Контакти

Бурмак Андрій Петрович


Ім’я: Бурмак Андрій Петрович  Сторінка викладача

Посада: старший викладач, старший науковий співробітник

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 – “металознавство та термічна обробка металів”. Тема дисертації: «Формування структурно-фазових станів при  ультразвуковому ударному оброблянні та механічні властивості поверхні алюмінієвого сплаву Д16» 2014 р.

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Завантажити автореферат

Дисципліни:

– Сучасні експериментальні методи аналізу низькорозмірних структур

e-mail: abyrmak@gmail.com 

тел.: 067-278-37-74


Список публікацій:

Статті у закордонних журналах з імпакт-фактором:


Публікації в українських фахових виданнях:

  • Васильєв М.О. Синтез деформаційних нанокомпозитів на поверхні алюмінієвого сплаву Д16 за допомогою ультразвукової ударної обробки / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак, М.В.Кіндрачук. // Металлофизика и новейшиетехнологии. – 2016. – т.38. – №4. – С. 547–565.

  • Бурмак А.П. Циклічний характер змін мікротвердості алюмінієвого сплаву Д16 під дією інтенсивних режимів ультразвукової ударної обробки / А.П. Бурмак, С.І. Сидоренко,  М.О. Васильєв, С.М. Волошко // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2013. – №1. – С. 57 – 62.
  • Сидоренко С.І. Деформаційне формування наноструктурованих композитів  на поверхні алюмінієвого сплаву Д16 / С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.П.  Бурмак // Металлофизика и новейшие технологии.  – 2012. – Т. 34, №8. – С. 1101 – 1115.
  • Сидоренко С.І. Ультразвукова ударна обробка алюмінієвого сплаву Д16 в інертному середовищі та рідкому азоті / С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.П.  Бурмак // Металлофизика и новейшие технологии.  – 2011. – Т. 33, №12. – С. 1659 – 1669.
  • Прокопенко Г.И. Упрочнение  поверхности сплава Д16 при ультразвуковой ударной обработке / Г.И. Прокопенко, А.Л. Березина, С.М. Волошко, И.Е. Котенко, А.П.  Бурмак // Металлофизика и новейшие технологии.  – 2010. – Т. 32, №3. – С. 397 –  403.
  • Прокопенко Г.І. Зміна мікротвердості алюмінієвого сплаву Д16 після ультразвукової ударної обробки / Г.І. Прокопенко, С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.П. Бурмак // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2009. – №3. – С. 42 – 46. 

Посібники:

  • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Комп’ютерне моделювання процесів тепло- та масо переносу в металах та сплавах» / Уклад.: С.М. Волошко, А.П. Бурмак. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 54 с.


Патенти:

  • М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. «Технологія синтезу деформаційних нанокомпозитів на поверхні легких конструкційних сплавів ультразвуковим ударним обробленням в різних середовищах», Твір наукового характеру, свідоцтво № 69803 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 17.01.2017).
  • М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. «Механічне легування поверхні алюмінієвого сплаву Д16 ультразвуковим обробленням залізним бойком в різних середовищах», Твір наукового характеру, свідоцтво № 69804 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 17.01.2017).


Наукові стажування за кордоном:


Нагороди: