Контакти

Бурмак Андрій Петрович


Ім’я: Бурмак Андрій Петрович  Сторінка викладача

Посада: доцент, старший науковий співробітник

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”. Тема дисертації: «Формування структурно-фазових станів при  ультразвуковому ударному оброблянні та механічні властивості поверхні алюмінієвого сплаву Д16», 2014 р.

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Завантажити автореферат

Дисципліни:

– Сучасні експериментальні методи аналізу низькорозмірних структур

– Функціональні матеріали для технологій майбутнього

Переддипломна практика

Педагогічна практика

– Практика

e-mail: burmak@kpm.kpi.ua 

тел.: 067-278-37-74


Нагороди:


Монографії:

Бурмак А.П. «Модифікація поверхні латуні комбінованими деформаційними впливами» / А.П. Бурмак // GlobeEdit. – 2023. – 120 с.


Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

  • Сидоренко С.І. Деформаційне формування наноструктурованих композитів  на поверхні алюмінієвого сплаву Д16 / С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.П.  Бурмак // Металлофизика и новейшие технологии.  – 2012. – Т. 34, №8. – С. 1101–1115. (Q4)

  • Сидоренко С.І. Ультразвукова ударна обробка алюмінієвого сплаву Д16 в інертному середовищі та рідкому азоті / С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.П.  Бурмак // Металлофизика и новейшие технологии.  – 2011. – Т. 33, №12. – С. 1659–1669. (Q3)

  • Прокопенко Г.И. Упрочнение  поверхности сплава Д16 при ультразвуковой ударной обработке / Г.И. Прокопенко, А.Л. Березина, С.М. Волошко, И.Е. Котенко, А.П.  Бурмак // Металлофизика и новейшие технологии.  – 2010. – Т. 32, №3. – С. 397–403. (Q3)

Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

  • Бурмак А.П. Циклічний характер змін мікротвердості алюмінієвого сплаву Д16 під дією інтенсивних режимів ультразвукової ударної обробки / А.П. Бурмак, С.І. Сидоренко,  М.О. Васильєв, С.М. Волошко // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2013. – №1. – С. 57 – 62.
  • Прокопенко Г.І. Зміна мікротвердості алюмінієвого сплаву Д16 після ультразвукової ударної обробки / Г.І. Прокопенко, С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.П. Бурмак // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2009. – №3. – С. 42 – 46. 

Посібники:

  • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Комп’ютерне моделювання процесів тепло- та масо переносу в металах та сплавах» / Уклад.: С.М. Волошко, А.П. Бурмак. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 54 с.

Патенти:

  • М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. «Технологія синтезу деформаційних нанокомпозитів на поверхні легких конструкційних сплавів ультразвуковим ударним обробленням в різних середовищах», Твір наукового характеру, свідоцтво № 69803 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 17.01.2017).
  • М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. «Механічне легування поверхні алюмінієвого сплаву Д16 ультразвуковим обробленням залізним бойком в різних середовищах», Твір наукового характеру, свідоцтво № 69804 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 17.01.2017).


Наукові стажування за кордоном: