – 66.
 13. Титенко А.Н. Влияние отжига в магнитном поле на магнитные и механические свойства сплава Cu–Al–Mn / А.Н. Tитенко, Л.Д. Демченко, А.Е. Перекос, А.Ю. Герасимов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2016. – Т. 14. – № 2. – С. 309–317.
 14. Шкарбань Р.А. Фазовий склад, структура і рівень механічних напружень в нанорозмірних плівках Co-Sb / Р.А. Шкарбань, Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко // Металознавство та обробка металів. – 2016 . – Т. 77. – № 1. – с. 39 – 43.

2015 рік

 1. Лобачова Г.Г. Формування функціональних Cr-Zr та Cr-Ti електроіскрових покриттів на поверхні сталі Ст.3 / Г.Г. Лобачова,Є.В. Іващенко, С.С. Мороз // Металознавство та обробка металів.– 2015. – № 3.  – С. 53 – 58.
 2. Лобачова Г.Г. Поверхневе зміцнення сталі Ст.3 шляхом створення багатокомпонентних електроіскрових покриттів з вольфраму, міді та графіту / Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко, К.Є. Ігнасюк // Металознавство та обробка металів.– 2015. – № 4.  – С. 7 – 11.
 3. Владимирський І.А. Вплив товщини проміжного шару Ag на фазові перетворення в тонкоплівкових композиціях FePt/Ag/FePt / І.А. Владимирський, І.О. Круглов, М.Ю. Вербицька, О.В. Фігурна // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2015. – №5. – С. 73 – 80.
 4. Демченко Л.Д. Структура і властивості поверхневих шарів в залізі після попередньої пластичної деформації і азотування / Л.Д. Демченко, А.М. Титенко  // Металознавство та обробка металів. – 2015. – №4. – с.46-50.
 5. Макогон Ю.Н.Влияние меди на фазовый переход А1в L10в наноразмерных плёнках Fe50Pt50/ Ю. Н. Макогон, Е. П. Павлова, С. И. Сидоренко, Т. И. Вербицкая, М. Ю. Вербицкая, Е. В. Фигурная // Металлофизика и новейшие технологии. – 2015. – т.37. – №4. – С. 487–498
 6. Васильєв М.О. Еволюцiя структурного стану та мiкротвердостi поверхнi алюмiнiєвого сплаву Д16 внаслiдок ультразвукової ударної обробки у рiзних атмосфера / М.О. Васильев, Б.М. Мордюк, С.I. Сидоренкo, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. // Металлофизика и новейшие технологи. – 2015. – т.37. – №9. – С. 1269–1289.
 7. Васильєв М.О. Масоперенесення при ультразвуковій ударній обробці пари Al–Fe / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. // Металлофизика и новейшие технологи. – 2015. – т.37. – №12. – С. 1603–1618.
 8. Пашкевич М.О. Особливості розрахунку з перших принципів енергії активації дифузії для систем Ag-Mo і Mo-Ag / М.О. Пашкевич, Г.Д. Холмська, С.І. Сидоренко, С.О. Замулко // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2015. – №4. – С. 93–101.
 9. Федоров М.М. Особливості визначення енергії формування вакансії у 5-d перехідних металах із перших принципів із урахуванням фактору температури / М.М. Федоров, Г.Д. Холмськa, С.І. Сидоренкo, С.О. Замулкo // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2015. – №1. – С . 95–102.

2014 рік

 1. Барна А.В. Композитные материалы на основе слоистого дисульфида молибдена и наночастиц металлического золота / А.В. Барна, Л.В. Цымбал, Я.Д. Лампека, И.Е. Котенко // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2014. – т.50. –№2. – С. 108-112.
 2. Посудиевский О.Ю. Металлическая электропроводность механохимически допированного полианидина / О.Ю. Посудиевский, О.А. Козаренко, И.Е. Котенко, А.П. Бойко, А.Г. Шкавро, В.Г. Кошечко, В.Д. Походенко // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2014. – т.50. –№4. – С. 108-112.
 3. Сидоренко C.И. Обобщенный алгоритм инженерного «конструирования» материалов / С.И. Сидоренко, С.А. Замулко, С.И. Конорев // Электронное моделирование. – 2014. – №4. – С. 25-32.
 4. Замулко С.О. Особливості визначення енергії формування вакансії у 4d перехідних металах із перших принципів / С.О. Замулко // Наукові вісті НТУУ”КПІ”. – 2014. – № 4. – С. 110-117.
 5. Васильев М.А. Механохимическое окисление поверхности металлических сплавов под действием интенсивной пластической деформации (обзор) / М.А. Васильев, С.М. Волошко, Л.Ф. Яценко // Успехи физики металлов. – 2014. – т.15. –№2. – С. 79-100.
 6. Польшин Э.В. Мессбауэровская спектроскопия поверхностного слоя титанового сплава ВТ6, модифицированного ультразвуковой ударной деформацией / Э.В. Польшен, М.А. Васильев, С.М. Волошко, Л.Ф. Яценко // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – т.36. –№3. – С. 343-355.
 7. Сидоренко С.І. Зносостійкість поверхневих зон сплавів заліза після електроіскрового легування та лазерної обробки у насичувальних середовищах комплексного складу / С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Н.В. Франчік. // Проблеми тертя та зношування. – 2014. – №3. – С. 105 – 109.
 8. Сидоренко С.І. Особливості формування структури та властивості покриттів на сталі після електроіскрового легування у рідинних насичувальних середовищах з вуглецьвмісними порошками / Сидоренко С.І., Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова.  // Металознавство та обробка металів. – 2014. – №3. – С. 22–25.
 9. Макогон Ю.М. Формування хімічно впорядкованої фази L10(FePt) в нанорозмірній плівковій композиції Fe50Pt50(15 нм)/Au(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм) при відпалі в вакуумі / Ю.М. Макогон,О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Т.І. Вербицька, М.Ю. Вербицька, О.В. Фігурна // Металофізика і новітні технології. – 2014. – №9. – С. 17–33.
 10. Макогон Ю.Н. Термостабильность наноразмерных пленок Co-Sb / Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Д. Беке, А. Чик, Р.А. Шкарбань // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – №10. – С. 10–26.
 11. Тітенко А.М. Вплив режимів старіння на індукування мартенситного перетворення в сплаві Cu-Al-Mn / А.М. Тітенко, Л.Д. Демченко, Я.А. Тітенко // Вісник Університету «Україна» . – 2014. – №1. – С. 141–147.
 12. Тітенко А.М. Мартенситне перетворення при формуванні системи наночастинок у стопі Cu–Al–Mn після відпалу в магнітному полі / А.М. Тітенко, А.О. Перекос, Л.Д. Демченко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2014. – т.12. –№1. – С. 123-132.
 13. Макогон Ю.М. Дифузійне фазоутворення в нанорозмірних шаруватих плівкових композиціях Pt(15 нм)/Fe(15 нм) і [Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм)]2 на підкладках SiO2(100 нм)/Si(001) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський, О.В. Фігурна, І.О. Круглов // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – т. 36. – №10. – С. 1359 – 1369 
 14. Васильєв М.О. Структура і властивості вакуумно-дугового TiN-покриття на поверхні сплаву Д16 / М.О. Васильєв, В.Є. Панарін, І.М. Макеєва, С.М. Волошко // Металофізика і новітні технології. – 2014. – 36. – №8. – С. 1101-1112.
 15. Васильєв М.О. Генерація дефектів поверхні Al(111) під впливом іонів Ar+ низької енергії / М.О. Васильєв, І.М. Макеєва, В.О. Тіньков, С.М. Волошко // Металофізика і новітні технології. – 2014 .– 36. – №10. – С. 1371-1384.
 16. Tynkova A.A. Low-temperature interdiffusion and ordered phase formation of Au/Cu nanocrystalline thin films in the different atmospheres / A.A. Tynkova, S.I. Sidorenko, I.E. Kotenko, V.L. Svetchnikov, S.M. Voloshko // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – 36. – №12. – С. 1609-1619.
 17. Макогон Ю.Н. Влияние содержания Sb на изменение фазового состава осажденных на нагретую подложку наноразмерных пленок CoSbх / Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Р.А. Шкарбань, Е.В. Фигурная // Неорганические материалы. – 2014. – т 50. – № 5. – с. 469–474.

 2013 рік

 1. Сидоренко C.І. “Пряма задача” та “обернена задача” в інженерному конструюванні матеріалів / С.І. Сидоренко, С.О. Замулко // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2013.– № 4. – C. 148 – 151.
 2.  Бурмак А.П. Циклічний характер змін мікротвердості алюмінієвого сплаву Д16 під дією ультразвукової ударної обробки / А.П. Бурмак, С.І. Сидоренко, М.О. Васильєв, С.М. Волошко // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2013.– № 1. – C. 57 – 62.
 3. Васильев М.А. Нанокристаллизация аморфного сплава Fе73,6 Si15,8 B7,2 Cu1,0 Nb2,4 (FINEMET) под действием ультразвуковой ударной обработки / М.А. Васильев, В.А. Тиньков, Ю.Н. Петров, С.М. Волошко, Г.Г. Галстян, В.Т. Черепин, А.С. Ходаковский // Металлофизика и новейшие технологи. – 2013.– 35.– №5. – C. 667 – 675.
 4. Сидоренко С.И. Моделирование процессов диффузии и упорядочения в тонкопленочной системе Au/Cu методом кинетики среднего поля / C.И. Сидоренко, С.М. Волошко, С.А. Замулко, А.А. Тинькова // Металлофизика и новейшие технологи. – 2013.– 35.– №2. – C. 175 – 185.
 5. Волошко С.М. Застосування методу Резерфордівського оберненого розсіяння для дослідження процесів дифузії та фазоутворення в тонкоплівковій  системі Sn-Cu / С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.І. Олешкевич // Металознавство та обробка металів. – 2013.– №2. – C. 53 – 58.
 6. Олешкевич А.І. Моделювання процесу дифузійного оксидоутворення на поверхні нанорозмірних металевих плівок / А.І. Олешкевич, С.І. Сидоренко, А.М. Гусак, С.М. Волошко // Металофізика та новітні технологіі. – 2013.– 35.– №5. – C. 611 – 622.
 7. Макогон Ю.Н. Влияние  Ag на фазовые превращения и магнитные свойства в наноразмерных пленочных композициях Fe50Pt50 (15 нм)/Ag/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2/Si(001) при отжигах в вакууме / Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Т.И. Вербицкая, И.А. Владимирский // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013.– 35.– №4. – C. 553 – 567.
 8. Сидоренко С.І. Вплив фрикційної обробки на структуру та механічні властивості нікель та нікель-хромових покриттів на міді  / С.І. Сидоренко, С.М. Чернега, Л.Д. Демченко, Ю.В. Нестеренко, Рен Тіецен // Металознавство та обробка металів. – 2013.– №2. – C. 22 – 28.
 9. Макогон Ю.М. Вплив Сu на формування хімічно впорядкованої фази L10(FePt) в нанорозмірних плівках Fe50Pt50/Cu/Fe50Pt50 на підкладці SiO2/Si(001) / Ю.М. Макагон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський, О.В. Фігурна // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – 35. – №10. – С. 1425 – 1436.
 10. Сидоренко С.І. Створення зміцнених покриттів на низьковуглецевій сталі методом електроіскрового легування у середовищах змінного складу / С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Ю.М. Гаврилюк // Нові технології. Науковий вісник Інституту економіки і нових технологій. Кременчук. – 2013. – №3-4. – с. 3 – 7.
 11. Тітенко А.Н. Властивості сплаву на основі заліза з ефектом пам’яті форми після термомеханічної обробки / А.Н. Тітенко, Л.Д. Демченко // Металознавство та обробка металів. – 2013. – 68. – №4. – с. 17 – 22.

 2012 рік 

 1. Васильев М.А. Микроструктура и механические свойства металлов и сплавов, деформированных в жидком азоте (обзор) / М.А. Васильев, С.М. Волошко, Л.Ф. Яценко // Успехи физики металлов. – 2012. – 13. – С. 1001 – 1041.
 2. Сидоренко С.І. Деформаційне формування наноструктурованих композитів  на поверхні алюмінієвого сплаву Д16 / С.І. Сидоренко,  С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.П. Бурмак // Металофізика і новітні технології. – 2012. – 34. – №8. – С.1101 – 1115.
 3. Макогон Ю.М. Феромагнітний резонанс в нанорозмірних плівках Fe-Pt. / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, С.І. Вінар  // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2012.– № 2. – C. 123 – 127.
 4. Макогон Ю.М. Вплив температури відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2012. – №5. – С. 86 – 91.
 5. Макогон Ю.М. Вплив тривалості відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2012. – №6. – С. 81 – 85.
 6. Panarin V.E. Electrospark coating to the hypereutectic alloy on the iron basis with interstitial phases / V.E. Panarin, I.L. Oborsky // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №3. – С. 167 – 170.
 7. Васильев М.А. Сегрегации элементов  в поверхностном слое аморфного сплава  Fе73,6Si15,8B7,2Cu1,0Nb2,4 (FINEMET) при различных видах деформации / М.А. Васильев, В.А. Тиньков, С.М. Волошко, Г.Г. Галстян, А.С. Ходаковский // Металофізика і новітні технології. – 2012. – 34.– №10. – С. 1441-1450.

2011 рік

 1. Титенко А.Н. Температурно-деформаційні стани сплавів з пам’яттю форми на основі заліза як реакція на складні зовнішні термомеханічні впливи / А.Н. Титенко, Л.Д. Демченко, О.М. Бабій, Ю.Б. Скирта // Металознавство та обробка металів. – 2011. – №2. – С. 3 – 7.
 2. Ющенко К.А. Дифузія та сеґреґація сірки в криці Х20Н16АГ6 за умов високотемпературного відпалу та одновісного розтягу в насичувальному середовищі Частина I. Дифузія сірки в криці Х20Н16АГ6 при високотемпературному термічному обробленні в насичувальному середовищі / К.А. Ющенко, В.С. Савченко, Г.В. Звягінцева, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, Ю.В. Нестеренко, І.А. Владимирський, Г.Б. Беляєв // Металлофизика и новейшие технолоии. – 2011. – т. 33. – №6, С. 833 – 841.
 3. Машовець Н.С. Обґрунтування практичного застосування модифікованих титанових сплавів / Н.С. Машовець, І.М. Пастух, В.Г. Каплун, С.М. Волошко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №1. – С.15 – 18.
 4. Сидоренко С.І. Ультразвукова ударна обробка алюмінієвого сплаву Д16 в інертному середовищі та рідкому азоті / С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.П. Бурмак // Металофізика і новітні технології. – 2011. – 33. – №11. – С. 124 – 132.
 5. Васильев М.А. Механохимические процессы на поверхности сплава ВТ6 при ультразвуковой ударной обработке на воздухе / М.А. Васильев, В.А. Тиньков, С.М. Волошко, В.С. Филатова, Л.Ф. Яценко // Металлофизика и новейшие технологии. – 2011. – 33. – №10. – С. 84 – 93.
 6. Сидоренко С.І. Вплив середовища відпалу на швидкість дифузії нікелю до поверхні тонкоплівкової системи Au/Ni / С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, О.О. Міщук,А.А. Тинькова // Металофізика і новітні технології. – 2011. – т. 33. – №12. – С. 15 – 21.
 7. Франчік Н.В. Формування структури в сплавах заліза з хромом та титаном при лазерній хіміко-термічній обробці / Н.В. Франчік, С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко //  Металознавство та обробка металів. – 2011. – №2. – С. 36 – 39.
 8. Лобачова Г.Г. Вплив складу міжелектродного середовища на структуру та мікротвердість сплавів заліза при електроіскровому легуванні цирконієм, титаном, хромом / Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко, Ю.М. Гаврилюк // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2011. – 3. – №1. – С. 86 – 90.
 9. Храновська К.М. Формування багатошарових електроіскрових покриттів на залізі у вуглецевовмісних середовищах / К.М. Храновська, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. // Металознавство та обробка металів. – 2011. – № 1. – С. 30–32.
 10. Макогон Ю.Н. Процессы фазообразования и термическая стойкость NiSi в пленочной композиции Ni(30нм)/Pt(2; 6 нм)/Siэп.(50 нм)/Si(001) / Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко,  Т.И. Вербицкая, Г. Беддис, Д. Беке, Ч. Аттила // Металлофизика и новейшие технологии. – 2011. – 33. – №7. – С. 15 – 22.
 11. Макогон Ю.М. Формування фазового складу та структури в нанорозмірних плівках на основі антимоніда CoSb3 – функціональних елементах термоелектрики / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Г. Беддіс, М. Даніель, Т.І. Вербицька, С.Є. Богданов, Р.А. Шкарбань // Металлофизика и новейшие технологии. – 2011. – 33. – №2. – С. 195 – 202.
 12. Макогон Ю.М. Вплив умов відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірних плівок Fe51Pt49 на планарних підкладках SiO2(100 нм)/Si(100) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Г. Беддіс, К. Шуберт // Наукові Вісті НТУУ “КПІ”. – 2011. – № 3. – С. 45–52.
 13. Макогон Ю.М. Вплив температури відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівки Fe51Pt49на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(100) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова,  Г. Беддіс, Т.І. Вербицька, К. Шуберт // Наукові Вісті НТУУ “КПІ”. – 2011. – № 4. – С. 24–31.