Контакти

Вербицька Тетяна Іванівна


Ім’я: Вербицька Тетяна Іванівна  Сторінка викладача

Ступінь:   кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів. Тема дисертації: “Закономірності фазоутворення та термічна стабільність силіциду нікелю NiSi в тонкоплівкових системах Co-Ni, Ni-Ti, Ni-Si на монокристалах кремнію”, 2005 р.

Посада:  старший викладач кафедри, старший науковий співробітник

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі ResearcherID

Дисципліни 2022/2023:

–  Фізика металів-4 – Тверді розчини та динаміка кристалічної гратки

– Спеціальні фізичні методи дослідження низькорозмірних структур

– Корозійно-стійкі сплави та методи захисту металів від корозії

E-mail: verbitska@kpm.kpi.ua

Phone: +38 (093)976-69-13


Список публікацій:

Монографії:


Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

 • Вербицкая T.И., Фигурная Е.В., M.Ю. Вербицкая, Владимирский И.A., Сидоренко С.И., Павлова Е.П., Maкогон Ю.Н., Вербицкая T.И. Влияние меди на формирование упорядоченной фазы L10(FePt) в наноразмерных пленках Fe50Pt50/Cu/Fe50Pt50 на подложках SiO2/Si(001). Порошкова металургія. 2016. № 1/2. С. 141-146. (Q2)

 • Iu.N. Makogon, Е.P. Pavlova, S.I. Sidorenko, G. Beddies, D.L. Beke, A. Csik, T.I. Verbitska. Formation and thermal stability of NiSi phase in Ni(30 nm)/Pt(2 nm; 6 nm)/Siep.(50 nm)/Si(001) thin film systems // Functional Materials. -2013. – V. 20,   №  3 . –  Р. 332-339. (Q3)
 • Макогон Ю.М. Вплив Сu на формування хімічно впорядкованої фази L10(FePt) в нанорозмірних плівках Fe50Pt50/Cu/Fe50Pt50 на підкладці SiO2/Si(001) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський, О.В. Фігурна // Металофізика та новітні технології. – 2013. – т. 35. – №10. – С. 1425 – 1436. (Q4)
 • Макогон Ю.Н. Влияние Ag на фазове превращения и магнитные свойства в наноразмерных плёночных композиціях Fe50Pt50(15 нм)/Ag/Fe50Pt50/SiO2(100 нм)/Si(001) при отжигах в вакууме / Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Т.И. Вербицкая, И.А. Владимирский, Р.А. Шкарбань // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. –. т.35 – №4. – С. 553 – 567. (Q4)
 • Макогон Ю.Н., Павлова Е.П., Сидоренко С.И., Беддис Г., Беке Д.Л. А. Чик, Вербицкая Т.И. Процессы фазообразования и термическая стойкость NiSi в пленочной композиции Ni(30 нм)/Pt(2 нм; 6 нм)/Siэп.(50 нм)/Si(001). Металлофизика и новейшие технологии. 2011. т.33, № 10. С.1361-1373. (Q3)

 • Макогон Ю.М., Павлова Е.П., Сидоренко С.І., Беддис Г., Даниель М., Вербицкая Т.І., Богданов С.Е, Шкарбань Р.А.. Формирование фазового состава и структуры в нанорозмерных пленках на основе антимонида CoSb3 – функциональных елементах термоэлектрических устройств. Металлофизика и новейшие технологии.  2011.  т.33, №2. С.195-202. (Q3)

 • Макогон Ю.Н., Павлова Е.П.,  Сидоренко С.И., Беддис Г., Даниэль М., Вербицкая Т.И., Шкарбань Р.А., Богданов С.Е. Структурно-фазовый состав в наноразмерных пленочных композициях CoSb(1.82-5.45)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) после осаждения и после отжигов. Современные проблемы физического материаловедения. 2010. Вып. 19. С. 68-74. (Q3)

Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

 • Макогон Ю.М. Вплив тривалості відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2012. – №6. – С. 81 – 85.
 • Макогон Ю.М. Вплив температури відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2012. – №5. – С. 86 – 91.
 • Макогон Ю.М., Павлова О.П., Вербицька Т.І., Вінар С.І. Феромагнітний резонанс в нанорозмірних плівках Fe-Pt. Наукові Вісті НТУУ “КПІ”.  2012, № 2. С. 123 – 127.
 • Макогон Ю.М. Структура і магнітні властивості нанорозмірної плівки Fe50Pt50 на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(001) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2011. – №6. – С. 108 – 113. 
 • Макогон Ю.М. Вплив умов відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірних плівок Fe50Pt50 на планарних підкладках SiO2(100 нм)/Si(100) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2011. – №5. – С. 79 – 83. 
 • Макогон Ю.М., Павлова О.П., Сидоренко С.І., Вербицька Т.І., Беддіс Г.  Фазові перетворення і фізичні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001). Наукові Вісті НТУУ “КПІ”. 2010, №6. С. 98-102.
 • Макогон Ю.М., Павлова О.П., Сидоренко С.І., Беддіс Г., Даніель М., Вербицька Т.І., Богданов С.Є., Шкарбань Р.А.. Формування фазового складу та структури в нанорозмірних плівках на основі антимоніда CoSb3 – функціональних елементах термоелектрики. Наукові Вісті НТУУ “КПІ”. № 5.  2010. С. 97-101.

 • Макогон Ю.М., Кудрявцев Ю.В., Павлова О.П., Сидоренко С.І., Вербицька Т.І., Вплив термічної обробки на фазоутворення в багатошаровій плівковій композиції [Ta(3,3 нм)/Si(6,6 нм)]45/Si(001) та ії оптичні властивості. Наукові Вісті НТУУ”КПІ”. № 3. 2009. С.35-41.

 • Сидоренко С.І., Макогон Ю.М., Павлова О.П., Котенко І.Є., Вербицька Т.І. Вплив орієнтації монокристалічної підкладки кремнію на процеси фазоутворення в біметалічній тонкоплівковій композиції Co/Ni/Si. Наукові Вісті НТУУ”КПІ”.  2007.  №1 (51). С.77-84.

 • Сидоренко С.І., Макогон Ю.М., Павлова О.П., Вербицька Т.І. Фазоутворення в багатошарових плівкових композиціях Ni/Ti на монокристалічному кремнії (001). Наукові Вісті НТУУ “КПІ”.  2006. – № 1(45). С. 60-64.

Патенти:

 • М.Ю.Вербицька , Шаміс  М.Н., П.В. Макушко, Я.О. Березняк, Грайворонська К.О., Т.І. Вербицька,  Ю.М. Макогон, Ю.В. Кудрявцев “Формування впорядкованої фази L10 FePt у плівках Fe50Pt50/Au/Fe50Pt50 при відпалі у водні”. Науковий твір, свідоцтво № 114355 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 22.08.2022).

 • Вербицька М.Ю., Шаміс  М.Н., Грайворонська К.О., ВербицькаТ.І., Макогон Ю.М., Кудрявцев Ю.В. “Влияние Au на формирование фазы L10 в наноразмерных пленках [Fe50Pt50/Au/Fe50Pt50]n” Науковий твір, свідоцтво № 114356 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 22.08.2022).
 • П.В. Макушко, М.Ю.Вербицька , А.П. Бурмак, Шаміс  М.Н., Я.О. Березняк, Грайворонська К.О., Т.І. Вербицька,  Ю.М. Макогон “Фазоутворення у плівках FePt/Au/FePt та їх магнітні властивості” Науковий твір. Заявка № с202203573 від 10.08.2022 (для отримання свідоцтва в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір).