Контакти

Франчік Наталія Володимирівна


Ім’я: Франчік Наталія Володимирівна

Посада: Старший науковий співробітник

Ступінь: кандидат технічних наук, Спеціальність 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів. Тема дисертації: «Комбінована лазерна та хіміко-термічна обробка сплавів заліза з Cr та Ti в реакційних насичу вальних середовищах» 2012 р.

Завантажити автореферат

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

e-mail: franchik@kpm.kpi.ua

тел.: (044) 204-97-73


Список публікацій:

Монографії:


Публікації в профільних виданнях:


Патенти: