Контакти

Міжнародні стажування-2017


Наукове стажування студентів КФМ в університеті м. Аугсбург, Німеччина

З 12 березня 2017 р. по 14 квітня 2017 р. студенти кафедри фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського Анастасія Фаловська, Аліна Черниш і Марк Шаміс проходили наукове стажування на кафедрі експериментальної фізики Університету м. Аугсбург (Німеччина) під керівництвом проф. Манфреда Альбрехта (Prof. Dr. Manfred Albrecht) у рамках програми ім. Леонарда Ейлера Німецької служби академічних обмінів (DAAD). Керівником програми від КПІ ім. Ігоря Сікорського є проф. Макогон Ю.М.

Професор кафедри фізики металів Ю.М. Макогон, проф. М. Альбрехт та проф. Г. Беддіс зі студентами А. Черниш, А. Фаловською та М. Шамісом.

В рамках стажування були проведені дослідження формування фазового складу та магнітних властивостей тонких плівок на основі FePd. Дослідження виконані за допомогою надсучасних методів фізичного матеріалознавства – рентгеноструктурного фазового аналізу, SQUID магнітометрії та магнітометрії на основі магнітно-оптичного ефекту Керра, атомно-силової мікроскопії та Резерфордівського оберненого розсіювання.

Студенти під час проведення експериментальних досліджень

Студенти висловлюють щиру подяку кафедрі фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського та особисто професору Ю.М. Макогону за неоціненний досвід.


Наукове стажування аспіранта  Круглова І.О.у дослідницькому центрі RIKEN SPring-8/SACLA

Відбулося чергове наукове стажування аспіранта кафедри фізики металів Круглова І.О. у дослідницький центр RIKEN SPring-8/SACLA (http://www.spring8.or.jp/en/) з джерелом синхротронного випромінювання третього покоління та лазером на вільних електронах. Стажування проводилося на базі спільного українсько-японського проекту та меморандуму про співпрацю між НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” та RIKEN SPring-8 Center.

Синхротронний комплекс RIKEN SPring-8/SACLA

Мета даного стажування полягала у продовженні досліджень, пов’язаних з низькоенергетичною іонною обробкою металевих нанорозмірних плівкових композицій різного хімічного складу, та дослідженням їх структурних властивостей із використанням синхротронного випромінювання на матеріалознавчому бімлайні RIKEN Materials Science BL44B2 за методикою GIWAXS (Grazing-Incidence Wide-Angle X-ray Scattering).

Цифровий мікроскоп Hirox DM KH-8700

Також Круглов І.О. відвідав дев’ятий щорічний міжнародний з’їзд 9th Hard X-ray FEL Collaboration Meeting за участі представників від усіх дослідницьких центрів з лазерами на вільних електронах, який цього року проходив в Японії.

Результати стажування позитивно оцінені як українськими, так і японськими колегами.


Наукове стажування аспіранта І.Круглова на синхротроні Spring-8, Японія

В період з 04.04.2017 по 29.06.2017 відбулося наукове стажування аспіранта кафедри фізики металів Круглова І.О. до дослідницького синхротронного комплексу третього покоління RIKEN SPring-8, Японія. Дана поїздка стала продовженням роботи по спільному українсько-японському проекту між кафедрою фізики металів та синхротронним центром RIKEN SPring-8 Center.

SPring-8 є найбільшим в світі синхротронним центром третього покоління з енергією прискорених часток 8 ГеВ та широким спектром довжин хвиль випромінювання, що відкриває колосальні можливості для досліджень в різних областях науки.

Синхротронний центр RIKEN SPring-8 Center

Основна мета даного стажування полягала у проведенні низькоенергетичної іонної обробки серії нанорозмірних металевих плівкових композицій різного хімічного складу та проведенні структурних досліджень з використанням синхротронного випромінювання за методикою ширококутового розсіювання ковзаю чого променя (GIWAXS) на бімлайні RIKEN Materials Science BL44B2.

Аспірант КФМ Круглов І.О. з японськими вченими на дні відкритих дверей синхротронного комплексу RIKEN SPring-8

Окрім дослідницької діяльності була можливість відвідати з екскурсією міста Осака та Нара.

Вид на м. Осаку з оглядової вежі