Контакти

Демченко Леся Дмитрівна


Ім’я: Демченко Леся Дмитрівна  Сторінка викладача

Посада: доцент кафедри

Звання: доцент

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 –  “Металознавство та термічна обробка металів”. Тема: “Фазоутворення в деформованих сплавах заліза при насиченні азотом і вуглецем”

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни: 

– Тензорний аналіз фізичних властивостей кристалів та полів в матеріалах

– Дефекти кристалічної будови матеріалів

– Фізика металів 3 – Квазікристали та аморфні матеріали, модульовані структури, рідкі кристали

Методичні роботи:

E-mail: demchenko@kpm.kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-97-74


Нагороди:


Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

  • Титенко А.Н. Влияние отжига в магнитном поле на магнитные и механические свойства сплава Cu–Al–Mn / А.Н. Tитенко, Л.Д. Демченко, А.Е. Перекос, А.Ю. Герасимов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2016. – Т. 14. – № 2. – С. 309–317. (Q4)

 Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

  • А.Н. Титенко, Л.Д. Демченко, М.Б. Бабанлы, Л.Е. Козлова, С.С. Гусейнов / Влияние термомеханической обработки на деформационное поведение нанокомпозита на основе ферромагнитного сплава Fe-Ni-Co-Ti с эффектом памяти формы // Порошкова металургія, 2020, №5/6, с. 42-56. 

  • Демченко Л.Д. Структура і властивості поверхневих шарів в залізі після попередньої пластичної деформації і азотування / Л.Д. Демченко, А.М. Титенко  // Металознавство та обробка металів. – 2015. – №4. – с.46-50.
  • Тітенко А.М. Вплив режимів старіння на індукування мартенситного перетворення в сплаві Cu-Al-Mn / А.М. Тітенко, Л.ДДемченко, Я.А. Тітенко // Вісник Університету «Україна» . – 2014. – №1. – С. 141–147.
  • Тітенко А.М. Мартенситне перетворення при формуванні системи наночастинок у стопі Cu–Al–Mn після відпалу в магнітному полі / А.М. Тітенко, А.О. Перекос, Л.Д. Демченко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2014. – т.12. –№1. – С. 123-132.
  • Сидоренко С.І. Вплив фрикційної обробки на структуру та механічні властивості нікель та нікель-хромових покриттів на міді  / С.І. Сидоренко, С.М. Чернега, Л.Д. Демченко, Ю.В. Нестеренко, Рен Тіецен // Металознавство та обробка металів. – 2013.– №2. – C. 22 – 28.
  • Тітенко А.Н. Властивості сплаву на основі заліза з ефектом пам’яті форми після термомеханічної обробки / А.Н. Тітенко, Л.Д. Демченко // Металознавство та обробка металів. – 2013. – 68. – №4. – с. 17 – 22.
  • Jie Du, Tie Zhen Ren, Zhan Bing He, Qing Fang Deng, and Lesya Demchenko Nano-sized Mesoporous Manganese Oxides: Synthesis, Characterization, Catalytic Combustionof Toluene // Metal Physicsand Advanced Technologies, 2012 – №8.
  • Титенко А.Н. Температурно-деформаційні стани сплавів з пам’яттю форми на основі заліза як реакція на складні зовнішні термомеханічні впливи / А.Н. Титенко, Л.Д. Демченко, О.М. Бабій, Ю.Б. Скирта // Металознавство та обробка металів. – 2011. – №2. – С. 3 – 7.

Патенти: