Контакти

Холявко Валерія Вікторівна


Ім’я: Холявко Валерія Вікторівна  Сторінка викладача

Посада: доцент кафедри, вчений секретар КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Звання: доцент

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”.  Тема: “Формування фазового складу, структури та властивостей квазікристалічних сплавів системи Al-Cu-Fe при дифузії галію”, 2006 р.

Завантажити автореферат

Сторінка в системі Google Scholar

Дисципліни: 

Структурна інженерія механічних властивостей матеріалів нового покоління

Механічні властивості та конструктційна міцність матеріалів

E-mail: kholval@ukr.net

Phone: +38 (044) 204-82-62


Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

 1. Роїк Т.А. Формування квазікристалічної структури та електричних властивостей в сплавах системи Al-Cu-Fe / Т.А. Роїк, В.В. Холявко, С.В. Дідук // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2006. – №4. – С. 124-129.
 2.  Роїк Т.А. Формування структури і  властивостей антифрикційних композиційних матеріалів на основі нікелю / Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк, В.В. Холявко // Междунар. сб. науч. трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2008. – Вып.35. – С. 179-185.
 3. Роїк Т.А. Принципи формування структури і властивостей композиційних антифрикційних матеріалів на основі сталевих відходів / Т.А. Роїк, В.В. Холявко, Б.П. Зора, О.С. Луференко // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2008. – №1. – С. 61-65.
 4. Роїк Т.А. Закономірності зміни властивостей та оптимізація складу антифрикційних композиційних матеріалів з нікелевою матрицею / Т.А. Роїк, В.В. Холявко, Ю.Ю. Віцюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2008. – №2. – С. 134-138.
 5. Роїк Т.А. Особливості формування структури і властивостей композиційних матеріалів на основі сплаву ХН55ВМТКЮ / Т.А. Роїк, В.В. Холявко, Ю.Ю. Віцюк // Междунар. сб. науч. трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2008. – Вып. 36 . – С.181-186.
 6. Роїк Т.А. Аналіз триботехнічних властивостей матеріалів і стан тертьових поверхонь / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк, О.О. Мельник, В.В. Холявко // Междунар. сб. науч. трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2009. – Вып.37 . – С.199-206.
 7. Гавриш А.П. Структура поверхневих шарів та антифрикційність високотемпературних підшипникових матеріалів на основі нікелю в залежності від умов експлуатації / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк, О.О. Мельник, В.В. Холявко // Междунар. сб. науч. трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк: ДонНТУ, 2009. – Вып.38 . – С.45-50.
 8. Роик Т.А. Влияние механизма трибосинтеза вторичных структур на свойства композиционных антифрикционных материалов на основе никеля / Т.А. Роик, В.В. Холявко, Ю.Ю. Вицюк, Е.А. Мельник // Металлофизика и новейшие технологии. – 2009. – Т.31.- №8. – С. 1001–1016.
 9. Роїк Т.А. Вплив легувальних елементів на формування структури і властивостей композиційних підшипникових матеріалів на основі відходів сталі 11Р3М3Ф2 – частина 1. – Технологічні фактори одержання матеріалів і їх вплив на структуру / Т.А. Роїк, В.В. Холявко, О.С. Луференко // Наукові Вісті НТУУ «КПІ». – 2009. – №3. – С. 47-52.
 10. Роїк Т.А. Вплив легувальних елементів на формування структури і властивостей композиційних підшипникових матеріалів на основі відходів сталі 11Р3М3Ф2 – частина 2.- Фазовий склад, структура і властивості матеріалів / Т.А. Роїк, В.В. Холявко, О.С. Луференко // Наукові Вісті НТУУ «КПІ». – 2009. – №4. – С. 72-78.
 11. Гавриш А.П. Особливості технології виготовлення та фінішної прецизійної обробки підшипникових матеріалів на основі відходів швидкорізальних сталей / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, П.О. Киричок, Ю.Ю. Віцюк, О.І. Хмілярчук, О.О. Мельник, В.В. Холявко // Наукові Вісті НТУУ «КПІ». – 2011. – №1. – С. 97-108.
 12. Гавриш А.П. Формування властивостей композитних підшипників на основі відходів легованої сталі для друкарських машин / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк, О.О. Мельник, В.В. Холявко  // Междунар. сб. науч. трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения» . – Донецк: ДонНТУ, 2012. – Вып.44 . – С.51-57.
 13. Гавриш А.П. Формування властивостей композитних підшипників на основі відходів легованої сталі для друкарських машин / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, П.О. Киричок, Ю.Ю. Віцюк, О.О. Мельник, В.В. Холявко // Міжнародний науковий журнал «Технологічні комплекси». – Луцьк: Луцький НТУ, 2013. – №1(7). – С.137-145

Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):


Патенти:

 1. Патент України № 25627, С22С33/ 02. Підшипниковий композиційний матеріал на основі сталі/ Роїк Т.А., Гавриш А.П., Холявко В.В., Зора Б.П., опубл. 10.08.07, Бюл. № 12.
 2. Патент України № 29845 МПК (2006), С22С19/03, С22С33/02 Порошковий високотемпературний антифрикційний матеріал на основі нікелю/ Т.А.Роїк, В.В.Холявко, Ю.Ю.Віцюк, опубл. 25.01.08, Бюл.№2.
 3. Патент України № 31545 МПК (2006),  С22С33/02 Антифрикційний композиційний  матеріал на основі нікелю/ Т.А.Роїк, А.П.Гавриш, О.А.Гавриш, В.В.Холявко, Ю.Ю.Віцюк, опубл. 10.04.08, Бюл.№7.
 4.  Патент України № 30377 МПК (2006),  С22С33/02 Порошковий антифрикційний матеріал на основі швидкорізальної сталі/ Т.А.Роїк, А.П.Гавриш, В.В.Холявко, Б.П. Зора, опубл. 25.02.08, Бюл.№ 4.
 5. Патент України № 34407, МПК (2006), С22С21/02. Композиційний підшипниковий матеріал на основі алюмінію / Т.А.Роїк, А.П.Гавриш, О.А. Гавриш, В.В.Холявко, О.М. Прохоренко опубл.11.08.08, Бюл.№15.
 6.  Патент України № 40139 МПК(2009), C22C9/02, С22С9/00, С22С1/00, С22С1/04, С22С1/05 Антифрикційний композиційний матеріал/ Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, О.А. Гавриш, В.В. Холявко, Ю.Ю.Віцюк, О.О. Мельник,  опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6.
 7. Патент України № 41532 МПК (2009), С22С33/02. Підшипниковий композиційний матеріал/ Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, О.А. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк, В.В. Холявко, О.О. Мельник, О.С. Луференко, опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10.

Навчальні посібники та підручники:

 1. Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів : підручник / В. В. Холявко, І. А. Владимирський. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка, 2023. – 272 с.
 2. Холявко В.В. Фізика металів. Основи тензорного аналізу та елементи теорії пружності: Навчальний посібник. – К.: КАПРІ, 2010. – 160 с.
 3. Холявко В.В. Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів / В.В. Холявко, І.А. Владимирський, О.О. Жабинська. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 156 с.

Методичні розробки:

 1. Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів. Електричні та магнітні методи: Метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму  підготовки 0901 «Інженерне матеріалознавство» інженерно-фізичного факультету / Уклад.: Т.А. Роїк, В.В. Холявко. – К.: ВПІ ВПК “Політехніка”, 2007. – 56 с.
 2. Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів. Частина І. Основні види механічних випробувань: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт / Уклад. В.В. Холявко,  Ю.М. Подрезов – К.: КАПРІ, 2010. – 80 с.
 3. Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напряму підготовки 6.050403 „Інженерне матеріалознавство” / Уклад. В.В. Холявко,  – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 20 с.
 4. Фізичне матеріалознавство – 1. Кольорові метали: Методичні вказівки  до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050403 „Інженерне матеріалознавство” денної та заочної форм  навчання / Уклад. В.В. Холявко.  – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 20 с.
 5. Сучасні експериментальні методики фізичного матеріалознавства. Лабораторний практикум. Частина І. / В.М. Надутов, В.В. Холявко,, О.В. Філатов, Ю.М. Макогон. – К.: НТУУ „КПІ”, 2015. – 200 с.
 6. Конспект лекцій з дисципліни „Фізичні основи міцності та руйнування” для студентів напряму підготовки 050403 „Інженерне матеріалознавство” / Уклад. В.В. Холявко.  – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 92 с.
 7. Холявко В.В. Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт  / Укладачі: В.В. Холявко, І.А. Владимирський, О.О. Жабинська. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 100 с.