Контакти

Аспірантура


Список вибіркових дисциплін PhD та їх описи для аспірантів, які навчаються

за спеціальністю 132 – «Матеріалознавство», на 2021-2022 н.р.

Епітаксійні гетероструктури

Аномальне масоперенесення

Фізика спікання

Фізична хімія процесів змочування

Теорія кристалізації

Механічні властивості керамічних композиційних матеріалів

Список вибіркових навчальних дисциплін ОНП Матеріалознавство на 2021-22 навчальний рік


Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії 132 Матеріалознавство

Силабуси освітніх компонентів


Програма додаткового вступного випробування до аспірантури зі спеціальності 132 – «Матеріалознавство»

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 132 – «Матеріалознавство»

Назви дисертаційних робіт аспірантів

Програми підготовки аспірантів (Ph.D.)-2021


Результати опитування аспірантів спеціальності 132 – “Матеріалознавство”

Результати опитування службою Соціо+

Результати опитування групою забезпечення