Контакти

Лоскутова Тетяна Володимирівна


Ім’я: Лоскутова Тетяна Володимирівна Сторінка викладача

Посада: професор кафедри

Звання: доцент

Ступінь: Доктор технічних наук, 05.16.01 “Металознавство та термічна обробка металів”, тема дисертації: “Формування багатокомпонентних покриттів за участю Ti, Cr, Al з бар’єрними шарами на сталях, титанових та твердих сплавах, 2021 р.

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни:

Викладає в осінньому семестрі 2022/2023:

Матеріалознавство (Лекц.), (гр. МТ-п01)

E-mail: losktv@ukr.net

Phone: +38 (044) 204-95-45


Список публікацій:

Монографії:

 • Структура, фазовий та хімічний склад та деякі властивості поверхневих шарів сплаву вт6 після алітування та алюмохромування/Т. В. Лоскутова, Смоковіч І.Я., В. Г. Хижняк, Погребова І.С., Бобіна М.М./ Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії -Київ: КНУТД, -2019.-268-274 с.  українською мовою; Ухвалено Вченою радою № 2; дата 27.11.2019

 • Дифузійні багатошарові покриття за участю титану, хрому, алюмінію, вуглецю, азоту на сталі У8А/ Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В., Калашніков Г.Ю., Аршук М.В., Погребова І.С./ Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії -Київ: КНУТД, -2018.-248-264 с.  українською мовою; Ухвалено Вченою радою № 4; дата 28.11.2018

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

 • Khizhnyak V.G., Loskutova T.V., Kalashnikov G.V., Pogrebova I.S.m Dudka O.I. Titanium-Doped Powder Coatings with a TiN Layer on 9Khs Steel and VK8 Hardmetal Substrates//Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 2021, 59 (9-10). (Q3)

 • V.G. Hignjak, T.V. Loskutova, G.Y. Calashnicov, I.S. Pohrebova, N.S. Nikitina, N.A. Kharchenko, Т.P. Hоvоrun, I.Y. Smokovych Diffusion Saturation of U8A Steel in a Mixture of Metal Powders with the Chloride Ammonia// J. Nano- Electron. Phys. 11 No 3, 03022 (2019) 6с. (Q4)

Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

 • Погребова І.С., Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Редько Р.М./Корозійна стійкість комплексних титаноалітованих та хромотитаноалітованих покриттів//МОМ.2019.-№1, с.16-21.
 • Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В.,  Калашніков Г.Ю., Савчук О.В. Дифузійне титаноалюмохромування сталі 9ХС з бар‘єрним шаром ТіN// МОМ. 2017.- №4, – С. 25-30.
 • Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В.,  Калашніков Г.Ю., Савчук О.В. Дифузійне титаноалюмохромування сталі 9ХС з бар‘єрним шаром ТіN// МОМ. 2017.- №4, – С. 25-30.

Патенти:

 • Патент на корисну модель №128750 Спосіб дифузійного титаноалітування вольфрамо-кобальтового твердого сплаву.Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В., Погребова І.С., Бобіна М.М., Пілявська І.В. Публ.10.10.2018 Бюл. №19.
 • Патент на корисну модель №128735 Спосіб нанесення дифузійних покриттів Лоскутова Т.В. Хижняк В.Г. Погребова І.С., Бобіна М.М., Аршук  М.В., Пілявська І.В. Публ.10.10.2018 Бюл. №19.
 • Патент на корисну модель №127593 Спосіб нанесення дифузійних покриттів на сталеві вироби Харченко Н.А.,  Хижняк В.Г. , Аршук М.В., Лоскутова Т.В.,  Погребова І.С., Малоштан Г.В., Никанець С.О. , Голофост М.С., Калашніков Г.Ю. Публ.10.08.2018 Бюл. №15.
 • Патент України на корисну модель № 118594 Спосіб дифузійного послідовного хромотитаноалітування сталей в одному технологічному циклі Дегула А.І., Харченко Н.А., Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В., Прокопенко С.М., Сторожев В.О.
 • Порядковий номер заявки, визначений заявником 23 МПК C23C 12/00 Спосіб дифузійної металізації твердих сплавів/ Харченко Н.А., Дегула А.І., Івченко О.І., Лоскутова Т.В.