Контакти

Охоронні документи


Свідоцтва про реєстрацію охоронних документів

2022 рік

 1. Сидоренко С.І., Васильєв М.О., Волошко С.М., Бурмак А.П.; “Спосіб формування антибактеріального покриття поверхні металевих імплантатів”, патент на корисну модель № 150781; (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 13.04.22).
 2. Бурмак А. П., Мордюк Б. М., Сидоренко С. І., Волошко С. М., Франчік Н.В., Могилко В. В. “Синтез композитних шарів високочастотною ударною обробкою поверхні латуні ЛС59-1 з армуючими частинками карбіду кремнію”. Науковий твір, свідоцтво № 114167 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 12.08.2022).
 3. Бурмак А. П., Волошко С. М., Закієв В.І., Франчік Н.В. “Зміцнення поверхневих шарів нержавіючої сталі 40Х13 із застосуванням комбінованих методик термічної та ультразвукової ударної обробки”. Науковий твір, свідоцтво № 114166 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 12.08.2022).
 4. М.Ю.Вербицька , Шаміс  М.Н., П.В. Макушко, Я.О. Березняк, Грайворонська К.О., Т.І. Вербицька,  Ю.М. Макогон, Ю.В. Кудрявцев “Формування впорядкованої фази L10 FePt у плівках Fe50Pt50/Au/Fe50Pt50 при відпалі у водні”. Науковий твір, свідоцтво № 114355 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 22.08.2022).
 5. Вербицька М.Ю., Шаміс  М.Н., Грайворонська К.О., ВербицькаТ.І., Макогон Ю.М., Кудрявцев Ю.В. “Влияние Au на формирование фазы L10 в наноразмерных пленках [Fe50Pt50/Au/Fe50Pt50]n” Науковий твір, свідоцтво № 114356 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 22.08.2022).
 6. П.В. Макушко, М.Ю.Вербицька , А.П. Бурмак, Шаміс  М.Н., Я.О. Березняк, Грайворонська К.О., Т.І. Вербицька,  Ю.М. Макогон “Фазоутворення у плівках FePt/Au/FePt та їх магнітні властивості” Науковий твір. Заявка № с202203573 від 10.08.2022 (для отримання свідоцтва в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір).
 7. Васильєв М. О., Волошко С.М., Бурмак А. П., Мордюк Б. М., Красовський Т.А., Закієв В. І., Франчік Н.В. “Зміцнення поверхневих шарів титанового сплаву ВТ6 високочастотною механічною обробкою тертям”. Літературний письмовий твір наукового характеру, свідоцтво № 113270 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 10.06.2022).
 8. Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко, Р.А. Шкарбань “Влияние среды отжига на формирование наноразмерных пленок Co-Sb – функциональных элементов термоэлектрики”. Науковий твір, свідоцтво № 113449 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 27.06.2022).
 9. Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський, Р.А. Шкарбань “Влияние Ag на фазовые превращения и магнитные свойства в наноразмерных пленочных композициях Fe50Pt50 (15 нм)/Ag/ Fe50Pt50(15 нм)/SiO2/Si(001) при отжигах в вакууме”. Науковий твір, свідоцтво № 113450 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 27.06.2022).

2021 рік

 1. Бурмак А.П., Мордюк Б.М., Волошко С.М., Закієв В.І., Франчік Н.В., Могилко В.В.  “Методика синтезу деформаційних нанокомпозитів на поверхні латуні ЛС59-1 ультразвуковою ударною імплантацією порошків різних фракцій”. Науковий твір, свідоцтво № 108403 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 04.10.2021). 
 2. Мордюк Б.М., Волошко С.М., Бурмак А.П., Франчік Н.В., Малахов Д.С.  “Комбіновані методики поверхневого зміцнення алюмінієвого сплаву АМГ6 із застосуванням електроіскрової обробки та ультразвукового ударного впливу”. Науковий твір, свідоцтво № 108366 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 01.10.2021).
 3. Владимирський І.А., Конорев С.І., Бурмак А.П., Круглов І.О. “Спосіб формування магнітно-твердого матеріалу з нанорозмірними зернами, ізольованими прошарком оксидної фази”, патент на корисну модель № 148164 (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 14.07.2021).
 4. Шаміс М.Н., Макогон Ю.М., Вербицька Т.І., Макушко П.В., Сидоренко С.І. “Спосіб формування магнітного матеріалу на основі FePd”, патент на корисну модель №147083 (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 07.04.2021).

2020 рік

 1. Владимирський І.А., Бурмак А.П., Гафаров А.Е. “Спосіб формування магнітного матеріалу для носія надщільного магнітного запису”, патент на корисну модель №145723 (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 28.12.2020).
 2. Бурмак А.П., Волошко С.М., Сидоренко С.І., “Спосіб ультразвукового ударного зміцнення металевих поверхонь”, патент на корисну модель №139777 (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 27.01.2020).

2019 рік

 1. Тітенко А.М., Демченко Л.Д., Трощенков Ю.М., Сульженко В.К, Бабанли М. “Спосіб змінення жорсткості адаптивних конструкцій з використанням матеріалів з пам’яттю форми”, патент на корисну модель №131506 (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2019).
 2. Тітенко А.М., Бабанли М., Демченко Л.Д., Тітенко Я.А. “Спосіб контролю якості елементів стиснення”, патент на корисну модель №139044 (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.12.2019).
 3. Владимирський І.А., Шаміс О.В., Волошко С.М., Сидоренко С.І. “Спосіб визначення температури Кюрі в тонкоплівкових нанорозмірних феромагнітних композиціях”, патент на корисну модель №132717 (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.03.2019).
 4. Лобачова Г.Г., Іващенко Є.В. “Eлектроіскрове легування сталі Ст.3 титаном та цирконієм у вуглецевмісних рідинних сумішах з порошкоподібними компонентами з попереднім нанесенням хрому”. Твір наукового характеру, свідоцтво № 92980 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 11.10.2019).
 5. Лобачова Г.Г., Іващенко Є.В. “ Особливості формування хромо-титанових електроіскрових покриттів на сталі 40Х13 у рідинному середовищі з порошковими компонентами”. Твір наукового характеру, свідоцтво № 92981 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 11.10.2019).
 6. Балахонова Н.О., Пашков Р.А. “Роздільна здатність приладів тепловізорів за критеріями Джонсона”. Літературний письмовий твір наукового характеру, свідоцтво № 88744 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 21.05.2019).
 7. Балахонова Н.О., Пашков Р.А. “Критерії ефективності роботи фільтрів для зменшення шумів зображень тепловізійного каналу оглядових оптико-електронних пристроїв”. Літературний письмовий твір наукового характеру, свідоцтво № 88022 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 23.04.2019).

2018 рік

 1. Сидоренко С.І., Васильєв М.О., Волошко С.М., Янчук В.В. “Методика визначення коефіцієнту термічного розширення поверхні із застосуванням плазмонної спектроскопії”. Літературний письмовий твір наукового характеру, свідоцтво № 79088 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 16.05.2018).
 2. Сидоренко С.І., Васильєв М.О., Волошко С.М., Янчук В.В. “Особливості застосування плазмонної спектроскопії для визначення фізико-хімічного стану поверхні наношарових плівкових композицій”. Літературний письмовий твір наукового характеру, свідоцтво № 79087 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 16.05.2018).
 3. Сидоренко С.І., Волошко С.М. “Спосіб йонно-плазмового керування хімічною активністю поверхні плівкових композицій та захисту від корозії”. Літературний письмовий твір наукового характеру, свідоцтво № 79086 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 16.05.2018).
 4. Волошко С.М., Васильєв М.О., Мордюк Б.М., Бурмак А.П. “Синтез зносостійких покриттів ультразвуковою ударною обробкою сталі 12Х18Н10Т у нейтральних та хімічно активних середовищах”. Літературний письмовий твір наукового характеру, свідоцтво № 78840 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 05.05.2018).
 5. Волошко С.М., Васильєв М.О., Мордюк Б.М., Могилко В.В. “. Механохімічний синтез корозійностійких покриттів ультразвуковою ударною обробкою легких конструкційних сплавів ”. Літературний письмовий твір наукового характеру, свідоцтво № 78839 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 05.05.2018).
 6. Волошко С.М., Мордюк Б.М. Франчік Н.В., Кухарик С.С. “ Синтез покриттів за рахунок ударно-фрикційної взаємодії бойкового інструменту з металевою поверхнею в процесі ультразвукової ударного впливу ”. Літературний письмовий твір наукового характеру, свідоцтво № 78838 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 05.05.2018).

2017 рік

 1. Сидоренко С.І., Волошко C.М., Владимирський І.А., “Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій при термічній та низькоенергетичній іонній обробці”, Твір наукового характеру, свідоцвто № 70306 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 07.02.2017).
 2. М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. «Технологія синтезу деформаційних нанокомпозитів на поверхні легких конструкційних сплавів ультразвуковим ударним обробленням в різних середовищах», Твір наукового характеру, свідоцтво № 69803 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 17.01.2017).
 3. М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. «Механічне легування поверхні алюмінієвого сплаву Д16 ультразвуковим обробленням залізним бойком в різних середовищах», Твір наукового характеру, свідоцтво № 69804 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 17.01.2017).
 4. Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко, Р.А. Шкарбань “«Формирование фазового состава и структуры в термоэлектрических наноразмерных пленках на основе скуттерудита CoSb3”, Твір наукового характеру, свідоцтво № 71612 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 24.04.2017).
 5. Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко, Р.А. Шкарбань “Фазовий склад, структура і рівень механічних напружень в нанорозмірних плівках Co-Sb – функціональних елементів термоелектрики”, Твір наукового характеру, свідоцтво № 71613 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 24.04.2017).

2016 рік

 1. Сидоренко С.І., Макогон Ю.М., Владимирський І.А., Гафаров А.Е.. “Спосіб формування магнітного матеріалу на основі FePt”, патент на корисну модель №107864 (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 24.06.2016).

 2015 рік

 1. Макогон Ю.М., Павлова О.П., Сидоренко С.І., Владимирський І.А., Фігурна О.В., Вербицька М.Ю. “Спосіб формування магнітного матеріалу на основі FePt з орієнтованою структурою зерен  L10(FePt) фази для перпендикулярного або повздовжнього магнітного запису і зберігання інформації ”, патент на корисну модель №98785 (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.05.2015).
 2. Сидоренко С.І., Волошко C.М., Васильєв М.О., Бурмак А.П., “Високоефективна технологія зміцнення поверхні алюмінієвого сплаву Д16 ультразвуковою ударною обробкою в різних середовищах”, Твір наукового характеру, свідоцвто № 58321 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 27.01.2015).
 3. Сидоренко С.І., Волошко C.М., Васильєв М.О., Бурмак А.П., “Ультразвукова ударна обробка алюмінієвого сплаву Д16 в інертному середовищі та рідкому азоті”, Твір наукового характеру, свідоцвто № 58322 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 27.01.2015).
 4. Сидоренко С.І., Волошко С.М., Тинькова А.А. “Ефекти упорядкування в процесі «холодної гомогенізації» складу нанорозмірних плівок Au/Cu”, Твір наукового характеру, свідоцвто № 58682 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 28.11.2015).

2014 рік

 1. Макогон Ю.М., Павлова О.П., Сидоренко С.І., Владимирський І.А., Фігурна О.В., Вербицька М.Ю. “Спосіб формування магнітного матеріалу на основі шаруватої нанорозмірної плівки Fe50Pt50/Ag/Fe50Pt50 для запису і зберігання інформації ”, патент на корисну модель №94883 (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.12.2014).
 2. Сидоренко С.І., Волошко С.М., Замулко С.О. «Термічна стабільність та експлуатаційна надійність нанорозмірних металевих плівок на монокристалічному кремнії», Твір наукового характеру, свідоцвто № 54884 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 20.05.2014).
 3. Сидоренко С.И., Волошко С.М., Олешкевич А.І. “Закономірності керованого формування поверхневих та об’ємних структурно-фазових станів у тонких плівках системи Cu/Sn/Mn”, Твір наукового характеру, свідоцвто № 54883 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 20.05.2014).
 4. Сидоренко С.И, Волошко С.М., Вилкова Н., “Ефект формування поверхневих періодичних мікро- та наноструктур на поверхні багатошарових металевих плівок під дією лазерного опромінення”, Твір наукового характеру, свідоцвто № 54885 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 20.05.2014).
 5. Сидоренко С.І., Іващенко Є.В., Франчік Н.В.. “Вплив процесів на поверхні під дією комбінованої лазерної та хіміко-термічної обробки на багатостадійне дифузійне формування структури в об’ємі приповерхневих шарів”, Твір наукового характеру, свідоцвто № 55124 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 02.06.2014).
 6. Сидоренко С.І., Іващенко Є.В., Франчік Н.В.. “Вплив високоградієнтних температурних полів в зоні лазерної дії на поверхню сплавів заліза на дифузійне масоперенесення і формування структури в об’ємі приповерхневих шарів. Розрахунки, моделі, експеримент”, Твір наукового характеру, свідоцвто № 55123 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 02.06.2014).
 7. Сидоренко С.І., Іващенко Є.В., Франчік Н.В.. “Вплив процесів на поверхні на дифузійне масоперенесення і формування нерівноважних дискретно-неоднорідних структур в об’ємі”, Твір наукового характеру, свідоцвто № 55122 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 02.06.2014).
 8. Макогон Ю.М., Павлова О.П., Сидоренко С.І., Владимирський І.А. “Спосіб формування магнітного матеріалу на основі FePt для запису і зберігання інформації”, патент на корисну модель №88888 (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.04.2014).
 9. Сидоренко С.І., Іващенко Є.В., Лобачова Г.Г., “Вплив хімічного складу комплексного насичувального середовища на формування структури в об’ємі приповерхневого шару сплавів заліза в процесі електроіскрового легування”. Твір наукового характеру, свідоцвто № 56620 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 24.09.2014 р).
 10. Сидоренко С.І., Іващенко Є.В., Лобачова Г.Г.,”Закономірності керованого формування структурно-фазових станів в приповерхневих шарах сплавів заліза за умов електроіскрового легування перехідними металами (Zr, Ti, Cr) у насичувальних середовищах з елементами проникнення (C, N)”. Твір наукового характеру, свідоцвто № 56619 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 24.09.2014 р).

2013 рік

 1. Васильєв М.А.,  Сидоренко С.І., Волошко С.М. Спосіб виготовлення титанового імплантату з розвиненою поверхнею. Патент на корисну модель №79160 від 10.04.2013 р. (Заявники: Інститут металофізики, НТУУ «КПІ»).

2012 рік

 1. Сидоренко С.І., Волошко С.М., Замулко С.О., Конорев С.І. «Алгоритм комп’ютерного конструювання нових матеріалів», Твір наукового характеру, свідоцвто № 45279 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 22.08.2012).
 2. Васильєв М.А., Панарін В.Є., Сидоренко С.І., Волошко С.М., Бурмак А.П. “Спосіб отримання твердого покриття на поверхні металевого виробу”, патент на корисну модель №75866 (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.12.2012).