Контакти

Круглов Іван Олександрович


Ім’я: Круглов Іван Олександрович

Посада: асистент, науковий співробітник

Ступінь: Ph.D., спеціальність 132 – “Матеріалознавство”. Тема дисертації: «Вплив комплексної йонної та термічної обробки на структурно-фазові перетворення у функціональних плівкових композиціях із нанорозмірними шарами Ni, Cu, Cr, V», 2023 р.

Матеріали дисертаційної роботи

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі ResearcherID

E-mail: kruhlov@kpm.kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-97-74


Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

  • Orlov A.K. Synchrotron analysis of structure transformations in V and V/Ag thin films / A.K. Orlov, I.O. Kruhlov, O.V. Shamis, I.A. Vladymyrskyi, I.E. Kotenko, S.M. Voloshko, S.I. Sidorenko, T. Ebisu, K. Kato, H. Tajiri, O. Sakata, T. Ishikawa // Vacuum. – 2018. – 150. – P. 186-195.
  • Макогон Ю.М. Дифузійне фазоутворення в нанорозмірних шаруватих плівкових композиціях Pt(15 нм)/Fe(15 нм) і [Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм)]2 на підкладках SiO2(100 нм)/Si(001) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський, О.В. Фігурна, І.О. Круглов // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – т. 36. – №10. – С. 1359 – 1369

Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):