Контакти

Міжнародні стажування-2012


Студенти КФМ Н. Сафонова і М. Федоров взяли участь у 6-тій міжнародній студентській конференції у Москві, Росія

СТУДЕНТИ-МЕТАЛОФІЗИКИ НА КОНФЕРЕНЦІЇ В МІСіС

19-25 Листопада 2012 студенти кафедри фізики металів Наталія Сафонова і Марк Федоров взяли участь у 6-тій міжнародній студентській конференції “Study-and-Achieve”, що проводилась у Національному дослідницькому технологічному університеті “Московський інститут сталі і сплавів”.

Наталія Сафонова (наукові керівники – д.ф.-м.н., проф., С.М. Волошко, к.т.н., ст. викладач І.Є. Котенко,) представила доповідь, присвячену дослідженню дифузійно-контрольованих процесів в тонкоплівковій системі Ni-Al.

Марк Федоров (наукові керівники – к.т.н. С.А. Замулко, к.п.н. А.Д. Холмська) розглянув застосування “методу пружної стрічки” для моделювання з перших принципів (abinitio) процесів дифузії.

Обидва наших студенти отримали сертифікати про успішну участь та призи за кращі доповіді.

В рамках конференції були проведені лекції відомими в світі вченими (С.І. Мухін, І.А. Абрикосов, Р. Пейдж-Хеллер).

Для іноземних учасників конференції була проведена екскурсія у Центр колективного користування «Школи мікроскопії НДТУ “МІСіС”», де студенти ознайомились з різноманітним обладнанням, у тому числі – з устаткуванням для проведення дистанційної дослідницької роботи на мікроскопах у режимі реального часу.

В рамках культурної програми студенти відвідали іноваціїний центр “Сколково”, де їм були представлені презентації проектів, пов’язаних з можливістю роботи, навчання та співробітництва із центром “Сколково”.

На заключному засіданні конференції було оголошено, що студенти кафедри фізики металів Наталія Сафонова і Марк Федоров зайняли призові місця у секції матеріалознавства.

Отже факт, що дві нагороди з 10 поїхали до кафедри фізики металів, означає високу якість підготовки наших студентів-металофізиків.

ПОЗДОРОВЛЯЄМО!


Стажування докторанта кафедри фізики металів к.т.н. С.О. Замулко в Королівському Технічному Університеті м. Стокгольм, Швеція


Наукове стажування аспіранта кафедри фізики металів І.А. Владимирського в Національному інституті матеріалознавства м. Цукуба, Японія

Наукове стажування в Національному інституті матеріалознавства м. Цукуба, Японія Вересень 2012 – Грудень 2012

І.А. Владимирським було виграно грант на проведення наукових досліджень в Національному інституті матеріалознавство м. Цукуба (Японія).  Стажування відбулось під керівництвом відомого вченого в галузі наноматеріалів та нанотехнологій – проф. Т. Чікіо.

Результатом стажування стали 2 наукові статті (за спільним співавторством українських і японських вчених), які було опубліковано в журналі американського фізичного товариства – Journal of Applied Physics. 

В лабораторії рентгеноструктурних досліджень
Національного інституту матеріалознавства м. Цукуба
З проф. Т. Чікіо і його командою 

Аспірантка КФМ А. Тинькова пройшла наукове стажування у University of Debrecen, Department of Solid State Physics, під керівництвом проф.  Dezso Beke, Угорщина


Аспірантка КФМ А. Тинькова пройшла наукове стажування за урядовою програмою “100+100+100” в Мюнстерському університеті під керівництвом проф. Г. Шмітца, Німеччина


Аспіранти КФМ І. Владимирський та А. Бурмак проходили наукове стажування на заводі Акішіма в місті Токіо (Японія)

Аспіранти КФМ І. Владимирський та А. Бурмак проходили наукове стажування на заводі Акішіма в місті Токіо (Японія)

З 8 по 14 липня 2012 року аспіранти кафедри фізики металів НТУУ “КПІ” Ігор Владимирський та Андрій Бурмак проходили наукове стажування у навчально-науковому центрі корпорації РИГАКУ на заводі Акішіма в місті Токіо (Японія). Програма стажування була присвячена оволодінню практичними навичками роботи на рентгенівському дифрактометрі Ultima IV. Саме такий рентгенівський дифрактометр представлений в «Навчально-науковому центрі рентгеноструктурного аналізу НТУУ “КПІ” – РИГАКУ», для роботи в якому Андрій і Ігор делеговані кафедрою фізики металів з вересня 2012 року.

Під час стажування в Токіо Ігор та Андрій вивчали базові методи рентгенівської дифракції, проводили якісний та кількісний аналіз отриманих даних, проводили дослідження тонких плівок методом малокутового розсіяння рентгенівських променів, займалися вивченням напруженого стану матеріалів, вивчали інші методики. За результатами навчання аспіранти кафедри отримали відповідні сертифікати і зробили доповіді на наукових семінарах кафедри фізики металів.

Біля дифрактометру ULTIMA IV Rigaku
Вручення сертифікату про проходження стажування