Контакти

Орлов Андрій Костянтинович


Ім’я: Орлов Андрій Костянтинович

Посада: доцент кафедри, науковий співробітник

Ступінь:   кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів. Тема дисертації: “Дифузійне фазоутворення та властивості нанорозмірних плівкових матеріалів V/Ag, Fe/Pt/Au, Ni/Cu/Cr, Ni/Cu/V”, 2019 р.

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі ResearcherID

Дисципліни:

– Електронна мікроскопія нанорозмірних структур

E-mail: orlov@kpm.kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-97-74


Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):


Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):