Контакти

Сидоренко Сергій Іванович


Ім’я: Сидоренко Сергій Іванович    Сторінка викладача

Автобіографічні дані

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Посада: науковий керівник кафедри, проректор з науково-педагогічної роботи

Звання: Член-кореспондент НАН України, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Ступінь:  доктор фізико-математичних наук 

Дисципліни: 

Міждисциплінарні проблеми технологій матеріалів майбутнього

Керівництво: магістрантами, аспірантами і докторантом.

E-mail: sidorenko@kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-91-99, моб. +38 (050) 858-42-08

Загальна характеристика наукової та педагогічної діяльності проф. С.І. Сидоренка


 • Медаль Держави Ватікан, 2009 рік.
 • Знак МОН України «За наукові досягнення», 2005 р.
 • Золотий знак Спілки науково-технічних товариств Республіки Польща, 2001 р.
 • Заслужений діяч науки і техніки України, 1998 р.
 • Медаль “В память 1500-летия Киева”, 1982 р.
 • Грамота Верховної Ради України, 1981 р.

Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):


 Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

 • Шкарбань Р.А. Фазовий склад, структура і рівень механічних напружень в нанорозмірних плівках Co-Sb / Р.А. Шкарбань, Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко // Металознавство та обробка металів. – 2016 . – Т. 77. – № 1. – с. 39 – 43.


Посібники:

 • Сидоренко С.І. Термодинаміка та кінетика дифузії: Навч. посіб./ Укладачі: С.І. Сидоренко, С.М. Волошко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016.–99 с.


Монографії:


Патенти:

 • М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. «Технологія синтезу деформаційних нанокомпозитів на поверхні легких конструкційних сплавів ультразвуковим ударним обробленням в різних середовищах», Твір наукового характеру, свідоцтво № 69803 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 17.01.2017).

 • М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. «Механічне легування поверхні алюмінієвого сплаву Д16 ультразвуковим обробленням залізним бойком в різних середовищах», Твір наукового характеру, свідоцтво № 69804 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 17.01.2017).

 • Сидоренко С.І., Волошко С.М., Тинькова А.А. “Ефекти упорядкування в процесі «холодної гомогенізації» складу нанорозмірних плівок Au/Cu”, Твір наукового характеру, свідоцвто № 58682 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 28.11.2015).


Наукові стажування:

 • В Національному інституті матеріалознавства, Японія (National Institute for Material Science) – 2010 р.
 • В Технічний університеті м. Хемніц, ФРН (Technical University of Chemnitz) – 1998 р.
 • В Лондонському університеті (Imperial College, London) – 1984 р., 1994 р., 2005 р.