Контакти

Міжнародні стажування-2016


Наукове стажування в університеті м. Хуєйчжоу, Китай

З 27 лютого по 27 березня 2016 року співробітники кафедри фізики металів НТУУ “КПІ” – учений секретар кафедри С.І. Конорев та магістрант М.М. Федоров перебували відрядженні на факультеті електроніки університету міста Хуєйчжоу (Китай) в рамках спільного міжнародного проекту.

Співробітництво з української сторони було організовано науковим керівником кафедри фізики металів проф. С.І. Сидоренком, який також перебував в університеті м. Хуєйчжоу з 27 лютого по 5 березня. Під час свого візити до Китаю С.І. Сидоренко провів детальне обговорення проекту з проф. Weiping Gong з факультету електроніки, яка є ініціатором співробітництва зі сторони університету м. Хуєйчжоу.

В ході виконання проекту співробітниками кафедри фізики металів проведено моделювання фізичних процесів, що відбуваються на інтерфейсах в контактах сонячних батарей. Для цього нашим колегам було надано доступ до одного з найбільших та найпотужніших суперкомп’ютерів у світі – Tianhe II.

Також М.М. Федоровим та С.І. Коноревим протягом відрядження опанувано роботу з програмним забезпеченням, що використовується для моделювання фізичних та хімічних процесів на атомному рівні в рамках різних підходів – молекулярної динаміки та моделювання з перших принципів. Було проведено розрахунок термодинамічних, дифузійних та електрофізичних параметрів в контактах сонячних батарей. За результатами відрядження співробітники кафедри підготували тези доповідей на міжнародну конференцію E-MRS Fall Meeting 2016 та наразі готують до випуску наукові статті за проблематикою досліджень.


Наукове стажування в університеті м. Аугсбург, Німеччина

В квітні 2016 р. відбулося наукове стажування студентів кафедри фізики металів НТУУ «КПІ» Гафарова А.Е., Холіної Є.О. і Круглова І.О. (науковий керівник – проф. Макогон Ю.М.) на кафедрі експериментальної фізики університету м. Аугсбург під керівництвом завідувача кафедри проф. М. Альбрехта.

Студенти А. Гафаров, І. Круглов і Є. Холіна в лабораторії магнітно-резистивної скануючої мікроскопії

Стажування відбулося завдяки гранту німецького фонду академічних обмінів DAAD в рамках програми ім. Л. Ейлера і було спрямоване на дослідження структурних і магнітних властивостей нанорозмірних плівок FePd з додатковими шарами легуючих елементів (Ag, Au, Cu).

Колишня студентка кафедри фізики металів НТУУ «КПІ», а нині аспірант кафедри експериментальної фізики університету м. Аугсбург, Н. Сафонова працює на SQUID магнітометрі

Було проведено ряд експериментальних досліджень з використанням таких сучасних матеріалознавчих методик як рентгеноструктурний фазовий аналіз (дифрактометр Bruker D8 Discover), магнітометрія SQUID (SQUID VSM магнітометр), атомно-силова мікроскопія (мікроскоп Digital Instruments Dimension 3000) і магнітно-резистивна скануюча мікроскопія.

Магістрантська аудиторія на кафедрі експериментальної фізики університету м. Аугсбург

Друге стажування С.І. Конорева та М.М. Федорова в університеті міста Хуєйчжоу, Китай 

В рамках проекту співпраці між НТУУ «КПІ» та Університетом м. Хуейчжоу двоє представників кафедри фізики металів  – аспірант Федоров М.М. та старший викладач Конорев С.І. – були відряджені до Китаю.

Кампус Університету м. Хуейчжоу (вигляд з сусідньої гори). На передньому плані навчальні корпуси, на задньому – гуртожитки

Основною метою роботи було комп’ютерне моделювання для прогнозування властивостей нових матеріалів. Для цього їм було надано доступ до обчислювального кластера TianHe-II, який у 2015 займав перше місце у міжнародному списку суперкомп’ютерів ТОР500. Для розрахунків застосовувалось програмне забезпечення як із закритим (VASP) так і з відкритим (Abinit, LAMMPS) кодом.

Аспірант Федоров М.М. на робочому місці. Більше моніторів богу моніторів

Кожен робочий день починався з аналізу даних тестових розрахунків, обрахованих персональними комп’ютерами за ніч. Потім починався процес постановки задачі вже для суперкомп’ютера, щоб не витрачати цінні розрахункові години. А поки він рахує, можна було зайнятись автоматизацією процесу та вивченням літератури за темою дослідження.

Загалом місяць відрядження пройшов успішно – за отриманими результатами подано двоє тез на міжнародну конференцію у Страссбурзі, Франція та готується до публікації дві статті.

Ну і куди ж без відпочинку 🙂

Екскурсія на гору Lofushan
Велосипедна прогулянка на озері HongHua
Виїзд за місто, організований китайськими колегами. На фото Конорев С.І. та Mr. Li

Також під час відрядження нашим колегам пощастило два дні бути гостями під час Тижня міжнародної науково-технічної співпраці у м. Дунгуань, де вони відвідали виставку та прослухали доповіді представників науково-дослідних інститутів з усього світу.

Доповідь незалежного аналітика Ulrich Sendler «German «Industrie 4.0» and China’s Industry Transformation»

Наукове стажування аспірантів А.К. Орлова та І.О. Круглова, Японія

В рамках спільного проекту між кафедрою фізики металів НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” та синхротронним центром третього покоління RIKEN SPring-8 (Super Photon Ring – 8 GeV) відбулося наукове стажування аспірантів А.К. Орлова та І.О. Круглова до Японії. Керівниками українсько-японського проекту є проф. Сидоренко С.І., науковий керівник кафедри фізики металів – з української сторони та д-р Тетсуя Ішикава, директор синхротронного центру RIKEN SPring-8 – з японської сторони.

Вид зверху на синхротронний центр третього покоління RIKEN Spring-8, Японія

Мета стажування полягала у отриманні серії дослідницьких зразків – нанорозмірних металевих плівкових композицій різного хімічного складу – та проведенні їх структурних досліджень з використанням синхротронного випромінювання на базі SPring-8 (бімлайн BL44B2). Отримання тонкоплівкових зразків проводилося у надвисокому (10‑7 Па) вакуумі методом електронно-променевого осадження.

SPring-8 є найбільшим в світі синхротронним центром третього покоління з енергією прискорених часток 8 ГеВ та широким спектром довжин хвиль випромінювання, що відкриває колосальні можливості для досліджень в різних областях науки.

Лабораторія з вакуумними камерами та іншим дослідницьким обладнанням
Надвисоковакуумна камера для дослідження зразків, обладнана електронно-променевим випаровувачем та іонною гарматою
Аспіранти Андрій Орлов (зліва) та Іван Круглов (справа) в м. Токіо

Окрім наукової діяльності в синхротронному центрі аспіранти мали можливість побувати з екскурсіями у м. Токіо та м. Хіросіма.