Контакти

Демченко Леся Дмитрівна


Ім’я: Демченко Леся Дмитрівна  Сторінка викладача

Обов’язки: відповідальна за міжнародну діяльність  

Посада: доцент кафедри

Звання: доцент

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 –  “Металознавство та термічна обробка металів”. Тема: “Фазоутворення в деформованих сплавах заліза при насиченні азотом і вуглецем”

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни: 

– Комп’ютерна кристалографія

– Фізичне матеріалознавство 2

– Фізика металів

– Електронна кристалографія

– Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції

Методичні роботи:

E-mail: demchenko@kpm.kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-97-74


Список публікацій:

Статті в закордонних журналах з імпакт-фактором:

Публікації в профільних виданнях:

  • Титенко А.Н. Влияние отжига в магнитном поле на магнитные и механические свойства сплава Cu–Al–Mn / А.Н. Tитенко, Л.Д. Демченко, А.Е. Перекос, А.Ю. Герасимов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2016. – Т. 14. – № 2. – С. 309–317.
  • Демченко Л.Д. Структура і властивості поверхневих шарів в залізі після попередньої пластичної деформації і азотування / Л.Д. Демченко, А.М. Титенко  // Металознавство та обробка металів. – 2015. – №4. – с.46-50.
  • Тітенко А.М. Вплив режимів старіння на індукування мартенситного перетворення в сплаві Cu-Al-Mn / А.М. Тітенко, Л.ДДемченко, Я.А. Тітенко // Вісник Університету «Україна» . – 2014. – №1. – С. 141–147.
  • Тітенко А.М. Мартенситне перетворення при формуванні системи наночастинок у стопі Cu–Al–Mn після відпалу в магнітному полі / А.М. Тітенко, А.О. Перекос, Л.ДДемченко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2014. – т.12. –№1. – С. 123-132.
  • Сидоренко С.І. Вплив фрикційної обробки на структуру та механічні властивості нікель та нікель-хромових покриттів на міді  / С.І. Сидоренко, С.М. Чернега, Л.Д. Демченко, Ю.В. Нестеренко, Рен Тіецен // Металознавство та обробка металів. – 2013.– №2. – C. 22 – 28.
  • Тітенко А.Н. Властивості сплаву на основі заліза з ефектом пам’яті форми після термомеханічної обробки / А.Н. Тітенко, Л.Д. Демченко // Металознавство та обробка металів. – 2013. – 68. – №4. – с. 17 – 22.
  • Jie Du, Tie Zhen Ren, Zhan Bing He, Qing Fang Deng, and Lesya Demchenko Nano-sized Mesoporous Manganese Oxides: Synthesis, Characterization, Catalytic Combustionof Toluene // Metal Physicsand Advanced Technologies, 2012 – №8.
  • Титенко А.Н. Температурно-деформаційні стани сплавів з пам’яттю форми на основі заліза як реакція на складні зовнішні термомеханічні впливи / А.Н. Титенко, Л.Д. Демченко, О.М. Бабій, Ю.Б. Скирта // Металознавство та обробка металів. – 2011. – №2. – С. 3 – 7.

Патенти та cвідоцтва про реєстрацію авторського права:

Нагороди: