Контакти

Вступ в магістратуру


Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного ступеня магістра (освітньо-наукового та освітньо-професійного) за освітньою программою “МЕТАЛОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ КОМПЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ” (спеціальність “Матеріалознавство”, код 132) проводиться за конкурсом  на основі

 1. здобутого ступеня бакалавра,
 2. випробування з іноземної мови (Єдиний незалежний екзамен з англійської мови. Програма цього екзамену та ключі для самопідготовки знаходяться тут),
 3. Фахове вступне випробування. Програма вступного фахового випробування знаходиться тут.
 4. балів за творчі досягнення,

відповідно до Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2020 році.

Програми вступних випробувань ЄВІ: https://testportal.gov.ua/yevi-2020/

Процедура реєстрації на ЄВІ представлена за посиланням https://pk.kpi.ua/mag-register-kpi/.

Навчання магістрів триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста з фізичного матеріалознавства за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.

Якщо ти вступаєш до магістратури за спеціальністю “Матеріалознавство”, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЗНО з 12 травня до 05 червня (до 18.00) та 01 липня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Результати минулорічного ЗНО не зараховуються — якщо ти складав минулого року, потрібно обов’язково перескласти.

Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за коши фізичних та/або юридичних осіб не обмежена. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 серпня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 05 серпня до 22 серпня включно. Вступні випробування за обраним фахом цього року відмінено.

На підготовку за освітньою програмою “МЕТАЛОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ КОМПЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ” (спеціальність “Матеріалознавство”, код 132)   також приймаються особи, що здобули ступінь бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

 Результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у наступний день після проведення відповідних випробувань.

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • чотири фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Конкурсний відбір здійснюється атестаційною комісією на підставі значення інтегрального рейтингу вступника. Детальніше про терміни подання заяв та проведення конкурсних заходів, необхідні документи, методику розрахунку інтегрального рейтингу вступника див. тут.

Будь-які додаткові відомості можна отримати, скориставшись контактами кафедри:

Науковий керівник кафедри:

член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. Сидоренко Сергій Іванович, проректор з міжнародних зв’язків

В.о. завідувача кафедри:

д.ф.-м.н., проф. Волошко Світлана Михайлівна

Адреса

03056, м. Київ,

вул. Політехнічна, 35, корпус 9,

інженерно-фізичний факультет,

кафедра фізики металів, 5 поверх

Call-центр

       +38 (093) 489 09 49

       +38 (068) 489 09 49

       +38 (066) 489 09 49

       +38 (044) 204 97 70

       mail@kpm.kpi.ua

ttps://www.facebook.com/kpm.kpi

https://www.instagram.com/kpm.kpi

Детальна інформація про умови вступу на 5й курс до “КПІ ім. Ігоря Сікорського” знаходиться тут.