Контакти

Вступ до магістратури


Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного ступеня магістра (освітньо-наукового та освітньо-професійного) за освітньою программою “ІНЖИНІРИНГ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ” (спеціальність “Матеріалознавство”, код 132) проводиться за конкурсом  на основі:

1. Здобутого ступеня бакалавра,

2. Фахове вступне випробування:

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра,

відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про прийом на навчання до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для здобуття ступеня магістра

3. Єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Якщо ти вступаєш до магістратури за державним замовленням, тобі потрібно обовʼязково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який цьогоріч складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 07 травня до 29 травня (до 18.00) та з 24 червня до 15 липня скласти його.

4. Мотиваційний лист.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського і на бюджет, і на контракт, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Що це таке? Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Навчання магістрів триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста з фізичного матеріалознавства за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти ЄВІ й ЄФВВ (за потреби) або фахове випробування потрібно обов’язково (для вступу за державним замовленням).

Ключові терміни вступної кампанії: документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 10. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись в електронному кабінеті для складання фахового вступного випробування, яке буде проводитись в університеті для спеціальностей, на яких не передбачено ЄФВВ.

Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. Подати заяви можна буде з 01 серпня до 22 серпня включно. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту. 

Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет

На підготовку за освітньою програмою ІНЖИНІРИНГ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ” (спеціальність “Матеріалознавство”, код 132)   також приймаються особи, що здобули ступінь бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

 Результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у наступний день після проведення відповідних випробувань.

Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • чотири фотографії
  • мотиваційний лист

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Конкурсний відбір здійснюється атестаційною комісією на підставі значення інтегрального рейтингу вступника. Детальніше про терміни подання заяв та проведення конкурсних заходів, необхідні документи, методику розрахунку інтегрального рейтингу вступника див. тут.

Більше інформації щодо вступу до магістратури.

Будь-які додаткові відомості можна отримати, скориставшись контактами кафедри:

Науковий керівник кафедри:

член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф. Сидоренко Сергій Іванович, проректор з міжнародних зв’язків

Завідувач кафедри:

д.ф.-м.н., проф. Карпець Мирослав Васильович

Адреса

03056, м. Київ,

вул. Політехнічна, 35, корпус 9,

ІМЗ ім. Є.О. Патона,

кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки

Call-центр

       +38 (093) 489 09 49

       +38 (068) 489 09 49

       +38 (066) 489 09 49

       +38 (044) 204 97 70

       mail@kpm.kpi.ua

https://www.facebook.com/fmto.kpi

https://www.instagram.com/pmto.kpi/

Детальна інформація про умови вступу на 1-й курс магістратури до “КПІ ім. Ігоря Сікорського” знаходиться тут.