Контакти

Франчік Наталія Володимирівна


Ім’я: Франчік Наталія Володимирівна

Посада: старший викладач, старший науковий співробітник

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів. Тема дисертації: «Комбінована лазерна та хіміко-термічна обробка сплавів заліза з Cr та Ti в реакційних насичувальних середовищах», 2012 р.

Завантажити автореферат

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни:

– Неруйнівний контроль у машинобудуванні

– Сучасні методи та технології хіміко-термічної обробки

– Матеріалознавство

e-mail: nataliia.franchik@gmail.com

тел.: (044) 204-97-73


Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

Монографії:


Публікації в профільних виданняхСтатті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):


Патенти:


Навчальні посібники та підручники: